Wp/cop/ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ
ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ

ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲩϯⲣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ. ⲥⲉⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲧⲣⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲛ, ⲁϥϭⲓⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ.

ⲡⲉϥⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛⲥⲁ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ (ⲛⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ) ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ, ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ, ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ.

ⲡⲓϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲏ, ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲧⲉⲥⲧⲁⲛⲧ, ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲉⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲓⲉⲃⲧ.