Wp/cop/ⲡϣⲉⲣⲡϩⲟ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲧϣⲉⲣⲡⲥⲉⲗⲓⲥ)
Wp > cop > ⲡϣⲉⲣⲡϩⲟ
ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲓ
ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲃⲓⲕⲓⲡⲁⲓⲇⲉⲓⲁ
ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ


ϣⲁⲡⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲛ 1,533 ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ.
ⲭⲏⲙⲓ

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓⲣⲁⲕⲟϯⲫⲓⲟⲙϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥⲛⲉⲛⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲡⲩⲣⲁⲙⲓⲥ ⲛ̀ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥⲫⲏⲗⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓⲥⲁϫⲓ `ⲙⲃⲉⲣⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥϯⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲥⲱⲟⲩⲛ

ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲃⲱⲗⲫⲩⲥⲓⲕⲏⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲱⲛϧⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲕⲁϩⲓⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲥⲓⲟⲩ

ⲙⲉⲛⲣⲉⲙⲉⲧⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ

ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲙⲉⲧⲍⲁⲣⲇⲣⲟⲩϣⲧⲙⲉⲧϩⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲉϩⲁⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ

ⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲥⲓⲟⲩ

ⲕⲁϩⲓⲓⲟϩⲭⲏⲙⲓϯⲗⲩⲃⲏⲑⲉⲛϩⲟⲥⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁⲓⲧⲁⲗⲓⲁϥⲣⲁⲛⲥⲁⲣⲉⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏⲛⲓⲟⲩⲓⲟⲣⲕⲁⲩⲥⲧⲣⲁⲗⲓⲁⲭⲁⲛⲁⲧⲁⲣⲱⲥⲓⲁ

ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲱⲡ

ⲁⲗϫⲉⲡⲉⲣⲓⲉⲃϣⲓϫⲓⲛⲱⲡ

ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ

ⲁϩⲙⲉⲧ ⲍⲱⲓⲗⲙⲟⲥⲑⲉϥⲁ ⲙⲟϣⲉⲣⲉϥⲁⲑⲉϩⲁ ϩⲟⲩⲥⲉⲉⲓⲛⲛⲉϫⲓⲃ ⲙⲉϩϥⲱⲍⲁⲗⲡⲉⲣⲧ ⲁⲓⲛϣⲑⲁⲓⲛⲁⲣⲛⲟⲗⲧ ϣⲃⲁⲣⲧⲥⲉⲛⲉⲕⲉⲣⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥϩⲁⲗⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲁⲗⲓⲟⲩⲙ ⲕⲁⲗⲉⲥⲙⲁⲡⲧⲉⲗϩⲉⲗⲓⲙ ϩⲁϥⲉⲍⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲡⲧⲉⲗⲟⲩϩⲁⲡⲁⲙⲉⲣ ϯⲁⲃⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡϣⲏ ϩⲉⲛⲁ

ⲙⲉⲧϣⲱϫⲓ

ϭⲗⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲏⲧⲉϭⲗⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲱⲣⲓⲙⲁϩⲙⲟⲩⲧ ⲉⲗϧⲁⲑⲓⲃⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲡⲟⲑⲣⲓⲭⲁⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲥⲉⲗⲁϩ

ⲭⲏⲙⲓ

ⲭⲏⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: مِصر ⲙⲓⲥⲣ) ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲁⲥⲓⲁ ⲡⲉ. ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲣⲉⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲟⲩϭⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲕⲁϫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲏⲧⲓⲉⲃⲧ, ⲛⲉⲙ ϯⲧⲁⲡⲣⲁ ⲛ̀ⲁⲗⲁⲕⲉⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ, ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ϩⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲫⲣⲏⲥ, ⲛⲉⲙ ⲑⲉⲛϩⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲏⲥ (ⲡⲓϣⲟⲙⲧⲛ̀ⲭⲟϩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲩϫⲁⲗ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲱⲛ) ⲛⲉⲙ ϯⲗⲩⲃⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲥⲁⲱⲇ ⲟⲩϭⲓⲏ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲛⲓⲛ, ⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲧϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲓϯⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲓⲗⲓⲱⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ. ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲁⲡⲧⲉⲗϥⲉⲑⲁϩ ⲁⲥⲓⲥⲓ. ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥ̀ⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲗⲟⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲉⲣⲓⲉⲃ. ϥ̀ⲱⲗⲓ ⲛⲓⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲥⲟⲩ ⲛ̀ⲥⲱⲓⲧ ϩⲱⲥ ⲛⲓⲡⲩⲣⲁⲙⲓⲥ ⲛ̀ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ, ⲫⲏⲗ, ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲙⲉⲛϥⲓ, ⲡⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ, ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲛⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϯⲙⲏϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲣⲗⲁϩⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.