Wb/nia/Mataio/24

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio
Wb > nia > Mataio > 24

I. Fama'ele'ö fanudugö Yeruzalema[edit | edit source]

1 Ba möi baero Yesu,[1] iröi gosali, mofanö ia, ba möi khönia nifahaönia, ba wanuturu osali andrö khönia.

2 Ba itema lira, imane khöra: Hadia, lö mi'ila da'ö fefu? Si ndruhu niŵa'ögu khömi, sambua lö toröi ba da'ö ba dete nawönia yaŵa, kara, si lö ladudugö.[2]

3 Ba me mudadao ia ba hili wanikha, ba möi khönia nifahaönia, ba zi ha ya'ira, lamane: Ombakha'ö khöma, ha wa'ara da'ö, ba hadia dandra wa'asomö ba tandra wa'atua danö.

4 Ba itema lira Yesu, imane khöra: Mifaigi, fa böi ifaelungu ami niha, ha niha ia.[3]

5 Ato sa dania zi möi, sanagö töigu, sanguma'ö: Ya'odo Keriso, ba ato lafaelungu.[4]

6 Ba mirongo dania wanuwö ba fe'ira-ira ba wanuwö; mifaigi, böi tokea ami; lö'ö sa tola lö si manö, ba tenga fa'atua danö na sa. 7 Maoso dania zi sambua soi, udu zi sambua; ba si sara öri, udu zi sara; ba soso lofo mbanua awö ndruru danö misa.

8 Ba böröta wa'afökhö da'ö fefu.

9 Ba da'ö dania la'ohe ami ba wamakao ba labunu ami; ba dozi soi dania zi fatiu tödö khömi, börö döigu andrö.[5]

10 Ba ato dania ba da'ö zi te'ala, ba faoma dania la'a mböli nawöra, ba faoma fatiu dödöra khö nawöra.

11 Ba ato zi maoso sama'ele'ö sofaya, ba ato lafaelungu.[6]

12 Ba me monönö wa lö atulö, ba ato zi taya fa'omasi.[7]

13 Ba sanau ölö irugi gamozua, da'ö ni'orifi.[8]

14 Ba teturiagö dania mbanua Lowalangi andrö, turia somuso dödö, ba guli danö misa, ma'asagörö, ba wamaduhu'ö ba niha fefu, ba awena dania fa'atua danö.[9]

15 Ba na mi'ila dania wa'adudu andrö, sihokha mbuda, niŵa'ö Danieli, ba naha ni'amoni'ö — yatumörö tödönia sombaso da'e[10]16 ba ndramoloi zi so ba Yudaia, ndramusaŵa hili.

17 Böi yamöi tou zi so ba dete nomonia yaŵa, ba wangai hadia ia ba nomonia,[11] 18 ba böi yamufuli ia furi si so ba nowi, ba wangai barunia.

19 Ba alai zanabina ba si so ono ba mbagi zusu, na luo da'ö![12]

20 Ba mi'angandrö, fa böi baŵa deu, ba fa böi luo sabato, na luo woloimi andrö.

21 So sa wamakao sabölö-bölö ba da'ö dania, si lö irai si manö, i'otarai mböröta danö, irege da'e, ba lö'ö göi si manö dania.[13] 22 Ba na tenga ni'önaigö luo da'ö ena'ö, ba samösa lö auri niha. Ba börö nitutuyu andrö, wa te'önaigö luo andrö.

23 Ba na so ba da'ö zanguma'ö khömi: Faigi, so ba da'e Keriso, ba ma: ba da'ö so ia, ba böi mifati.[14]

24 Maoso sa dania Keriso faya ba sama'ele'ö sofaya, ba lafazökhi dandra sebua, awö gila-ila, ba wamaelungu nitutuyu andrö, na böla.[15]

25 Hiza, no uhönagö uŵa'ö khömi.

26 Ba na lamane khömi: Hiza, ba danö si mate so ia, ba böi mi'ae'e; ba ma: Hiza, ba mbate'e, ba böi mifati.

27 Hulö gari mbanua sa si otarai gatumbukha luo, sihaga, irege gaekhula, si manö dania wa'aso Nono Niha andrö.[16]

28 Ba zi so amatela, ba da'ö owulu moyo.[17]

II. Fama'ele'ö fa'atua danö[edit | edit source]

29 Ba aefa si'aikö wamakao andrö,[18] na luo da'ö, ba taya haga luo, ba lö'ö sa'ae humaga mbaŵa, ba atoru ndröfi moroi ba mbanua si yaŵa, ba humeu-heu wangaro mbanua si yaŵa.[19]

30 Ba aefa da'ö, ba oroma dandra Nono Niha andrö ba mbanua si yaŵa, ba mege-ege fefu soi ba guli danö, ba la'ila dania Nono Niha, si so moroi si yaŵa, ba dete lawuo ba mbanua, fao wa'abölö ba lakhömi sebua.[20]

31 Ba ifatenge mala'ikania, telau dorofe sebua li, ba la'owuloi khönia nitutuyunia andrö, moroi ba zi fasui, i'otarai wondrege danö, numalö ba wondregenia tanö sa.[21]

32 Ba ba marafala mitöngöni wamaedo andrö: Na mo'idanö ndrahania, na tumbu lehe-lehe, ba mi'ila, no ahatö mbaŵa wa'aukhu zino.[22]

33 Si manö göi ami, na mi'ila da'ö fefu, ba oroma khömi, no ahatö ia. 34 Si ndruhu niŵa'ögu khömi, lö fakhamö atua niha si sagötö andre, ba no alua da'ö fefu.[23]

35 Atua mbanua ba atua danö, ba lö awu'a niŵa'ögu.

36 Ba baŵa andrö ba inötö, ba lö sangila, he mala'ika ba zorugo, he Ono; ha Ama zangila.[24]

37 Ba hulö si mane me luo Noakhi,[25] si manö göi wa'aso Nono Niha andrö dania.[26]

38 Hulö si mane ya'ira sa, me luo föna wa'anönö danö andrö, manga-manga ira ba mamadu-madu hadia ia, mangowalu ba mame'e nihalö, irugi luo möi baowo Noakhi, 39 ba lö aboto ba dödöra, irege so wa'anönö andrö ba irege ahori ira fefu, si manö göi dania wa'aso Nono Niha andrö.

40 Darua dania zi so ba nowi; samösa nihalö ba si samösa, ba niröi. 41 Darua ndra alawe sanutu fakhe ba lösu; samösa nihalö ba si samösa, ba niröi.

III. Famarou tödö ba wa lö mörö[edit | edit source]

42 Andrö, böi miförö, me lö mi'ila mbaŵa wa'aso Zo'aya ya'ami.[27]

43 Ba da'ö mibe'e ba dödömi: Na i'ila ena'ö sokhö omo, ha wa'alaŵa mbongi so zanagö, ba lö mörö ia ena'ö, ba itimba ena'ö zanagö, fa lö möi yomo khönia.[28]

44 Andrö ya'ami göi, mihönagö mifa'anö ami, me si lö midöna-döna dania Nono Niha, na so ia.

45 Ba ha niha zawuyu andrö,[29] si lö faröi, satua-tua, nibe'e zokhö ya'ia barö mbawa si so yomo khönia, ba wame'e göra, na inötö wemanga? 46 ya'ahowu zawuyu andrö, na i'ila sokhö ya'ia, na so ia, no i'o'ö da'ö. 47 Si ndruhu niŵa'ögu khömi, ibe'e barö mbawania fefu hadia ia, zi so khönia.

48 Ba na iŵa'ö tödönia sawuyu si lö sökhi: Mogasa wa'aso zokhö ya'o, 49 ba na ibörötaigö ibözi-bözi nawönia sawuyu, ba na manga-manga ia, ba na ibadu-badu hadia ia, awö zi mabu-mabu andrö; 50 ba so dania zokhö sawuyu andrö, na luo lö idöna-döna ba gamaudu wa'alaŵa luo, na iwai lö ya'ia na; 51 ba i'ötö dalu zawuyu andrö, ba ibe'e gurakhania awö zamini tödö andrö; ba fege-ege dania ba da'ö ba fatangisa mboha.[30]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Ayati 1–28: Mar 13:1–23; Luk 21:5–24
 2. Luk 19:44
 3. Faigi 7:15; TesII 2:3
 4. Yoh 5:43; HalZin 5:36 b.t.
 5. Faigi 10:17 b.t.; Yoh 16:2; Fam 2:10
 6. YohI 4:1
 7. TimII 3:1 b.t.
 8. Faigi 10:22; Yak 1:12
 9. Rom 10:18
 10. Dan 9:27; 12:13
 11. Luk 17:31)
 12. Luk 23:29
 13. Dan 12:1
 14. Luk 17:21,23 b.t.
 15. TesII 2:9
 16. Luk 17:24
 17. Yob 39:30; Luk 17:37
 18. Ayati 29–36: Mar 13:24–32; Luk 21:25–33
 19. Yes 13:10; Fam 6:12 b.t.
 20. Faigi 25:31; Dan 7:13; Fam 1:7; Mar 14:62
 21. Faigi 13:41; TesI 4:16
 22. Luk 21:37
 23. Faigi 16:28
 24. TesI 5:1 b.t.
 25. Ayati 37–41: Luk 17:26–36
 26. MozI 6:5,11 b.t.
 27. Faigi 25:13; Mar 13:33
 28. Luk 12:39 b.t.; FetII 3:10; Fam 3:3
 29. Ayati 45–51: Luk 12:42–46
 30. Faigi 22:13; 25:30

Fabaliŵa lala[edit source]

Sura Mataio: 12345678910111213141516171819202122232425262728

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö