Jump to content

Wb/nia/Olayama

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia
Wb > nia > Olayama
Wikibuku Nias
nahia ngawalö nibaso ba li Niha.
No so 155.935 ngawua zura.
Oguna'ö nahia yaŵa ba högö zura (faigi gambara ) ba wangalui hadia ia.

Fa'anö zura sibohou

Höndrögö ba da'a wangoroma'ö formulir wanura.

Sura amilita

Me föna so samösa zalaŵa sotöi Sihönöfao si raya ba Hilizihönö. So khönia fulu nono matua. Samuza ma'ökhö maoso Zihönöfao, möi ia tobali tome khö mbalugu Gaza ba Hiliganöwö. I'ohe fao khönia nononia si dafulu awö ndra niha mbanuania, mato daotu ira fefu. Ba imane balugu Gaza: "Salaŵa sebua domeda andrö ba ato göi nawönia fao. Börö da'ö ni'ebua'ö ndriwora ba nifosumange ira!" Ba ifafahö lima nga'eu mbawi so zi fulu alisi ba so göi zi fa sazilo... (Baso dohu-tohunia)

Gambara amilita

Sangai foto andre, Christian Benjamin Nieuwenhuis, no samösa niha Belanda sohalöŵö tobali saradadu aefa da'ö sangai foto ba Batavia, töi Jakarta me föna. Lö ta'ila hamega ihalö foto andrö si yaŵa. Molo'ö zohalöŵö ba museum te ba gotalua ndröfi 1892 ba 1922. Ba hiza börö me foto andrö tehalö bakha ba studio foto si lö tola lö'ö iteka foto andre ba studio foto khönia ba Padang nifasindronia me 1891. Börö da'ö ira alawe bakha ba foto andrö te samösa Nono Niha si toröi ba Padang.

Bohou tesura

Hadia ö'ila?

Hadia ö'ila
  • wa itugu ambö fahuhuo Ndraono Niha ba li Niha börö me lö khöra lala wombaso ba li Niha? Ba Wikibuku Nias tefa'anö ngawalö nibaso ena'ö to'ölö ira wombaso ba li Niha.
  • wa ba Wikibuku Nias so göi Zura Ni'amoni'ö (awena Sura Amabu'ulali Sibohou zawai). Ba zi so föna so göi khönia gambara awö wamotokhi ba gahe.
  • wa ba Wikibuku Nias tesöndra göi cerpen awö novella btn.? Te'a'asogö ngawalö zura simane andre ena'ö tedou li Niha ba gotalua ndraono si bohou ebua.
  • wa ba Wikibuku Nias so göi nifotöi WikiYunior, nahia ngawalö nibaso si faudu khö ndraono si 5-12 ndröfi? Baero da'ö so göi hendri-hendri, hoho, btn.?

WikiYunior

Ba WikiYunior so ngawalö nibaso khö ndraono sigide-ide (irugi felendrua fakhe). Ae ba newali WikiYunior wamaigi ya'ia
Logo WikiJunior

Hana moguna Wikibuku Nias

Gambara guli mbuku Un Viaggio a Nias
Uli mbuku Un Viaggio a Nias (fekoli ba Danö Niha) nisura niha Italia sotöi Elio Modigliani. Bakha ba mbuku si 724 nga'örö andre niraka me ndröfi 1890 isura hadia ia fefu zi falukha ia ba Danö Niha. No tobali mbukunia andrö buku antropologi si föföna fondrege moguna sanandrösa ba Ndraono Niha

Hadia Wikibuku?

Wikibuku no sambua nahia wangirö'ö he buku nisuramö samösa ba he göi buku si no muraka ba zi lalö.

Moguna i mutöngöni wa fefu mbuku nifairö ba da'a no tobali okhöta zato, börö da'ö faigi ua na sindruhu omasi'ö öbe'e ba da'e zinuramö. Fefu zinura ba Wikibuku tola te'oguna'ö ba zi lö taha-taha, eluahania lö nifotöi hak cipta ma fanehegö tanö bö'ö.

Börö da'ö na edöna öfairö mbuku si no irai muraka ba da'e, andrö ua wanehe moroi khö zanura ya'ia, hadia omasi ia i'efa'ö hak cipta zinurania andrö. Ha na faduhu sibai dödöu wa lö taha-tahania (bebas hak cipta), awena tola öfairö ia ba da'a!

Hadia guna wa ta'irö'ö mbukuda ba Wikibuku?

Oya zi tobali börönia ba hiza da'e tou fondrege moguna:

  • Ötolo niha khöda ena'ö so khöra ngawalö nibaso ba börö da'ö monönö wangi'ilara ba li Niha
  • Itugu oya ba asese mubagi sambua wangi'ila itugu monönö ba mangebua ia
  • Fangi'ila si so khöda no buala Zokhö. Lö-tola-lö tafa'ema mbuala si no ibe khöda ena'ö itugu mowua ia ba tobali howu-howu ba niha bö'ö

Hewisa wanura sambua buku?

Ae ba Nahia wamakori ba tandraigö sura gofu hadia ia zomasi ndra'ugö ba da'ö. Na no aro dödöu ba awena öfawu'a ia bakha ba Wikibuku.

So göi wanolo ba Lala wanura, Ngawalö wanolo ba ba MBawagölö zato

Tolo ga'a, so nisofugu!

Ae ba Monganga afo ba sura wanofumö ba da'ö, ma zui faigi oi wakake wanolo ba wanura si so ba Golayama andre.

Halöŵö bö'ö Wikimedia

Wikibuku (li Inggris Wikibooks) andre no nihönagö Wikimedia Foundation, sambua amaota si lö mangalui hare. Baero ba Li Niha so na sa Wikibuku ba li Indonesia ba ba ngawalö li bö'ö ba Indonesia.

Baero Wikibuku ba so göi na sa proyek tanö bö'ö multi-bahasa khö Wikimedia Foundation:

Wikimedia Commons Commons
Halasa media zato
Wiktionary Wiktionary
Kamus
Wikisource Wikisource
Ngawalö gumbu zura
Wikinews Wikinews
Ngawalö duria
Wikibooks Wikibooks
Ngawalö mbuku
Wikiquote Wikiquote
Ngawalö niŵaö
Wikispecies Wikispecies
Ngawalö spesies
Wikiversity Wikiversity
Soguna ba wamomaha
Wikivoyage Wikivoyage
Fe'amöi manörö
Wikidata Wikidata
Wikidata
Meta-Wiki Meta-Wiki
Koordinasi Wikimedia
MediaWiki MediaWiki
Software Wiki