Jump to content

Wp/wal/Naa"antto Salo Gufantto Olawu Arshsho Afriqqaa Denttettuwaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Naa"antto Salo Gufantto Olawu Arshsho Afriqqaa Denttettuwaa

Naa"antto Salo Gufantto Olawu Arshsho Afriqqaa Denttettuwaa, Naa"antto Salo Gufantto olaa wode Arshsho Afriqqan polettida koyruwan Inggilize Biittaappe yiidaageeti Xaaliyaninne I haarido biittatun de'oosona. Xaaliya Arshsho Afriqqay Longgiya 1940 M.L. nne 1941 M.L. Inggilize Giddo Arshsho Iizziyan Inggilize wotaadarati; Tohossa Afriqqaa, Hinddeera, Yuganddaara, Keeniyaara, Sumaaleelanddeera, Arggo Afriqqaara, Huuphessanne Tohossa Roodeezhiyaara, Suudanenne Niyaasaalandde wotaadaraara hashetidosona. Hegeetikka Beljjiyeeme Konggoo hashetida Toophphiyaa Kawotettaa biittawu eqettiyageetuuranne la'a Faransaaye guuta shaahotuura denttettuwan walakettidosona.