Wn/cdo/Wikinews:Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdoWn > cdo > Wikinews:Main Page
Jump to navigation Jump to search
Wn/cdo/Wikinews:Introduction維基新聞標識, logo Wikinews

維基新聞
自由新聞 儂儂會寫

WIKI SĬNG-ÙNG
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ2018-7-20 14:29 (UTC)
我們是一羣志願者,自願付出時間與金錢,建設起閩東語維基新聞。我們的使命,是用閩東語記錄可靠、無偏見、有價值的新聞。任何人都可以免費使用我們的內容。
維基新聞需要你!我們希望維基新聞的志願者羣體能更加壯大,更加多元。五湖四海的朋友們可以攜起手來,用閩東語記錄這個世界的新聞。如果有心編輯,歡迎閱讀維基新聞的自我介紹,參觀我們的編輯部。期待你來參與。
This is Min Dong Chinese edition of Wikinews. Anyone can contribute.

聽見聲音


2018年2月18號
2018年福州高級中學新春團拜會

2018年福州高級中學新春團拜會今旦舉行 🎧

今旦(18號)下晝三點半左右,福州高級中學舉行2018年新春團拜會。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月18號

團拜倛時候福州三中力行樓倛電子屏

福州三中戊戌團拜 新老校友濟濟一堂 🎧

今旦(18號)下晝2點,福州第三中學舉辦了新春團拜活動。三中新老校友都轉遘學校,共自家倛先生同學攀講,敆學校裏勢躒蜀躒。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月3號

迎新春活動倛寫春聯攤位𡅏,學生寫「添」字。

雕印捏儂囝寫春聯 福州下杭年尾活動逢乇都有 🎧

年關卜遘,今旦(3號)福州臺江下杭陳文龍尚書廟門前兜,福州市共青團、教育系統迎新春活動如期舉辦。歌舞、雕印、書法,逢乇名都有。真儕儂來參觀,現場雅鬧熱。
→世落讀……概要 - 看圖俗語新聞


風颱儥大,回南倒大。
風颱是逆時針氣旋,如果登陸點敆福州北勢,前鋒過境拍西北風,中心過後拍南風夾暴雨,福州人就告伊「回南」。回南其時候,大雨成災,情況比起風颱登陸故呆。
7月11號早頭9點15分,第8號風颱「瑪利亞」敆福州連江縣黃岐半島沿海登陸,登陸其時候中心附近最大風力有14級(42米/秒)。 風颱登陸之前,連江縣已經敆𡅏拍風盪雨。風颱罔近,風雨罔大。大風掀起浪,幾米懸。雨密密麻麻,拍遘陸地。海水倒灌裏霞浦,主幹道懸頂其積水會積遘骹腹頭。近海其村裏,雨水趁檻門囝其玻璃隙隙漏裏厝,毛巾都無乇使了。

→世落讀…… 俗語大全 - 概要 - 存檔TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG


2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.

Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 3 h.

Ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông gì siā chŭng-lièng tăng-ôi lā̤, hŏk-sĕng siā „tiĕng“ (添) cê.

Diĕu-éng niĕk nè̤ng-giāng siā chŭng-lièng, Hók-ciŭ Â-hòng nièng-muōi uăk-dông hùng-nó̤h dŭ ô 🎧

Nièng-guăng bók gáu, gĭng-dáng (3 hô̤) Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng Â-hòng Dìng Ùng-lṳ̀ng Siông-cṳ̆-miêu muòng sèng-dău, Hók-ciŭ-chê Gâe̤ng-chĭng-tuàng, gáu-ṳ̆k hiê-tūng ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông ṳ̀-gĭ gṳ̄-bâing. Gŏ̤-ū, diĕu-éng, cṳ̆-huák, hùng-nó̤h-miàng dŭ ô. Cĭng sâ̤ nè̤ng lì chăng-guăng, hiêng-diòng iā nâu-iĕk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùSṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG


Hŭng-tăi mâ̤ duâi, huòi-nàng dō̤ duâi.
Hŭng-tăi sê ngĭk-sì-cĕng ké-siòng, ṳ̀-guō dĕng-lṳ̆k-diēng găk Hók-ciŭ báe̤k-sié, sèng-hŭng guó-gīng páh să̤-báe̤k-hŭng, dṳ̆ng-sĭng guó-hâiu páh nàng-hŭng gák bô̤-ṳ̄. Hók-ciŭ-nè̤ng cêu gó̤ ĭ „huòi-nàng“. Huòi-nàng gì sì-hâiu, duâi-ṳ̄ siàng-căi, cìng-kuóng bī-kī hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k gó ngài.
7 ng. 11 h. cā-tàu 9:15, dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk Hók-ciŭ Lièng-gŏng-gâing Uòng-gì Buáng-dō̤ iòng-hāi dĕng-lṳ̆k, dĕng-lṳ̆k gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-lĭk ô 14 gék (42 m/s).Hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k cĭ-sèng, Lièng-gŏng-gâing ī-gĭng găk lā̤ páh-hŭng dâung-ṳ̄. Hŭng-tăi muōng gê̤ṳng, hŭng-ṳ̄ muōng duâi. Duâi-hŭng hiĕng-kī lâung, gūi mī gà̤ng. Ṳ̄ mĭk-mĭk mà-mà, páh gáu lṳ̆k-dê. Hāi-cūi dō̤-guáng diē Hà-puō, ciō-gáng-dô̤ gà̤-dēng gì cék-cūi â̤ cék gáu kă-bók-tàu. Gê̤ṳng-hāi gì chŏng diē, ṳ̄-cūi téng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè kék-kék lâiu diē chió, mò̤-gṳ̆ng dŭ mò̤ nó̤h sāi lāu.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wiktionary Wikisource Wikibooks Wikivoyage Wikimedia Commons
Wikipedia
維基百科 Wiki Báik-kuŏ
Wiktionary
維基辭典 Wiki Sṳ̀-diēng
Wikisource
維基文庫 Wiki Ùng-kó
Wikibooks
維基課本 Wiki Kuó-buōng
Wikivoyage
維基導遊 Wiki Dō̤-iù
Commons
維基共享 Wiki Gâe̤ng-hiōng