Wb/nia/Luka/5

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka
Wb > nia > Luka > 5

Mangai i'a Wetero[edit | edit source]

I. 1 Ba me laforege khönia niha sato, me lafondrondrongo khönia daroma li Lowalangi, ba ba mbewe mbaŵa Genezare andrö so ia.[1]

2 Ba i'ila dundraha, dua rozi, ba zinga nene, no laröi sangai i'a, mamabago kiri. 3 Ba möi ia yaŵa ba dundraha si sara, tundraha Wetero, i'andrö khönia, ena'ö isola ma'ifu, iheta baene. Ba mudadao ia ba dundraha, mamahaö niha sato.

4 Ba me no ibato hoehuo, ba imane khö Zimoni: Misola ba zabakha ba milau giri, ba wama'u'u i'a.[2]

5 Ba itema linia Simoni, imane: He samahaö, sara wongi manö no ma'eregeisi dödöma, ba lö sahulu ndra'aga; ba me no öŵa'ö, ba ulau giri. 6 Ba lalau, ba ahulu ira i'a, oya sibai; ba aetu-aetu girira. 7 Ba lakhawi tanga nawöra, si so ba dundraha si sara, ena'ö möi ira wolului khöra. Ba so ira, ba lafo'ösi dundraha, ma'adua, irege ahöndrö-höndrö.

8 Ba me i'ila da'ö Simoni Fetero, ba ituhi danö föna Yesu, imane: He Tua, heta'ö khögu, me no niha si so horö ndra'o! 9 Noa sa ihawui ia fa'ata'u ba awönia fefu, ba wangai i'a andrö, sahulu ira; 10 si manö göi Yakobo ba Yohane, ono Zebedaio andrö, awö Zimoni.

Ba imane Yesu khö Zimoni: Böi ata'ufi, i'otarai da'e, ba sama'u'u niha ndra'ugö. 11 Ba la'ohe baene dundraha, laröi fefu hadia ia ba la'o'ö ia.[3]

Famadöhö wökhö zobou auri[edit | edit source]

II. 12 Ba me so ia ba mbanua si sambua,[4] ba hiza niha, ira matua, si no falawu bou auri; ba me i'ila Yesu, ba ifalögu tou ia ba danö, mangandrö ia khönia, imane: He Tua, na edöna ndra'ugö, ba ö'ila öfadöhö wökhögu.

13 Ba i'oro'ö dangania Yesu, itufa, imane: Edöna ndra'o, yadöhö; ba i'anema'ö aheta khönia mbou auri andrö.

14 Ba iŵa'ö khönia, böi yamu'ombakha'ö, gofu ha ökhö, imane: Ae sa, oroma'ö ndra'ugö khö gere, ba be'e zumange andrö, ba wa'adöhö andrö, si mane ni'oroi'ö Moze ba wamaduhu'ö khöra.

15 Ba tedou na wa'aterongo duriania, ba owulo niha, ato sibai, ba wamondrondrongo ba ba wamamadöhö'ö fökhöra.

16 Ba iheta ia, isaŵa zi lö niha-niha ba mangandrö-ngandrö ia .[5]

Famadöhö wökhö zi mate dambai[edit | edit source]

III. 17 Ba ha samuza ma'ökhö,[6] ba mamahaö ia, ba so warizaio ba sangila amakhoita, sangondrasi moroi ba mbanua fefu ba Galilaia ba ba Yudaia ba moroi ba Yeruzalema, ba so wa'abölö Zo'aya, ba wamadöhönia fökhö.

18 Ba hiza, so niha solohe ira matua, samösa, si mate dambai, ba gaso. Ba la'alui lala, wolohe yomo ba wanou'ö tou ya'ia fönania. 19 Ba me lö lasöndra lala, wolohe yomo, ba wa'ato niha, ba möi ira yaŵa ba gero zagö, lafatörö ia ba zagö, wanada ya'ia, fabaya kaso, bakha ba hunö niha, föna Yesu.

20 Ba me i'ila wamatira, ba imane: He le, no mu'efa'ö khöu horöu.[7]

21 Ba labörötaigö sangila amakhoita ba farizaio lafatou-tou tödöra, lamane: Ha niha da'ö, sangaoha-ngaoha andrö; ha niha zi tola mangefa'ö horö, baero Lowalangi, ha ya'ia?

22 Ba me i'ila gera-erara Yesu ba imane khöra: Hana wa mifatou-tou tödömi?[8] 23 He zaoha ira fanguma'ö: aefa khöu horöu, ba ma fanguma'ö: faoso ba owaö-waö? 24 Ba ena'ö mi'ila, tola i'efa'ö horö ba guli danö Ono Niha — ba imane ba zi mate dambai andrö: Da'ö ligu khöu: Faoso, ohe gasomö ba fuli'ö yomo khömi.

25 Ba i'anema'ö maoso, ba zanehe ira, i'ohe nahania andrö, mofanö ia miyomo khöra, isuno Lowalangi.

26 Ba oi tobali dödöra, ba lasuno Lowalangi ba oi so wa'ata'ura, lamane: Si lö faböbö ba dödöda ni'ilada ma'ökhö andre.

Fogaoni Lewi[edit | edit source]

IV. 27 Ba aefa da'ö,[9] ba mofanö ia, ba i'ila zanema beo, Lewi döinia, si dadao ba naha wanema beo, ba imane khönia: 28 O'ö ndra'o. Ba iröi fefu, hadia ia, maoso ia, i'o'ö.

29 Ba ifodiwo ia Lewi ba nomonia, ato nikaoni niha, ato sibai zi manga awöra, sanema beo, awö niha bö'ö.

30 Ba kumökö-kökö warizaio ba sangila amakhoita khöra, ba nifahaönia, lamane: Hana wa orudu manga ami ba zanema beo ba ba zi so horö andrö?

31 Ba itema lira Yesu, imane khöra: Tenga ba zabölö moguna zame'e dalu-dalu, ha ba zofökhö. 32 Tenga ba wogaoni satulö tödö möi ndra'o, ha ba wogaoni si so horö, ba wamalalini era-era.

Hana wa lö mamoni ndra nifahaö[edit | edit source]

V. 33 Ba lamane khönia:[10] Nifahaö Yohane andrö, ba asese mamoni ba gö ba mangandrö, ba si manö göi nifahaö warizaio andrö; ba khömö andrö, ba manga-manga ba mamadu-madu hadia ia.

34 Ba imane khöra Yesu: Hadia, mi'ila mifamoni nawö zangowalu, fatua awöra zangowalu andrö? 35 Ba so sa mbaŵa dania — ba na aheta khöra zangowalu, awena dania mamoni ira, na baŵa da'ö.

36 Ba iŵa'ö khöra gamaedola göi, imane: Lö itika mbalo-balo niha ba nukha si bohou, ba itagu ba mbaru satua, ba na imanö, ba atika zi bohou ibe'e ba lö'ö sa atö faböbö ba zatua mbalo-balo nihalö ba zi bohou. 37 Ba lö solau agu si bohou ba nahia satua, ba na so zolau da'ö, ba ire'a nahia andrö agu si bohou andrö, ba ya'ia, ba aduwa, ba nahia, ba tekiko. 38 Ba nahia si bohou lalau nagu si bohou. 39 Ba ha niha fefu, zi no mamadu-madu si no ara, ba lö omasi ia zi bohou, imane sa: Sökhi zi no ara andrö.[11]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Ayati 1-11: Mat 4:18-22; Mar 1:36-20
 2. Yoh 21:6
 3. Faigi 18:28
 4. Ayati 12-16: Mat 8:2-4; Mar 1:40-45
 5. Mar 1:35
 6. Ayati 17-26: Mat 9:2-8; Mar 2:1-12
 7. Faigi 7:48
 8. Faigi 6:8
 9. Ayati 27-32: Mat 9:9-13; Mar 2:13-17
 10. Ayati 33-39: Mat 9:14-17; Mar 2:18-22
 11. Agu si no ara: famo'eluaha andre ambö fagöna. Sindruhunia latötöi ia agu satua (li Yunani παλαιὸν). Simanö göi tenga agu si bohou, bahiza agu sawuyu. Itugu atua nidanö nagu itugu sökhi ia, andrö wa itugu ebua göi mbölinia. Lö ebua mböli nagu sawuyu, eluahania sawena mufera'ö ba mufa'anö ba mube ba mboto-boto. Agu satua, simane nifa'anö me 30 fakhe si lalö (1990) töra ebua mbölinia moroi ba agu sawuyu nifazökhi me döfi si lalö (2021).

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Luka: 123456789101112131415161718192021222324

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö