Jump to content

Wb/nia/Moze II/21

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Moze II
Wb > nia > Moze II > 21

I. Oroisa ba khö zawuyu, ira matua ba ira alawe

[edit | edit source]

1 Da'ö gamakhoita andrö, nifa'emau khöra:

2 Na öhöli zawuyu, niha Heberaio, ba meönö fakhe mohalöŵö ia [khöu], sawuyu, ba ba ndröfi si fitu, ba ni'efa'ö ia, saoha gölö.[1] 3 Na ha samösa ia, me awena so ia, ba ha samösa göi ia ba wangefa'ö ya'ia; ba na no so ndrongania, ba ni'efa'ö göi da'ö, awönia.

4 Ba na sokhö ya'ia zamodonga ya'ia mege, ba na no mo'ono khönia, ono matua, ba ma ono alawe, ba khö zokhö ya'ia ndrongania, fabaya iraono andrö, ba ha ya'ia ni'efa'ö. 5 Ba na iŵa'ö ena'ö sawuyu andrö: Omasido zokhö ya'o ba fo'omogu ba iraonogu, ba alakha lö aefado, 6 ba yamu'ohe ia föna Lowalangi sokhö ya'ia, ba yamufaedogö ia ba lagö mbawandruhö, ba ma ba gehomo mbawandruhö, ba yamutögi dalingania förögi sokhö ya'ia, ba ya lö tebulö sawuyunia.[2]

7 Na so zamawa sawuyu ononia alawe, ba tebai ni'efa'ö da'ö, si mane sawuyu bö'ö. 8 Na lö omasi zokhö ya'ia, samohu ya'ia ia, ba yamufahöli'ö, ba lö tola i'amawa ba niha bö'ö, si tenga ya'ira, na lö aro linia ehönia.

9 Ba na khö nononia ihonogöi, ba ya hulö nononia alawe. 10 Ba na ihalö zambua tö, ba böi yamu'ambösi ia; he ba gönia, ba he ba nukhania, ba he ba wa'orudu khönia.

11 Na lö itörö zi tölu balö andrö, ba ya aefa ndra alawe andrö, saoha gölö.

II. Huku zange'e ba huku na horö bö'ö. Folau balö

[edit | edit source]

12 Na so zamöbözi awönia, irege mate, ba huku famunu hukunia.[3] 13 Ba na tenga ni'odödögö, na Lowalangi zamatörö tangania, ba uhonogöi khöu naha, nisaŵania woloi.[4]

14 Ba na so zolau horö khö nawönia, na ibunu, nilimo, ba ba zinga naha wame'e sumange khögu öhalö ia, ba wamunu ya'ia.[5]

15 Samöbözi amania, ba ma inania, ba nibunu.[6]

16 Sorabu Iraono Gizeraeli — he i'amawa sawuyu, ba he ba nomonia, lasöndra, ba nibunu.[7]

17 Sangelifi amania, ba ma inania, ba nibunu.[8]

18 Na so zi fagua-gua ba na ibözi nawönia si samösa, kara, ba ma tanga, irege ibe'e ba zalo, he lö mate ia, 19 ba ya aefa zolau da'ö, na ifuli abe'e nibözi andrö, na i'ila möi tou, mani'o; ha götö zi tebato ia yomo isalahini khönia, ba ifaigi dalu-dalu khönia.

20 Na so zamözi sawuyunia ira matua, ba ma sawuyunia ira alawe, si'o, irege adölö mate, ba nihuku da'ö. 21 Ba na auri na ua, mato ma'ökhö, ba ma mato dua wongi, ba tenga nihuku ia, me no khönia, böli gana'ania.

22 Ba na so niha si fasöndra, ba na latimba ndra alawe sanabina, irege aekhu dabinania, ba na lö'ö na atö bö'önia, safökhö, ba nikhau zolau da'ö, ogauta niŵa'ö zodonga ira alawe andrö, ba ibe'e dali niŵa'ö zanguhuku.

23 Ba na irugi zabölö-bölö, ba noso lahalö fangali noso,[9] 24 ba hörö fangali hörö, ba boha fangali mboha, ba tanga fangali danga, ba ahe fangali gahe, 25 ba sakhozi fangali zakhozi, ba sokho ba doho fangali zokho ba doho, ba sokho ba mbalatu fangali zokho ba mbalatu.

26 Na so zamözi hörö zawuyunia ira matua, ba ma hörö zawuyunia ira alawe, irege aboto, ba yamu'efa'ö ia, salahi hörö andrö. 27 Ba na ateu nifö ibe'e, na ibözi zawuyunia ira matua, ba ma sawuyunia ira alawe, ba yamu'efa'ö zawuyu andrö, salahi nifö andrö.

III. Amakhoita na ifesokho niha urifö

[edit | edit source]

28 Na itandru ndra matua, ba ma ira alawe saŵi, balazi mate, ba nitebu kara zaŵi andrö, wamunu ya'ia; ba ya si lö horö zokhö saŵi.[10] 29 Ba na no ara si fatandru-tandru zaŵi andrö ba na no mufangelama zokhö, ba na lö'ö zui idaro-darogö, ba mitebu kara göi zaŵi andrö, na no ibunu ndra matua, ba ma ira alawe, ba huku famunu göi huku zokhö ya'ia.

30 Ba na lafo'ömö ia höli, ba ibe'e höli noso, ha wa'ebua nibe'e ömönia. 31 Ba na ono matua ba ma ono alawe nitandru, ba si manö zui huku nifatörö khönia.

32 Ba na sawuyu ira matua, ba ma sawuyu ira alawe nitandru zaŵi, ba 30 rufia gömö zokhö saŵi andrö ba nitebu kara zaŵi.

33 Na so zi lö manösöwui ba'a, ba ma sogao ba'a ba lö isösöwui, ba na aekhu si tou zaŵi, 34 ba ma kalide, ba yamusalahini ba zokhö, ana'a, sokhö ba'a andrö, ba amatela andrö, ba khö zokhö.

35 Ba na itandru zaŵi niha bö'ö saŵi, irege mate, ba ni'amawa zaŵi sauri andrö ba nifaosa mböli; ba si mate, ba nifaosa göi. 36 Ba na no la'ila manö niha, wa no tohöna si fatandru-tandru zaŵi andrö, ba na lö nidaro-darogö zokhö ya'ia, ba isalahini saŵi zaŵi andrö, ba ya khönia zi mate andrö.

Famotokhi ba gahe

[edit | edit source]
  1. MozIII 25:39; MozV 15:12; Yer 34:14
  2. MozV 19:17; Sin 82:6; Yoh 10:34
  3. Faigi 20:13
  4. MozIV 35:11; MozV 19:2; Yos 20:2
  5. RazI 2:29
  6. MozIII 20:9
  7. MozV 24:7
  8. MozV 27:16; Amaed 20:20; 30:17; Mat 15:4
  9. MozIII 24:19; Mat 5:38
  10. MozI 9:5

Fabaliŵa lala

[edit source]

Olayama Moze II: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö