Template:Wn/cdo/Headline 4 LAT

From Wikimedia Incubator

2019 n. 1 ng. 22 h.

2019 Sĕk-ék Chŭng-uāng gĭng-màng kăi-sṳ̄

1 ng. 22 h. 7 dēng,2019 nièng Sié-gái Hók-ciŭ Sĕk-ék Chŭng-uāng găk Hók-ciŭ Hāi-hiĕk Ùng-huá Ngiê-sŭk Dṳ̆ng-sĭng gṳ̄-bâing. Iā-sâ̤ ciék-mŭk dài-dŭng, «Hiŏng-chĭng Lì Bái-nièng» cêu-sê Hók-ciŭ-ngṳ̄ gŏ̤-ké̤ṳk, iù Uâng-băng, Ièu-ék, Ék-dŏ̤ cáuk-sṳ̀. Gĭng-àng Uòng Gă-sṳ̀ng, Kă-dièu-muói Cū-hăk chióng lāu cī siŏh-dèu gŏ̤. Cī-huòi ū-dài gà̤-dēng gì biēu-iēng ô gă-diē Mà-lài nguòng-só, bī-ṳ̀ Mà-lài-uâ gì dài-sṳ̀. Éng-nà̤ gì Huà-gièu puâng-ū.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùChăng-só cé̤ṳ-é sê̤ṳ-hâung[edit source]

Image width:dĭk-hióng-dù sāi 100, huàng-hióng-dù sāi 150.

Cé̤ṳ-é[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 Breaking cdo latn.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special cdo latn.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive cdo latn.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。譬如講「Hók-ciŭ」就是兩萆字。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。