Template:Wn/cdo/proverbs in news LAT

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search
Siăh séng lō̤-chṳ̄ — chék-ché̤ṳ siŏh.
Séng, cêu-sê huōi-iŏh. Cī siŏh gĕu sṳ̆k-ngṳ̄ sê gōng nè̤ng ng tiăng-huôi, bié-bié-dâe̤ng, cĭng chiông siăh kó̤ huōi-iŏh gì lō̤-chṳ̄-giāng.
2018 nièng Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng gì ngṳ̄-ùng dà̤-mŭk kō̤ lāu Dĕ̤ng-báe̤k-uâ, gōng siŏh ciáh niè-giāng cĭng-chiông „dàmǎhóu“ (大馬猴), é-sé̤ṳ cêu gâe̤ng cī siŏh dèu Hók-ciŭ-uâ sṳ̆k-ngṳ̄ siŏh-iông. Cī bĭh Dĕ̤ng-báe̤k-uâ sōng-hâung iâ găk uōng-lŏk gà̤-dēng duâi-diòng, hŏk-sĕng dò̤ „dàmǎhóu“ biĕng gó-sê̤ṳ, hĕ̤k-ciā có̤ biēu-cìng-bău, biēu-dăk cê-gă gì gāng-sê̤ṳ.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung