Jump to content

Template:Wn/cdo/Headline 0 HAN

From Wikimedia Incubator

2018年7月26號

長樂儂掏下福建省第十六届運動會女界兩隻儂皮艇500米項目頭名 🎧

7月21號,福建省第十六届運動會皮划艇比賽敆古田翠屏湖結束了。長樂運動員陳馨怡共隊友合作,掏下了女界乙組兩隻儂其皮艇500米其頭名共女界乙組蜀只儂其皮艇200米其第四名。
→世落讀……概要 - 看圖參數注意事項[edit source]

Image width:直向圖使100,橫向圖使150。

注意[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 breaking zht.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special zh.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive zh.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。