Wp/wal/Sumaaliyan Kiyida Olaa (2006-2009)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
(Redirected from Wp/wal/Sumaaliyan Kiyida Olaa 2006–2009)
Wp > wal > Sumaaliyan Kiyida Olaa (2006-2009)
Longgiya 3 gallassaa 2009 Sumaaliya Olaa hanotaa.

Sumaaliya Olaa, Sumaaliya giddo Toophphiyaa geluwaa woykko Sumaaliya so giddo olaan Toophphiyaa geluwaa geetettidi erettiyagee, dariya bagga Toophphiyaa wotaadaraanne Sumaaliya Pino Kawotettaa (SPK) olanchatinne Sumaaliya wotaadaratinne Punttilanddeppe yiida Sumaaliya Isilaama Yanxxila Citaa hasheyida Isilaama Pirdda Keettaa issipetettaa (IPKI) nne hara kushettiya milishata oyqqidi Sumaaliya kaallanawu yiidaageetuura polido gittaa olaa. Toophphiyaa wotaadarati tangguwaa ekkidoy 2006 wurssettan (IPKI) daro Sumaaliya kifileta ba kushiyan gilissiina.