Jump to content

Wp/cop/Ⲡⲉⲗϩⲱⲛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲡⲉⲗϩⲱⲛ)
Wp > cop > Ⲡⲉⲗϩⲱⲛ
Ⲡⲉⲗϩⲱⲛ

Ⲡⲉⲗϩⲱⲛ ⲟⲩⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲁ̀ⲛⲁⲕⲟⲛⲓⲁ̀ ⲉ̀ⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲓ̀ ⲛⲉⲙϯⲁ̀ⲫⲉ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ oⲩⲟϩ ⲉⲧⲟϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲭⲣⲱ ⲛ̀ⲉ̀ⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ.

Ⲛⲉϥⲣⲁⲛ[edit | edit source]

Ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲥⲱⲛⲧ ⲡⲉ ⲡⲉⲗϩⲱⲛ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲁⲗⲙⲉⲕⲣⲓⲍⲓ ϩⲱⲥ ⲡⲉⲗϩⲉⲓⲃ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁ̀ⲣⲁⲃⲟⲥ: بلهيب). Ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁ̀ⲣⲁⲃⲟⲥ ⲡⲉ ⲁ̀ⲡⲟⲩⲁⲗϩⲟⲩⲗ ⲉϥϫⲉⲣⲉ «ⲫⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉϯϩⲟϯ» ⲉϥⲗⲟϥⲗⲉϥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

Ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϩⲁⲣⲙⲁϣⲓ.

Ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲥⲫⲓⲛⲝ ⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥⲧϩⲫⲉϣϥⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ.

Ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

Ⲡⲉϥⲣⲉϥⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙⲧⲉϥⲭⲣⲉⲓⲁ[edit | edit source]

Ϣⲉϥⲣⲏ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ[edit | edit source]

Ϯⲙⲉⲑⲃⲁⲗⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩⲓ ⲥ̀ϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ϣⲉϥⲣⲏ ϧⲉⲛ2500 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲥⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ.

Ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ ⲛ̀ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲧⲱⲟⲩⲑⲙⲓⲥⲓ ⲇ̅ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϥⲉⲣⲗⲱⲟⲩ ⲡⲉⲗϩⲱⲛ ⲛⲉⲙϣⲉϥⲣⲏ. Ⲉⲧⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ, ⲛⲉϥϧⲓⲣ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲁⲩⲉⲣⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ:

«...ⲉⲛⲉⲓⲛⲓϥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲉϩⲉ ⲛⲉⲙϩⲁⲛⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉϯϩⲱⲥ ⲉⲃⲉⲛⲟϥⲉⲣ...ϣⲉϥ (ⲟⲩⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲁⲩⲥⲟⲣⲉⲙ)...ⲡⲓⲑⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲉⲁⲑⲱⲙϩⲁⲣⲙⲁϣⲓ.»

Ϩⲁⲛⲕⲉⲑⲉⲱⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ϧⲉⲛ1857 ⲟ̀ⲅⲓⲟⲩⲥⲧ ⲙⲁⲣⲓⲉⲧ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲡⲓⲑⲟⲩⲟϯ ⲛ̀ⲓⲙⲃⲉⲛⲧⲟⲛ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲉϥⲣⲏ ⲁϥⲓ̀ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲉⲗϩⲱⲛ ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲙⲥ ϩⲏⲇⲏ ϧⲉⲛⲡⲓϣⲱ. Ⲕⲁⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓϧⲓⲣ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲑⲟⲩⲟϯ ⲥⲉⲉⲣⲙⲏⲓ, ⲛⲁⲓⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ̀ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲉϯⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲉ̀ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲏⲥⲓ.

Ⲅⲁⲥⲑⲱⲛ ⲙⲁⲥⲡⲉⲣⲱ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲫⲱⲗϫ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲉϥⲣⲏ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲉⲕϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲗϩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲛⲉⲙⲛⲉϥⲡⲣⲟⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ. Ⲁϥⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲡⲉⲗϩⲱⲛ ⲡⲉ «ⲡⲓⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ».

Ϩⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ϣⲧⲁϯ[edit | edit source]

Ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ϣⲧⲁϯ ϩⲱⲥ ϯⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲉⲣⲗⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲣⲉⲓⲱⲛ, ϯⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̀ϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲕⲗⲓⲙⲁ, ϯⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲗϩⲱⲛ-ⲁ̀ⲛⲟⲩⲡ ⲛⲉⲙⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ.