Jump to content

Wp/wal/Toophphiyaa Shuchchata

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Shuchchata

Shuchchta (Qabaliyaa, Amaaratuwan: ቀበሌ; Oromo: Araddaa; Tigrinya: ታቢያ) giyogeeti Toophphiyan keehi guuttanne wurssetta ayso shaahota. Shuchchaa, heeranne guutta asaa citay de'iyoogaa. Shuchchay Allaanaassi shaaho gidiyoode moottatu shiiqoy Dalgga Manttiya nne ambbaa aysuwaa medhiyoode ha ubbaa shiiqoy qassi Toophphiyaa Pederaale Diimokraase Ripaablike Kawotettaa medhdhees.