Jump to content

Wp/cop/ⲃⲓⲃⲗⲟⲥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲃⲓⲃⲗⲟⲥ
Ⲫⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲅⲟⲩⲑⲉⲛⲡⲉⲣⲕ, ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲱⲃ (ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲁ̅ⲉ̅)

ⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ.

Ⲡⲓⲕⲁⲛⲱⲛ

[edit | edit source]

Ϯⲇⲓⲁ̀ⲑⲏⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ

[edit | edit source]

Ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲱⲩ̀ⲥⲏⲥ

[edit | edit source]
 • Ⲅⲉⲛⲉⲥⲓⲥ ⲓⲉ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ
 • Ⲡⲓⲇⲟⲝⲟⲇⲟⲥ
 • Ⲡⲓⲗⲉⲩⲓ̀ⲧⲓⲕⲟⲛ
 • Ⲛⲓⲁ̀ⲣⲓⲑⲙⲟⲥ
 • Ⲡⲓⲇⲉⲩⲧⲉⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲟⲛ

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ

[edit | edit source]
 • ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲩⲉ
 • ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ
 • ⲣⲟⲩⲑ
 • ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ ⲁ̅
 • ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ ⲃ̅
 • ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ ⲅ̅
 • ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ ⲇ̅
 • ⲡⲁⲣⲁⲗⲉⲓⲡⲟⲙⲉⲛⲱⲛ ⲁ̅
 • ⲡⲁⲣⲁⲗⲉⲓⲡⲟⲙⲉⲛⲱⲛ ⲃ̅
 • ⲉⲥⲇⲣⲁ
 • ⲧⲱⲃⲓⲧ
 • ⲓⲟⲩⲇⲓⲑ
 • ⲉⲥⲑⲏⲣ
 • ⲙⲁⲕⲕⲁⲃⲁⲓⲱⲛ ⲁ̅
 • ⲙⲁⲕⲕⲁⲃⲁⲓⲱⲛ ⲃ̅
 • ⲙⲁⲕⲕⲁⲃⲁⲓⲱⲛ ⲅ̅

ϯⲥⲟⲫⲓⲁ

[edit | edit source]
 • ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ
 • ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ
 • ⲓⲱⲃ
 • ⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ
 • ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲥ
 • ϩⲱⲥ ⲛ̀ϩⲱⲥ
 • ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ
 • ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲉ ⲥⲉⲓⲣⲁⲭ
 • ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ

ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ

[edit | edit source]
 • ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ
 • ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ
 • ⲃⲁⲣⲟⲩⲭ
 • ⲛⲓⲣⲓⲙⲓ
 • ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ
 • ⲓⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ
 • ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ
ⲇⲱⲇⲉⲕⲁⲥ
[edit | edit source]
 • ⲱⲥⲏⲉ
 • ⲁⲙⲱⲥ
 • ⲙⲓⲭⲁⲓⲁⲥ
 • ⲓⲱⲏⲗ
 • ⲟⲃⲇⲓⲟⲩ
 • ⲓⲱⲛⲁⲥ
 • ⲛⲁⲟⲩⲙ
 • ⲁⲃⲃⲁⲕⲟⲩⲙ
 • ⲥⲟⲫⲟⲛⲓⲁⲥ
 • ⲁⲅⲅⲁⲓⲟⲥ
 • ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ
 • ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ