Wn/cdo/Wikinews:Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdoWn > cdo > Wikinews:Main Page
Jump to: navigation, search
Wn/cdo/Wikinews:Introduction維基新聞標識, logo Wikinews

維基新聞
自由新聞 儂儂會寫

WIKI SĬNG-ÙNG
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ2018-2-21 06:35 (UTC)
本站是維基新聞閩東語版,人人可以參與。
This is Min Dong Chinese edition of Wikinews. Anyone can contribute.
聽見聲音


2018年2月18號
2018年福州高級中學新春團拜會

2018年福州高級中學新春團拜會今旦舉行 🎧

今旦(18號)下晝三點半左右,福州高級中學舉行2018年新春團拜會。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月18號

團拜倛時候福州三中力行樓倛電子屏

福州三中戊戌團拜 新老校友濟濟一堂 🎧

今旦(18號)下晝2點,福州第三中學舉辦了新春團拜活動。三中新老校友都轉遘學校,共自家倛先生同學攀講,敆學校裏勢躒蜀躒。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月3號

迎新春活動倛寫春聯攤位𡅏,學生寫「添」字。

雕印捏儂囝寫春聯 福州下杭年尾活動逢乇都有 🎧

年關卜遘,今旦(3號)福州臺江下杭陳文龍尚書廟門前兜,福州市共青團、教育系統迎新春活動如期舉辦。歌舞、雕印、書法,逢乇名都有。真儕儂來參觀,現場雅鬧熱。
→世落讀……概要 - 看圖俗語新聞


搓𥻵之搓搓。
對福州儂來講,除𡅏春節,無什乇比冬節重要。遘茲蜀日,福州儂愛食𥻵。秫米粉搓成丸囝,之後放雅灴其水𡅏煮熟,敆芝麻花生粉𡅏簸蕩𥻵,食去復甜復香。每年都敆厝做𥻵其林依姆冬至都是雅歡喜,「我其女囝平常外斗忙,冬至乍有時間行我厝裏做節。」

→世落讀…… 俗語大全 - 概要TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG


2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.

Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 3 h.

Ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông gì siā chŭng-lièng tăng-ôi lā̤, hŏk-sĕng siā „tiĕng“ (添) cê.

Diĕu-éng niĕk nè̤ng-giāng siā chŭng-lièng, Hók-ciŭ Â-hòng nièng-muōi uăk-dông hùng-nó̤h dŭ ô 🎧

Nièng-guăng bók gáu, gĭng-dáng (3 hô̤) Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng Â-hòng Dìng Ùng-lṳ̀ng Siông-cṳ̆-miêu muòng sèng-dău, Hók-ciŭ-chê Gâe̤ng-chĭng-tuàng, gáu-ṳ̆k hiê-tūng ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông ṳ̀-gĭ gṳ̄-bâing. Gŏ̤-ū, diĕu-éng, cṳ̆-huák, hùng-nó̤h-miàng dŭ ô. Cĭng sâ̤ nè̤ng lì chăng-guăng, hiêng-diòng iā nâu-iĕk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùSṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG


Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤.
Dó̤i Hók-ciŭ-nè̤ng lì gōng, dṳ̀ lā̤ chŭng-cáik, mò̤ sié-nó̤h bī dĕ̤ng-cáik dáe̤ng-iéu. Gáu cī siŏh nĭk, Hók-ciŭ-nè̤ng ó̤i siăh sì. Sŭk-mī-hūng chŏ̤ siàng uòng-giāng, cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng.Muōi-nièng dŭ găk chió có̤ sì gì Lìng ĭ-mū dĕ̤ng-cé dŭ-sê iā huăng-hī, „Nguāi gì nṳ̄-giāng bàng-siòng ngiê-dāu mòng, dĕ̤ng-cé cá ô sì-găng giàng nguāi chió diē có̤-cáik.“

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wiktionary Wikisource Wikibooks Wikivoyage Wikimedia Commons
Wikipedia
維基百科 Wiki Báik-kuŏ
Wiktionary
維基辭典 Wiki Sṳ̀-diēng
Wikisource
維基文庫 Wiki Ùng-kó
Wikibooks
維基課本 Wiki Kuó-buōng
Wikivoyage
維基導遊 Wiki Dō̤-iù
Commons
維基共享 Wiki Gâe̤ng-hiōng