Jump to content

Wb/nia/Mataio/17

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio
Wb > nia > Mataio > 17

I. Famolakhömi Yesu[edit | edit source]

1 Ba önö bongi aefa da'ö,[1] ba iŵa'ö awönia Yesu Wetero ba Yakobo ba Yohane, talifusö Yakobo, ba i'ohe ira ba hili salaŵa, ba zi ha ya'ira.[2]

2 Ba tobali ia fönara, humaga mbawania, hulö luo, ba nukhania, ba afusi, hulö haga.[3]

3 Ba hiza, oroma khöra Moze ba Eliya, si fahuhuo khönia.

4 Ba humede Wetero, imane khö Yesu: He Tua, ba da'e zi sökhi nahada, na omasi ndra'ugö, ba da'ulau nose ba da'e,[4] tölu, sambua khöu ba sambua khö Moze ba sambua khö Geliya.

5 Ba me muhede ia na, ba hiza lawuo sihaga, si lumö'ö ya'ira, ba hiza li, si otarai lawuo andrö, imane: Onogu da'ö, ono omasiö, wa'omasigu; mifondrondrongo linia.[5]

6 Ba me larongo da'ö ira nifahaö, ba lafalögu tou ira, ata'u sibai.

7 Ba möi khöra Yesu, itufa ira tangania, imane: Mifaoso, ba böi mi'ata'ufi.

8 Ba me lafaöga höröra, ba lö ni'ilara niha, ha Yesu.

9 Ba me latueli hili, ba iŵa'ö khöra Yesu, böi la'ombakha'ö gangilata andrö, gofu ha ökhö, irege no maoso Nono Niha moroi ba ngai zi mate.

10 Ba lasofu khönia nifahaö andrö, lamane: Ba hana wa laŵa'ö sangila amakhoita, lö tola lö möi Geliya ua?[6]

11 Ba itema li, imane: Möi sa Geliya ba ifuli i'a'azökhi fefu hadia ia.[7] 12 Ba uŵa'ö khömi: Noa sa'ae möi Geliya, ba lö saboto ia ba dödöra, ba no lalau khönia hadia zomasi ira. Si manö göi ba Nono Niha; lafakao dania.[8]

13 Awena aboto ba dödö ndra nifahaö, wa khö Yohane, samayagö idanö andrö, tetandrösaigö niŵa'önia khöra.

II. Ifadöhö wökhö zaniri Yesu[edit | edit source]

14 Ba me larugi niha sato,[9] ba i'ondrasi ia niha, ituhi danö fönania, imane:

15 He Tua, hakhösi tödö nonogu andrö, maniri,[10] mofökhö sibai; asese sa'ae alau ia ba galitö ba asese göi ba nidanö. 16 Ba no u'ohe ia khö ndra nifahaömö, ba tebai lafadöhö.

17 Ba itema linia Yesu, imane: He ya'ami, niha si lö famati, si no tefuyu tödö! ha wa'aragu na khömi ena'ö? ha wa'ara utaha wolaumi andrö? Mi'ohe ia khögu ba da'e.

18 Ba itenaŵa ia Yesu,[11] ba aheta khönia mbekhu andrö, ba döhö wökhö nono andrö, i'otarai da'ö sibai.

19 Aefa da'ö, ba möi ndra nifahaö khö Yesu, ba zi ha ya'ira, lamane: Hana ndra'aga, wa tebai mafofanö ia?

20 Ba imane khöra: Ba wa'ambö wamatimi andrö. Si ndruhu sa niŵa'ögu khömi, na so khömi wamati, sezai bua lada, ba miŵa'ö ba hili andrö: Fawu'a'ö ba da'e, fa'ese'ö ba da'ö! ba ifawu'a ia; ba lö hadia ia zi tebai khömi.[12] 21 Ba lö aheta zi sambalö andrö, na tenga ba wangandrö ba ba wamoni.

III. Ifa'ele'ö wamakao ya'ia[edit | edit source]

22 Ba me orudu ira ba Galilaia, ba imane khöra Yesu; Tebe'e dania Nono Niha ba danga niha, 23 ba labunu ia, ba na no irugi tölu ngaluo, ba maoso ia, ifuli auri. Ba abu sibai dödöra.

IV. Fame'e bobotolö[edit | edit source]

24 Ba me larugi Gafanauma, ba möi khö Wetero zanema bobotolö andrö,[13] lamane: Hadia, lö ibe'e mbobotolö andrö samahaö ya'ami?[14]

25 Imane: Ibe'e.

Ba me no möi ia yomo, ba ihulö linia Yesu, imane: Hadia ba dödöu, Simoni, razo ba guli danö andrö, ha khö lahalö mbeo ba seŵa? hadia, ba ndraonora, hadia, ba niha bö'ö?

26 Ba me imane: Ba niha bö'ö,

ba imane khönia Yesu: Ba tobali aefa ndraono andrö. 27 Ba fa böi fatuwu ita khöra, ba ae ba mbaŵa, ba lau gai, ba halö gi'a andrö, si föföna möi yaŵa, ba na öbokai mbawania, ba ösöndra bakha zambua rufia; da'ö halö ba be'e ömöda darua ita.[15]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Ayati 1–13: Mar 9:2–13; Luk 9:28–36
 2. Faigi 26:37 b.t.
 3. FetII 1:16–18
 4. da'ulau nose ba teks asli Yunani: da'ufazökhi tölu nose.
 5. Faigi 3:17; MozV 18:15
 6. Mal 3:1; 4:5
 7. Fam 11:3 b.t.
 8. Faigi 11:14; 14:8; Luk 1:17
 9. Ayati 14–21: Mar 9:14–29; Luk 9:37–43
 10. maniri: ba teks asli Yunani tesura σεληνιάζεται (selēniazetai) eluahania fökhö faniri si itaria fawuka baero gilo (li Indonesia epilepsi)
 11. Ba itenaŵa ia Yesu: nitenaŵa Yesu bekhu tenga ono andrö. Sabölö faudunia: Ba itenaŵa mbekhu andrö Yesu.
 12. Faigi 21:21; Mar 11:23; Luk 17:6
 13. Bobotolö ba teks asli Yunani tesura δίδραχμα (didrachma), ya'ia da'ö hua gefe ni'oguna'ö ba wamu'a gömö nifotöi beo gosali (li Indonesia pajak). Kefe andre te'oguna'ö ba ngawalö zoguna ba gosali.
 14. Faigi 22:17
 15. Faigi 3:15; Rom 13:7; KorI 10:32

Fabaliŵa lala[edit source]

Sura Mataio: 12345678910111213141516171819202122232425262728

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö