Jump to content

培育場:卷首

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
維基媒體基金會
維基媒體基金會

維基培育場恭候諸君大駕!

此乃維基孵育場,以籌備維基大典維基教本維基新聞維基語錄維基爾雅維基游驛之有潛力者,維基媒體基金會署理之。

蓋諸培育之維基,尚無網籍。然君仍可覽之,若已籍者。

若立維基太學,則宜往維基太學試驗田。若立維基文庫,則宜往古本維基文庫

禁立新策,所準者唯已有諸策之新語言版。欲立新策,煩請移步維基中樞


何以始新維基?

欲纂新語言版本,煩請惠閱指南方針

律:

何以立新於斯?

若通四方之言,望立新維基,以利四方之民。

綱目,綱舉則目張,望君察之。

釋疑:

維基媒體基金會亦有諸策於下:

Wikipedia 維基大典
博古通今
Wiktionary 維基爾雅
說文解字
Wikisource 維基文庫
自由文庫
Wikiquote 維基語錄
尋章摘句
Wikibooks 維基教本
童子習處
Wikinews 維基新聞
快馬加鞭
Wikiversity 維基太學
百家爭鳴
Wikivoyage 維基游驛
導引坤輿
Wikispecies 維基物種
生物大典
Wikidata 維基數據
人機皆知
Wikimedia Commons 維基共享
公有財庫
Meta-Wiki 維基中樞
協調諸策