Jump to content

Template:Wn/cdo/Headline 1 LAT

From Wikimedia Incubator

2019 n. 4 ng. 1 h.

Nĭk-buōng gṳ̆ng-nô̤i-tĭng

Nĭk-buōng sĭng nièng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ Lêng-huò

Gĭng-dáng Nĭk-buōng sĭng gì nguòng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ lō̤ Lêng-huò. Hiêng-câi gì tiĕng-huòng 4 nguŏk 30 hô̤ tó̤i-ôi, 5 nguŏk 1 hô̤ sĭng gì tiĕng-huòng gié-ôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùChăng-só cé̤ṳ-é sê̤ṳ-hâung[edit source]

Image width:dĭk-hióng-dù sāi 100, huàng-hióng-dù sāi 150.

Cé̤ṳ-é[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 Breaking cdo latn.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special cdo latn.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive cdo latn.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。譬如講「Hók-ciŭ」就是兩萆字。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。