Template:Wn/cdo/Headline 0 LAT

From Wikimedia Incubator

2018 n. 7 ng. 26 h.

Diòng-lŏ̤h-nè̤ng dò̤-giâ Hók-gióng-sēng Dâ̤ 16 Gái Ông-dông-huôi nṳ̄-gái lâng-ciáh-nè̤ng pùi-tīng 500 mī hâung-mŭk tàu-miàng 🎧

7 nguŏk 21 hô̤, Hók-gióng-sēng Dâ̤ 16 Gái Ông-dông-huôi pùi-huà-tīng bī-suói găk Kŭ-chèng Chói-bìng-hù giék-sók lāu. Diòng-lŏ̤h ông-dông-uòng Dìng Hĭng-ì gâe̤ng dôi-iū hăk-cáuk, dò̤-giâ lāu nṳ̄-gái ék-cū lâng-ciáh-nè̤ng gì pùi-tīng 500 mī gì tàu-miàng gâe̤ng nṳ̄-gái ék-cū siŏh-ciáh-nè̤ng gì pùi-tīng 200 mī gì dâ̤ 4 miàng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùChăng-só cé̤ṳ-é sê̤ṳ-hâung[edit source]

Image width:dĭk-hióng-dù sāi 100, huàng-hióng-dù sāi 150.

Cé̤ṳ-é[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 Breaking cdo latn.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special cdo latn.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive cdo latn.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。譬如講「Hók-ciŭ」就是兩萆字。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。