Jump to content

Tokoni:Fehu'i tāfito

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Help:FAQ and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Koeni te'u Fehu'i Tāfito

E kau te pāsina aeni i te Vikipetia? Kotea te Vikimetia mo te MetiaViki?

Vaka'i te 'u pāki 'aeni:

Ko te Kautahi o te Vikimetia mo 'ana gaue
Vikipetia, Metiaviki mo Vikimetia
Ko te Vikimetia 'Ahi'ahi e kau i te Kautahi o te Vikimetia ae e ina tulikaki gaue kehekehe o hage ko te Vikipetia.

'Ahi'ahi mo fakamo'oni

Kotea te 'u lekula?

E feala hau ma'u te 'u lekula i te 'Ahi'ahi:Lekula. Vaka'i te Vaega:'Ahi'ahi:Lekula.

E feafea'i he fakahū o he pāki?

Ka kua fakamo'oni tau nūmelo, pea ke lava fakahū tau 'uta i te Special:Upload kae e mole feala i heni. E ma'ua ke fakahū tau 'uta i te Wikimedia Commons. Ki hona fakakātoā atu, vaka'i te Incubator:Upload.

E feafea'i haku fa'u he viki 'ahi'ahi fo'ou?

Mulimuli ki te 'u tu'utu'uni o te Tokoni:Tohi. E ma'ua ke faka'aoga he nūmelo lea ISO 639.

Ko afea e fakatu'u ai he pāsina tokotahi a tamātou viki 'ahi'ahi?

Ka kua faka'ui he kole ki te Meta, e nofo te viki 'ahi'ahi i te pāsina 'ahi'ahi o kaku ki kua tali e te Komite o 'u lea. E sivi mu'a te viki o lau e kua tali, ke fakatu'u o hana pāsina tokotahi. Osi aia, pea ke sio leva ki he faka'iloga o te nofo a te pāsina. E ke sio ai ki te 'u gaue e kei tonu ke fai. Ka kua 'osi me'a fuli i te fai pea kei ma'uli tau viki 'ahi'ahi, pea fakamo'oni leva te pāsina. Hili aia, pea hoki fakalogo leva ke fai he kole pea mo fakatu'u he pāsina viki totonu.

E feafea'i he laga o he gaue 'ahi'ahi ma'uli?

E feafea'i te faitohi? Pea e faitohi ki te ā?

Vaka'i atu te Tohi ki te 'u vikipetia liliki mo fo'ou i te Meta. Ki te 'u Vikipetia 'ahi'ahi:

 • KO te faka'amu ke fai he gaue fakamahino e lelei 'aupito. Vaevae au 'u manatu ki te kaiga faitohi. Kotea e faitohi ki ai te 'u pāsina neti e tohi i tau lea? E lagi tonu ke tohi i heni mo he tikisionalio pe ko he tohi lekula o te lea. Tohi te koga fuli e 'aoga ki te kaiga faitohi.
 • E feala hau sio ki te lisi o te 'atu pāsina e ma'ua ke ma'u e te 'atu Vikipetia mo'o fakakakano aki te gaue faitohi.
 • Ko te 'u pāsina o 'uhiga mo te kogame'a e palalau ai tau lea e lagi mamana ki ai nātou e lau 'au pāsina.
  • Seokalafia, Hisitolia, Ma'uli Fakatahi, Politike
  • Sienesia, Masini, Faiva, Lotu, Faigao'i
 • You can translate articles from other Wikipedias, so long as you attribute the source of the text that you are translating, to satisfy our licensing requirements. This can be done in the edit summary by including a statement such as "translated from the article [[:en:Title]] on the English Wikipedia".

Ko 'e mole ha'ele te tu'asila o te viki? Ko 'e mole tuhi'i ki te pāsina 'ahi'ahi? E feafea'i te ha'ele o te 'u pāsina ne'e fetogi higoa?

Ko te 'u viki 'ahi'ahi o te pāsina 'ahi'ahi i te 'u lea o te Special:SiteMatrix, e tuhi'i ki te pāsina 'ahi'ahi (laini kula i te Special:SiteMatrix). Gata pe ki te 'u:

 • Viki ne'e kua mapunu'i (laini 'u'ui halu'i).
 • Viki i 'ihi lea e mole kau i te lisi (kua Vikipetia ia).
 • Vikiakoma'oluga and Vikimatapuna.

E feala hau fili he tu'asila URL kehe ke ina tuhi'i ki te pāsina ae 'ahi'ahi (xyz.wikiproject.org/wiki/Page → incubator.wikimedia.org/wiki/Wx/xyz/Pāsina) kae mole 'asi ai te 'u me'a gaue fuli o hage ko te "action=history". Ko te tu'asila URL tāfito e tuhi'i ki te Wx/xyz/Pāsina_Tafito mo kapau kua tohi, pea e ina tali te "faka'aoga'i lea".

E feafea'i te faka'aoga o te 'u laini fakavahaviki?

I te 'u gaue 'ahi'ahi Vikipetia, e feala te faka'aoga'i o te 'u laini fakavahaviki i tana tohi māhani (o hage lā [[ru:Higoa o te pāsina]] ki he laini fakavahaviki ki te Vikipetia fakalusia). Kae mole he'eki ha'ele te Wikidat i te pāsina 'ahi'ahi, kae e i ai te ki'i masini e ina tau fakafo'ou te u laini fakavahaviki. Ko te 'u laini fakavahaviki ae tu'u i te faha'i hema o 'u Vikipetia kua fakamo'oni e mole lava tuhi'i hina pāsina e kei 'ahi'ahi.

I te 'u gaue ae, e feala hau faka'aoga'i te 'u laini fakavahaviki aki te numelo o te gaue, o hage ko [[en:voy:Pāsina]] ki te 'u laini o te Vikifolau fakapilitania pe ko te [[fr:wikt:Pāsina]] ki te Vikitikisionalio fakafalani.

Fakamu'a

Kotea te fakamu'a?

Ko te fakamu'a ko te 'uluaki koga o te higoa o he pāsina. Ka ke sio ki te Pāsina hoko fili, e lagi tuhi'i koe ki te pāsina "Wx/xx/Higoa o te Pāsina". Ko te 'u 'uluaki mata'itohi e lua e tuha mo te gaue, pea vahe e te laini, pea hoa ki ai te 'u mata'itohi e lua o te lea, pea vahe e te laini, pea faka'osi aki te higoa o te pāsina i te 'aho ae ne'e fa'u ai.

E faka'aoga te fakamu'a i te 'u higoa o te 'u pāsina fuli mo ka fai he viki 'ahi'ahi, o hage lā "Template:Wx/xx/Higoa o te kupesi" and "Category:Wx/xx/Higoa o te Vaega". E ma'ua ke tohi fakaliliki te numelo o te lea.

Fakatokaga:Ko te 'u pāsina Tokoni: mo Gaue: (Ahi'ahi:) e faka'aoga tāfito ki te 'u pāsina e 'aoga ki te 'Ahi'ahi. Ki he fa'ufa'u o he pāsina Tokoni: pe Gaue: (o hage la ko te "Vikipetia:"), tohi te higoa o te pāsina i te loto higoa, o muli fakahagatonu ki te fakamu'a (o hage la ko "Wx/xx/Tokoni:Pāsina tokoni" or "Wx/xx/Vikifolau:Pāsina gaue").

Kotea te fakamu'a o tāmātou viki 'ahi'ahi?

E ma'ua ke tohi Gaue/code

 • Gaue: E māhani mai e kamata te gaue i he lea fo'ou i te Vikipeia, pea tohi Wp, kae e lava ke tohi: Vikisionalio (fakamu'a "Wt/"), Vikitala (fakamu'a "Wq/"), Vikitohi (fakamu'a "Wb/"), Vikilogo (fakamu'a "Wn/"), or Vikifolau (fakamu'a "Wy/"). Ko te Vikimatapuna mo te Vikiako e tu'u ia i te tahi site: oldwikisource: mo betawikiversity:.
 • Numelo: Ko te ISO 639 ko te nūmelo o tau lea. E tonu kua fakamo'oni te nūmelo ISO 639 (kumi).

Tokoni mai, mole haku nūmelo ISO!

Silou age, kae mole feala hau kamata he viki 'ahi'ahi i heni.

 • Vaka'i atu te fai he kole nūmelo ISO 639.
 • E feala hau kamata he 'Ahi'ahi Lahi, kae mole ke lava ma'u hau viki Vikimetia totonu.

Ko 'e e ma'ua ke fakamu'a te 'atu pāsina fuli?

E lahi ona tupu'aga:

 • 'Uluaki, e ma'ua ke fakakehekehe te 'u pāsina kua kātoā mai te 'u pāsina kei 'ahi'ahi.
  O hage lā ko te pāsina ko (Eulopa) ae higoa tatau i lea e tokolahi. Ko te pāsina 'ahi'ahi fea e higoa'i feia? Kotea ape te 'u higoa o te 'u pāsina 'ahi'ahi ae? Ko ia ae e 'aoga ai te 'u fakamu'a.
 • Ko te 'u pāsina e fakamu'a e liliu ānai ki te 'u pāsina o te Vikipetia totonu mo ka kua tali, kae mole leva ave te 'u pāsina e mole fakamu'a.
  E ma'ua ke fakahu te 'u pāsina he mole pe foki tohi fakatatau. Mole lava fakahu he pāsina e mole he'eki fakamu'a.
 • E tu'u lisi te 'u pāsina fakamu'a i te sivi o tau lea 'ahi'ahi, kae mole tu'u ai te 'u pāsina e mole fakamu'a.
  Ko ia aia, e vave ai tau fakatu'u o tau viki tokotahi.:-)

E feafea'i he tuhi'i ki te 'u pāsina fakamu'a?

Ko te AddPrefix gadget kua fakagafua tona faka'aoga'i ki te kaiga fuli (talu te 2022). Ka faka'aoga'i pea e tuhi'i ki te 'u pāsina fakamu'a ki te 'o hage ko tona tohi māhani i te 'atu viki, pea e toe fetogi te 'u laini ke fakamu'a. O hage lā ko [[Higoa o te Pāsina]] e fetogi fakahagatonu o [[Wx/xx/Higoa o te Pāsina|Higoa o te Pāsina]].

Ka mole he'eki hae'ele tau JavaScript pe mole feala hau fetogi fakahagatonu, e ma'ua ke ke tohi nima te fakamu'a ki te 'atu laini, vaega mo kupesi mo ka ke fetogi hau viki 'ahi'ahi.

Mole he'eki au mahino pe mole au ilo'i pe kotea te fakamu'a

Kataki o kole tokoni ki te fakatahi'aga.

Viki fo'ou kua fa'u

Kua fa'u tāmatou viki! Pea kotea kau fai nei?

'Uluaki pe mu'a, 'aua tau tohi fakatatau pe fai fetogi! E hoki fakahu te 'u pāsina mai heni ki te viki fo'ou. Vaka'i te Incubator:Fakahu mai te 'Ahi'ahi ki hona fakamatala atu.

Ko tau kupu hū e lava faka'aoga'i pe i te viki fo'ou he kua kupu hū tahi te 'atu gaue o te Vikimetia.

I te Special:Statistics, e tokosi'i te 'u pāsina e tohi ai!

E mo'oni ko te 'u pāsina e lau e hala ki te 'u viki fo'ou. E laulau fakahagatonu te masini kae ma'u ke 'atali 'aho si'i mu'a. Ka mole he'eki fakatonu pea e ma'ua ke fakasiosio'i e te kau gaue masini.

Ko 'e mole he'eki fakahū 'ihi pāsina?

E lagi ke ma'u mai pe ko te fia te 'u pāsina mai te Special:Statistics pe {{NUMBEROFARTICLES}}. E hala te lau a te 'u pāsina hili te fakahu mai. Vaka'i atu te Special:Allpages ke ke ilo'i ai te 'u numelo totonu (te lisi o te atu pāsina). E mahino mai ne'e toe puli 'ihi pāsina hili tona fakahu mai. E gaue ki ai 'ihi kae lagi kei halahala pea kei puli pe 'ihi pāsina. Fakalelei mai o fakahā age ki te kilisitiano ne'e ina fakahu te 'u pāsina ki tau viki.

E feafea'i he fa'u o hakita pāki faka'iloga?

 • 'Uluaki mu'a, tohi (pe fetogi) te hiki o te higoa mo te kupu taki o tau gaue i tau lea i te lisi aeni ke feala he toe fa'u o te pāki faka'iloga i he 'aho, pea molehi 5=incubator mai tau laini mo ka kua ke ma'u tau viki tokotahi.
 • E toe foaki atu i te pāsina mo ni tokoni ki te gaue: fakahu te pāki faka'iloga i te Commons pea faka'aoga mo he higoa e tahi (o hage ko File:Wikipedia-logo-v2-en.png ki te en.wikipedia) pea puipui te pāki pe kole ki he pule gaue ke tokoni atu. Ka mole feala hau fa'u te pāki faka'iloga, e lagi tokoni atu pe he tahi mai te lisi aeni i oluga. Kole tokoni i te pāsina palalau o te 'u pāki faka'iloga i te Commons, o hage ko te commons:Wikipedia/2.0.
 • Manatu'i e ma'ua ke 135 pikisele te fua lahi a te pāki pea tāsilo. Ka kua tokalelei pea kole i te Phabricator (tokoni) aki te kupu Wikimedia-Site-Requests ke fakatu'u tau pāki faka'iloga.

E feafea'i he fetogi o te higoa o te site?

Kole i te Phabricator aki te numelo o te gaue ke fetogi te higoa o te site Wikimedia-Site-Requests.

E feafea'i te fili o te 'u pule gaue?

E feala hau kole ke ke pule fakatemi i te Pāsina Meta ki te 'u kole gaue e feala hau fili he pule gaue i tau viki fo'ou pea kole ke vote'i kite ke pule i te pāsina.

E mole ha'ele te 'u laini fakavahaviki ki tamātou gaue fo'ou!

E tau hoko te koga aeni ki te 'u lea e fo'ou i te Vikimetia. Kua lagi gaue nei ki ai he tahi. Mālо̄ si'i fia mahino mai.

Mole mātou 'asi i te meta:Lisi o te 'u Vikipetia! (pe ko 'ihi atu lisi e tatau)

'Aua te tu'ania, e kua vave fakafo'ou pe te lisi. Kā he'eki 'asi mai, fai he kole tokoni i te Phabricator (aki te kupu: VPS-project-Wikistats).

Hiki lea, kupu takitaki...

Ko te 'u kupu takitaki e tohi fakapilitania, e feafea'i hana fetogi ki he lea eau palalau'i?

'Uluaki mu'a, e ma'ua ke ke hū ki loto. Pea faigafua ai tau fetogi te lea i te Special:Fiafai'aga (e tu'u te lisi i lotomālie). E toe feala hau hiki te 'u kupu takitaki i heni Pea e feala tau fetogi te lea i te pāsina, tafa ki tou higoa.

E mole tohi taku lea i te lisi Special:Fiafai'aga/ Ne'e au fili taku lea kae kei tohi fakapilitania?

Ko tona 'uhiga e mole he'eki hiki pe kātoā te hiki o tau lea. Ka ke fia hiki tau lea, kataki mai ki te Translatewiki.net (o muli'i te 'u tu'utu'uni Special:Kamata). Vaka'i mo te Numelo o te gaue hiki lea i te Translatewiki amo te Gaue hiki lea i te 'Ahi'ahi.

Mole he'eki tali taku fehu'i.

Vaka'i atu te Fakatahi'aga. E tohi ai te fehu'i mo te tali i heni.