Jump to content

Wp/wal/Zaaguwe Kochchaa Kawotettaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Zaaguwe Kochchaa Kawotettaa

Zaaguwe Kochchaa Kawotettaa (Gi'izettuwan: ዛጔ ሥርወ መንግሥት), Lastta awuraajjan haydan Huuphessa bagga Toophphiyaa ayissida Agawu Giddo Wodiyaa Kochchaa Kawotetta. Rooha (simmidi Laalibala) huuphe ambba oottidi 900 M.L. ppe 1270 M.L. heeraa gakkanawu aaho zawaa ayissida kawotetta gididi wurssetta Zaaguwe kawoy Za-ilmaaknun geetettees. Kochchaa Kawotettaa sunttay kawotettaa baasidaagaa gidiya Maara Tekilehaymaanoota bessanawu zeagawu giya beni gi'ize qaalaappe beettidaagaa gidiyogaadan qofettees. Za-aguwe kawotettaa gachchaama kawoy kawo Laalibala Masqqale Gebiree Issi shuchchaappe qoxettidi merettida Laalibala Woosa keettaa medhdhiis geetettidi odettees.