Jump to content

Wp/mag/बिहारके मण्डल

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mag
Wp > mag > बिहारके मण्डल
बिहारके मण्डल

भारतीयराज्ज बिहारमे बर्तमानमे ३८ प्रसासनिक मण्डल (वा जिला), १०१ अनुमण्डल आउ ५३४ प्रखण्ड (वा ब्लॉक्) हे ।

भागलपुर प्रमण्डल दरभङ्गा प्रमण्डल कोसी प्रमण्डल मगह प्रमण्डल मुङ्गेर प्रमण्डल पटना प्रमण्डल पूर्णिया प्रमण्डल सारण प्रमण्डल तिरहुत प्रमण्डल
भागलपुर मण्डल दरभङ्गा मण्डल मधेपुरा मण्डल अरवल मण्डल जमुई मण्डल भोजपुर मण्डल अररिया मण्डल गोपालगञ्ज मण्डल पूरबी चम्पारण मण्डल
बाँका मण्डल मधुबनी मण्डल सहरसा मण्डल औरङ्गाबाद् मण्डल खगड़िया मण्डल बक्सर मण्डल कटिहार मण्डल सारण मण्डल मुजफ्फरपुर मण्डल
---- समस्तीपुर मण्डल सुपौल मण्डल गया मण्डल मुङ्गेर मण्डल कैमूर मण्डल किशनगञ्ज मण्डल सीवान मण्डल सिवहर मण्डल
----- ----- ----- जहानाबाद् मण्डल सेखपुरा मण्डल पटना मण्डल पूर्णिया मण्डल ----- सीतामढ़ी मण्डल
----- ----- ----- नवादा मण्डल लखीसराय मण्डल रोहतास मण्डल ----- ----- बैसाली मण्डल
----- ----- ----- ----- बेगूसराय मण्डल नालन्दा मण्डल ----- ----- पच्छिमी चम्पारण मण्डल

मण्डल[edit | edit source]

सङ्केत मण्डल मुख्यालय जनसङ्ख्या (२०११) क्षेत्रफल (किमी²) घनता (२०११) (/किमी²) स्थानीयभाषा मानचित्र
AR अररिया अररिया २,८०६,२०० २,८२९ ९९२ मैथिली (ठेठी), हिन्दुस्थानी
AR अरवल अरवल ६९९,५६३ ४,८३९ १०९९ मगही
AU औरङ्गाबाद् औरङ्गाबाद् २,५११,२४३ ३,३०३ ७६० मगही
BA बाँका बाँका २,०२९,३३९ ३,०१८ ६७२ अङ्गिका, मैथिली, सान्ताली
]
BE बेगूसराय बेगूसराय २,९५४,३६७ १,९१७ १,५४० हिन्दी, मैथिली
BG भागलपुर भागलपुर ३,०३२,२२६ २,५६९ १,१८० अङ्गिका
BJ भोजपुर आरा २,७२०,१५५ २,४७३ १,१३६ भोजपुरी
BU बक्सर बक्सर १,७०७,६४३ १,६२४ १,००३ भोजपुरी
DA दरभङ्गा दरभङ्गा ३,९२१,९७१ २,२७८ १,७२१ मैथिली
EC पूरबी चम्पारण मोतिहारी ५,०८२,८६८ ३,९६९ १२८१ भोजपुरी
GA गया गया ४,३७९,३८३ ४,९७८ ८८० मगही
GO गोपालगञ्ज गोपालगञ्ज २,५५८,०३७ २,०३३ १,२५८ भोजपुरी
JA जमुई जमुई १,७५६,०७८ ३,०९९ ५६७ हिन्दी, मैथिली, मगही (खोरठा), सान्ताली
JE जहानाबाद् जहानाबाद् १,१२४,१७६ १,५६९ १२०६ मगही
KH खगड़िया खगड़िया १,६५७,५९९ १,४८६ १,११५ मैथिली (अङ्गिका), हिन्दी
KI किशनगञ्ज किशनगञ्ज १,६९०,९४८ १,८८४ ८९८ सुरजापुरी, मैथिली, बाङ्ला, सान्ताली, हिन्दुस्थानी
KM कैमूर भभुआ १,६२६,९०० ३,३६३ ४८८ भोजपुरी
KT कटिहार कटिहार ३,ओ६८,१४९ ३,०५६ १००४ सुरजापुरी, बाङ्ला, सान्ताली, हिन्दुस्थानी
LA लखीसराय लखीसराय १,०००,७१७ १,२२९ ८१५ मगही, अङ्गिका
MB मधुबनी मधुबनी ४,४७६,०४४ ३,५०१ १,२७९ मैथिली
MG मुङ्गेर मुङ्गेर १,३५९.०५४ १,४१९ ९५८ अङ्गिका, हिन्दी
MP मधेपुरा मधेपुरा १,९९४,६१८ १,७८७ १११६ मैथिली
MZ मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर ४,७७८,६१० ३,१७३ १,५०६ मैथिली, बज्जिका
NL नालन्दा बिहारसरीफ् २,८७२,५२३ २,३५४ १,२२० मगही
NW नवादा नवादा २,२१६,६५३ २,४९२ ८८९ मगही
PA पटना पटना ५,७७२,८०४ ३,२०२ १,८०३ मगही, हिन्दी
PU पूर्णिया पूर्णिया ३,२७३,१२७ ३,२२८ १०१४ मैथिली, सुरजापुरी, बाङ्ला, सान्ताली, हिन्दुस्थानी
RO रोहतास सासाराम २,९६२,५९३ ३,८५० ७६३ भोजपुरी
SH सहरसा सहरसा १,८९७,१०२ १,७०२ ११२५ मैथिली
SM समस्तीपुर समस्तीपुर ४,२५४,७८२ २,९०५ १,४६५ मैथिली
SO सिवहर सिवहर ६५६,९१६ ४४३ १,८८२ बज्जिका, मैथिली
SP सेखपुरा सेखपुरा ६३४,९२७ ६८९ ९२२ मगही
SR सारण छपरा ३,९४३,०९८ २,६४१ १,४९३ भोजपुरी
ST सीतामढ़ी सीतामढ़ी ३,४१९,६२२ २,१९९ १,४९१ मैथिली, बज्जिका
SU सुपौल सुपौल २,२२८,३९७ २,४१० ९१८ मैथिली
SW सीवान सीवान ३,३१८,१७६ २,२१९ १,४९५ भोजपुरी
VA बैसाली हाजीपुर ३,४९५,३४९ २,०३६ १,७१७ बज्जिका, मैथिली
WC पच्छिमी चम्पारण बेतिया ३,९२२,७८० ५,२२९ ७५० भोजपुरी