Jump to content

Template:Wn/cdo/Headline 2 LAT

From Wikimedia Incubator

2019 n. 3 ng. 6 h.

1952 nièng gì Cṳ̄ Sì-gióng, hiā sèng-âu ĭ diŏh lā̤ có̤ Ngṳ̆k-kă̤-chê (玉溪市) Buàng-să̤-kṳ̆ (盤西區) gì kṳ̆-diōng

Cṳ̄ Sì-gióng ké̤ṳ-sié, hióng-nièng 91 huói

Sŏ̤h-màng (5 hô̤) dṳ̆ng-ngū, Cṳ̄ Sì-gióng ĭng-ôi dòng-niêu-bâng béng-huák-céng ké̤ṳ-sié, hióng-nièng 91 huói. Cṳ̄ Sì-gióng buōng-dā̤ sê Hùng-nàng È̤ng-ták Cĭk-tuàng Iū-âing Gŭng-sĭ gâe̤ng Ngṳ̆k-kă̤ È̤ng-ták Iĕng-chō̤ (Cĭk-tuàng) Iū-âing Cáik-êng Gŭng-sĭ gì dūng-sê̤ṳ-diōng, âu-sāu iâ sê Cṳ̄-cèng gì cháung-sṳ̄-ìng.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùChăng-só cé̤ṳ-é sê̤ṳ-hâung[edit source]

Image width:dĭk-hióng-dù sāi 100, huàng-hióng-dù sāi 150.

Cé̤ṳ-é[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 Breaking cdo latn.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special cdo latn.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive cdo latn.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。譬如講「Hók-ciŭ」就是兩萆字。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。