Jump to content

Wb/nia/Samueli I/10

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Samueli I
Wb > nia > Samueli I > 10

I. Ibayoini razo Zaulo Samueli. Tandra wa moroi ba Lowalangi goroisa andrö

[edit | edit source]

1 Ba ituyu mbulibuli wanikha Samueli ba ifaduwa ba högö Zaulo, fa'ago bawa ia khönia, imane: Famayoini Yehowa ya'ugö razo mbanuania andrö, Iraono Gizeraeli. Samatörö banua Yehowa dania ndra'ugö ba ö'efa'ö ira ba danga nemalira. Ba ya da'ö dandra khöu ba da'ö, wa no ibayoini razo ndra'ugö Yehowa, razo ba dana khönia andrö: 2 Na no fabali dania ndra'ugö khögu, na örugi lewatö Rakhela, ba nola mado Mbeniyami, ba falukha'ö niha, darua, ba lamane khöu: Sigelo galide andrö, ni'aluimö, ba no musöndra. Ba lö'ö sa'ae itörö tödö namau galide andrö, ya'ami i'abusi tödö, no imane: He uwisa ba khö nonogu andrö?[1] 3 Ba na mowaö-waö'ö, i'otarai da'ö, ba örugi manawa Dabora andrö, ba falukha'ö niha, datölu, si möi miyaŵa khö Lowalangi ba Mbetieli; si samösa, ba tölu rozi ono nambai, si matua, noronia, ba ba zi samösa, ba tölu roti, ba ba zi samösa, ba samba nahia agu. 4 Ba la'owai ndra'ugö, ba dombua labe'e khöu roti, ba öhalö khöra. 5 Ba aefa da'ö, ba örugi Gibea andrö khö Lowalangi, ba zi so harefa Ndrawa Wilisiti andrö; ba na örugi da'ö, yomo ba mbanua, ba faondra khöu zama'ele'ö, sambawa, si otarai moroi yaŵa naha wame'e sumange. Ba fönara, ba biola nitika, sebua, ba faritia ba sigu ba biola nitika, sideide, ba ya'ira, ba si so eheha zama'ele'ö. 6 Ba so dania khöu Geheha Yehowa ba sama'ele'ö göi ndra'ugö, si mane ya'ira, ba tobali niha si bohou ndra'ugö.[2] 7 Ba na ö'ila dania itörö dandra andrö, ba lau nilaumö, itolo'ö sa Lowalangi. 8 Ba taisa mitou ba Giligala; ba möido dania khöu mitou, ba wame'e sumange nitunu, ba ba wanaba sumange fangorifi: fitu bongi base'ö, irege möido khöu, ba wangombakha khöu, he öwisa.[3]

II. Möi ba dödö Zaulo Geheha Lowalangi

[edit | edit source]

9 Ba me ibali'ö ia, ba wondröi Samueli ba ifalalini dödönia Lowalangi, ba tandra no mege ba ahori alua me luo da'ö. 10 Me larugi Gibea andrö, ba faondra khönia zama'ele'ö, sambawa, ba so khönia Geheha Lowalangi, ba mama'ele'ö ia awöra.[4] 11 Ba me la'ila ia dozi si no fa'ila li khönia föna, wa mama'ele'ö ia, awö zama'ele'ö andrö, ba faoma lamane khö nawöra sato: Hadia zi göna ono Kisi andrö? Hadia, awö zama'ele'ö göi Zaulo andrö? 12 Ba so ba da'ö zanema li, imane: Ba ha niha namara? Ba da'ö tumbu gamaedola andrö: Hadia, awö zama'ele'ö göi Zaulo? 13 Ba me no ibato wama'ele'ö, ba ifuli ia khöra. 14 Ba imane ga'a Zaulo khönia ba khö nono matua andrö khönia: Heza möi mege ami? Ba imane Saulo: Ba wangalui sigelo galide andrö; ba me lö'ö manö masöndra, ba möiga khö Zamueli. 15 Ba imane ga'a Zaulo: Ombakha'ö khögu hadia niŵa'ö Zamueli khömi. 16 Ba imane Saulo khö ga'ania: I'ombakha'ö khöma, wa no musöndra galide andrö. Ba hadia niŵa'ö Zamueli ba wamataro razo ya'ia, ba lö i'ombakha'ö khönia.

III. Falukhata ba Misefa. Tetuyu razo Zaulo ba wadahö-dahösa

[edit | edit source]

17 Ba ifalukha'ö zato Samueli, khö Yehowa, ba Misefa. 18 Ba imane ba Ndraono Gizeraeli: Da'ö niŵa'ö Yehowa, Lowalangi Ndraono Gizeraeli: No u'ohe miyaŵa Ndraono Gizeraeli, moroi ba danö Miserayi, ba no u'efa'ö ami ba danga Ndrawa Miserayi andrö ba ba danga razo andrö fefu, samakao ya'ami. 19 Ba ya'ami, ba no mi'erogö Lowalangimi ma'ökhö, Lowalangi andrö, si no manolo ya'ami ba wamakaomi ba ba wa'atosasami, fefu, me no mimane: Böi! razo öfatara khöma! Ba lau, ba mi'ondrasi Yehowa, dali madomi ba dali ngahönö andrö khömi![5] 20 Ba ifa'aso mado Ndraono Gizeraeli fefu Samueli, ba göna mado Mbeniyami.[6] 21 Ba ifa'aso mado Mbeniyami andrö, sawu-sawu, ba göna zi sawu nga'ötö Materi. Ba ifa'aso zi sawu nga'ötö Materi andrö, samö-samösa, ba göna Zaulo, ono Kisi. Ba la'alui ia, ba lö lasöndra. 22 Ba lafuli lasofu khö Yehowa, lamane: Hadia, no möi ba da'e niha andrö? Ba imane Yehowa: Hiza, no ibini'ö ia ba gama-gama andrö. 23 Ba fagohi ira mangai ya'ia ba da'ö. Ba me möi ia ba hunö niha bakha, ba ha falaŵa baginia niha sato fefu. 24 Ba imane Samueli ba niha sato fefu: Hadia, no mi'ila, wa lö ba niha sato si fagölö-gölö ba nituyu Yehowa andrö? Ba mu'ao niha sato fefu, lamane: Ya anau noso razo andrö![7] 25 Ba i'ombakha'ö ba zato huku ba wa'arazo andrö Samueli, ba itanö ba zura ba ibe'e föna Yehowa. Aefa da'ö, ba ifofanö zato fefu Samueli, ena'ö ifuli ia khöra zamösana.[8] 26 Ba Saulo göi, ba ifuli ia ba Gibea, ba fao khönia zabölö, nifaduhu'ö Lowalangi tödö; 27 ba so ösa si si lö yaŵa, sanguma'ö: Hadia guna da'ö khöda? Ba la'ositengagö ia ba lö mamuala ira khönia.[9]

Famotokhi ba gahe

[edit | edit source]
  1. MozI 35:19
  2. Ayati 10
  3. Faigi 13:8
  4. Faigi 19:20—24
  5. Faigi 8:7
  6. Faigi 14:41; Yos 7:16
  7. RazI 1:25
  8. Faigi 8:11; MozV 17:14—20
  9. Faigi 11:12

Fabaliŵa lala

[edit source]

Olayama Samueli I: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö