Template:Wn/cdo/Headline 3 LAT

From Wikimedia Incubator

2019 n. 2 ng. 4 h.

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng

Găk kēng-nièng muōi-muōi siŏh-nĭk, Mì-gĭ Sĭng-ùng ké̤ṳk tĕ̤k-ciā gáuk-nè̤ng bái-nièng lá. Cé̤ṳk dài-gă dṳ̆-nièng gék-siòng, sĭng-tā̤ giông-kŏng! 2017 nièng 12 nguŏk Mì-gĭ Sĭng-ùng cháung-gióng ī-lài, gáu cī piĕng sĭng-ùng-gō̤ huák-buó, Wiki Sĭng-ùng ī-gĭng ô sāi Bàng-uâ-cê siā gì bó̤-dō̤ 149 piĕng, Háng-cê siā gì 75 piĕng. Mì-gĭ Sĭng-ùng â̤ có̤ gáu gĭng-dáng, mò̤ bâing-huák liê-kŭi dài-gă gì bŏng-cô gâe̤ng ciĕ-tì. Sĭng gì siŏh nièng, hĭ-uông dài-gă cà̤ lì siā Bàng-uâ sĭng-ùng, tăng-sáuk cī bĭh sì-dô̤i Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì ngièng-sé̤ṳk sāi-ê̤ṳng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéuChăng-só cé̤ṳ-é sê̤ṳ-hâung[edit source]

Image width:dĭk-hióng-dù sāi 100, huàng-hióng-dù sāi 150.

Cé̤ṳ-é[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 Breaking cdo latn.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special cdo latn.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive cdo latn.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。譬如講「Hók-ciŭ」就是兩萆字。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。