Jump to content

Wp/cop/Ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ)
Wp > cop > Ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
Ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
Ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ
Ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲓⲕⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲛⲱⲟⲩⲓ̀: ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲫⲓ̀ⲁⲣⲟ, ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀̀ⲉⲓⲡⲛ ⲧⲟⲩⲗⲟⲩⲛ, ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉ̀ⲓⲥ, ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ, ⲡⲓⲡⲁⲣⲕ ⲛ̀ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ, ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟⲛ, ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
ϯⲭⲱⲣⲁⲬⲏⲙⲓ
ⲐⲱϣϮⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
ⲀⲫⲉⲬⲁⲗⲉⲧ ⲁⲃⲇⲉⲗⲁⲁⲗ

Ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁ̀ⲣⲁⲃⲟⲥ: القاهرة ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ) ⲧⲉ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙⲧⲉⲥⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲉⲧϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ. Ⲙⲏⲧ ⲙ̀ⲙⲓⲗⲓⲱⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

Ⲡⲓⲣⲁⲛ

[edit | edit source]

Ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲥⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϯⲣⲉⲛⲥ ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛⲛⲓⲕⲉⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ϯⲭⲱⲣⲁ.

Ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛⲛⲓⲃⲁⲗⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ̀ ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲉ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̀ⲧⲓ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϩⲁⲣⲑⲱϣ ⲡⲓⲥⲉⲣⲙⲏ ⲉ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ النجم القاهر ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ̀ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ القاهرة (ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϯⲣⲉϥϭⲣⲟ).[1][2]

Ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲕⲉⲣⲁⲛ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙⲗⲓⲟⲩⲓ̀ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲟⲥ ϧⲉⲛⲧⲁⲓⲃⲓⲕⲓⲡⲁⲓⲇⲉⲓⲁ ⲑⲁⲓ‎.

Ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ̀

[edit | edit source]

Ϯⲥⲉⲛϯ

[edit | edit source]

Ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ969 (685 ⲣ.⳥.) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϫⲉⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛⲃⲁϯⲙⲁ. Ⲁⲩϭⲣⲟ ⲉ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲧⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲥ ϧⲉⲛϯⲁ̀ⲫⲣⲓⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϭ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛⲥ ⲁⲗⲙⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓⲁ̀. Ⲁ ⲧⲁⲓⲃⲁⲕⲓ ⲉⲣⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲇⲓⲁ̀ⲇⲟⲭⲟⲥ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲓⲁ̀ⲇⲟⲭⲟⲥ ⲁⲗⲙⲟⲩⲉ̀ⲓⲥ ⲁϥ ϫⲁⲟⲩϩⲁⲣ ϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲙⲁⲥϭⲏⲧ ⲉⲧϯⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲉ̀ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲟ ⲧⲏⲣϥ. Ⲁⲗⲙⲟⲩⲉ̀ⲓⲥ ⲉⲧⲁϥⲓ̀ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ ⲙⲁϩⲇⲓⲁ̀ ⲉⲧϧⲉⲛⲧⲩⲛⲓⲥ ⲉ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ973 ⲁϥϯⲣⲉⲛⲥ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁ̀ⲣⲁⲃⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

Ⲡⲓⲭⲁⲣⲧⲏⲥ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛⲁⲩ1200 ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲑⲉⲛⲗⲓ ⲗⲏⲓⲛ-ⲡⲟⲩⲗ

Ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁⲑⲣⲟⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲥⲗⲏⲙ ⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉ̀200 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ oⲩⲟϩ ⲛⲉ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲁⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲇⲓⲁ̀ⲇⲟⲭⲟⲥ. Ⲫⲁⲧⲉⲣ ⲉⲗϫⲉⲙⲁⲗⲓ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ϫⲟⲙ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲙⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲛⲉⲙⲛⲓⲡⲩⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϭⲣⲟ ⲛⲉⲙⲛⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ.

Ϧⲉⲛ1168 ⲁ ϣⲁⲟⲩⲉⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛⲃⲁϯⲙⲁ ϫⲱϥ ⲙ̀ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉϣⲑⲁⲙ ⲉ̀ϩⲣⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲓϥⲁⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉ̀ϭⲣⲟ ⲉ̀ⲣⲟⲥ. Ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲛ̀ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲥⲫⲱⲣϣ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙⲙⲓⲥⲧⲣⲁⲙ (ⲁⲗⲁⲥⲕⲁⲣ) ⲛⲉⲙⲛⲓⲣⲁⲃⲏ (ⲁⲗⲕⲁⲑⲁⲓ) ⲛⲓⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ. Ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ «ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ» ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

Ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ ⲛⲉⲙⲁⲙⲟⲩⲣⲓ ⲁ̅ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲙϣⲓⲣⲕⲟⲩϩ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ⲍⲉⲅⲅⲓ ⲁⲥⲉⲣϫⲱⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ⲃⲁϯⲙⲁ.

ϧⲉⲛ1169 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲥⲁⲗⲁϩⲁⲧⲏⲛ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ϫⲟⲙ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲭⲏⲙⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉⲛ̀ⲃⲁϯⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩϫⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛϯⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲉⲓⲁ ⲛ̀ⲉ̀ⲗⲁⲧⲏⲧ ⲡⲓϧⲁⲉ ⲛ̀ⲇⲓⲁ̀ⲇⲟⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ⲃⲁϯⲙⲁ. Ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲧⲣⲁ ϯⲙⲁϩⲍ̅. ϧⲉⲛⲡⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ϣⲁ ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲓ̅ⲑ̅ ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ.

Ⲡⲓⲁ̀ⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲕⲟⲩⲝ

[edit | edit source]

Ϧⲉⲛ1250 ⲁⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉ̀ⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩⲝ ⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩϫⲟⲙ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲥ ⲧⲟⲩⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ. Ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓϣⲉⲛⲓⲱⲃ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲛⲛⲓϣⲉⲙ̀ⲃⲁϯⲙⲁ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩ ⲉ̀ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. Ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲟⲩⲝ ⲁⲩⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛⲓϭⲓⲏ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲓ ⲁⲩⲓⲛⲓ ϧⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϣⲁ ⲑⲙⲏϯ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ. ϧⲉⲛⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲥⲗⲏⲙ ⲛⲉⲙϯⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲛ̀ⲁ̀ⲣⲱⲙⲁ. ϧⲉⲛ1340 ⲛⲉ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲁ̀ⲙⲓⲧⲱⲛ ⲉ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲉⲙⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲗⲓⲱⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ.

Ⲛⲉ ⲡⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲭⲁⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲕⲟⲩⲝ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲙⲟⲅⲅⲱⲗ ϧⲉⲛⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓϩⲟⲙⲃⲉ ⲛ̀ⲅⲟⲗⲓⲁⲑ ϧⲉⲛ1260.

Ⲫⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲁⲙⲉ ⲁϥϣⲱϥ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ 1348 ϣⲁ 1517. Ⲁ ⲡⲁⲓϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲧⲉⲃ ⲁⲩ200000 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ 15 ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ ⲁⲩⲕⲱⲣϫ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲉⲙⲟⲥ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ 150.000-300.000 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ. Ϯⲧⲓⲙⲏ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲥⲟⲃⲕ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉ ⲃⲁⲥⲕⲟ ⲧⲁ ⲅⲁⲙⲁ ϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉ̀ⲡⲓϩⲉⲛⲧⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲓⲟⲙ ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀ϯⲁ̀ⲫⲉ ⲛ̀ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲥ ⲟⲩⲧⲉ 1497 ⲛⲉⲙ1499 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛ̀ϩⲁⲛϣⲟϯ ⲉ̀ⲉⲣⲃⲟⲗ ϧⲉⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ.

Ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲡⲁⲣⲥⲉⲫⲁⲓ ⲛⲉⲙⲭⲁⲓⲧⲫⲁⲓ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ.

Ⲡⲓⲁ̀ⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ϩⲟⲩⲑⲙⲉⲛ

[edit | edit source]

Ϯⲉ̀ⲡⲟⲓⲣⲟⲓⲁ̀ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲛⲓϣⲉⲛ̀ϩⲟⲩⲑⲙⲉⲛ ϭⲣⲟ ⲉ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ1517 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ. Ⲁϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̀ⲧⲓ ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉⲙⲓ̅ⲍ̅ ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ ⲁⲥⲟϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲟⲩⲱϩ ⲛ̀ⲧⲉϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲱⲛϧ. Ⲕⲉⲡⲉⲣ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲓⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲁ̀ⲣⲱⲙⲁ, ϯⲃⲁⲕⲓ ϯⲧⲟⲧⲥ ⲉ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲓⲕⲏ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲉ̀ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲓⲁ ⲛⲉⲙϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙⲡⲁⲗⲭⲁⲛ. Ⲛⲓϣⲟϯ ⲛ̀ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲩⲓ̀ⲛⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲁ̀ⲟⲩⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲉ̀ⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲗϩⲓϭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲓⲅⲓⲣⲓⲥ.

Ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲉ̀ⲱⲛ ⲓ̅ⲑ̅

Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ϩⲟⲩⲑⲙⲉⲛ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛⲉⲥϭⲓⲏ ⲉ̀ⲫⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙⲡⲉⲙⲉⲛⲧ. Ⲁⲥϣⲱⲡ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ϩⲟⲩⲑⲙⲉⲛ.

Ϧⲉⲛ 1798 ⲛⲁⲡⲟⲗⲉⲱⲛ ⲁϥϭⲣⲟ ⲉ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲁ̀ⲙⲁϩⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲅⲅⲓ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ1801 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙⲛⲓϣⲉⲛ̀ϩⲟⲩⲑⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲁⲗⲃⲁⲛⲓⲁ̀ ϩⲟⲗⲙⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲛⲓⲫⲣⲁⲅⲅⲓ. Ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲓϣⲉⲛ̀ϩⲟⲩⲑⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲁⲗⲃⲁⲛⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙⲛⲓⲕⲟⲩⲝ ⲛⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲉ̀ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ̀. Ⲡⲁⲓⲡⲩⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲑⲣⲉ ⲉ̀ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁ̀ⲗⲏ ⲡⲁϣⲁ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲁⲗⲃⲁⲛⲓⲁ̀ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ1805.

Ⲡⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ

[edit | edit source]
Ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛⲉⲙⲡⲓⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲓⲡⲣⲁϩⲓⲙ ⲡⲁϣⲁ ⲛⲉⲙⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ "ⲣⲱⲥⲓⲁ"

Ϣⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ1848 ⲁⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁ̀ⲗⲏ ⲡⲁϣⲁ ⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ϩⲁⲛⲟⲩⲁϩⲙⲥⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩϯϥ ⲡⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥϩⲓⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲓ̀ⲣⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. Ϩⲁⲛϣⲓⲃϯ ⲉⲧⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲓⲥⲙⲁⲏⲗ ⲡⲁϣⲁ ⲡⲉϣⲉⲛ̀ϣⲏⲣⲓ (1863-1879). Ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲡⲁϣⲁ ⲉⲣⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ϩⲁⲛⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲛⲉⲙϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϫⲉⲙⲙⲁ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛϯⲙⲏϯⲛⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲙⲁ. ⲁϥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲅⲁⲍ ⲛⲉⲙⲟⲩϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ.

ⲡⲓⲇⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓϫⲓⲛϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲁϥⲧⲁϣⲟ ⲡⲓⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲗϫ ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ1882 ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡ ϣⲁ ⲡⲓⲉ̀ⲱⲛ ⲕ̅. ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ1914. ϧⲉⲛ9 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1919 (30 ⲙ̀ⲙⲉϣⲓⲣ 1635 ⲣ.⳥.) ⲛⲓⲁⲡⲟⲇⲉⲓⲝⲓⲥ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲁⲩϣⲟⲡⲓ ϧⲉⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲫⲟ ⲉ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ1922. ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲧ ϩⲁⲛⲫⲱϧⲉⲛⲛⲉⲙϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ϣⲁ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ϯⲙⲓⲛϭⲱⲙ ⲛⲉⲙⲥⲟⲩⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛⲉⲙⲱⲛ. ⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲓ 1882 ⲛⲉⲙ1937 ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ 347,000 ϣⲁ 1.3 ⲛ̀ϩⲁϩ.

ϧⲉⲛϯⲇⲓⲁⲇⲗⲏⲱⲥⲓⲥ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1952 ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϧⲉⲙϧⲉⲙ 7000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϣⲱⲧ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϥⲓⲗⲙ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲁⲥⲓⲛⲱ ⲛⲉⲙⲛ̀ϩⲁⲛⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲣⲁⲕⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀1952 ϫⲁⲙⲁⲗ ⲁⲡⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲉⲣ ⲉⲭⲱ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲟⲛⲕⲱⲧ ⲡⲓⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛⲉⲙⲡⲓⲕⲟⲣⲛⲓϣ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ.

ϧⲉⲛ1992 ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲧⲟ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ 545 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲟⲩ, 6,512 ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲃⲗⲁⲗⲏ ⲛⲉⲙ50,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲏⲓ.

Ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ̀

[edit | edit source]

Ⲡⲓⲇⲉⲙⲟⲥ

[edit | edit source]

ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

Ϯⲁⲥⲡⲓ

[edit | edit source]

ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲉⲙϩⲓⲧ.

Ϯⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀

[edit | edit source]

ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲙⲟⲥⲗⲓⲙ ⲛⲉⲙⲡⲓⲕⲟⲩⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ. Nⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙⲡⲓⲙⲁⲛ̀ϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ.

Ϯⲣⲁⲛⲉⲙⲓ

[edit | edit source]
ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲭⲏⲙⲓ

ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲭⲏⲙⲓ

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟⲛ 136,000 ⲛ̀ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϧⲉⲛⲡⲓϫⲓⲛⲃⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϧⲉⲛⲛⲉϥⲁϩⲱⲣ.

ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ

[edit | edit source]

ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓϧⲁⲣⲉⲃ ⲙⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙϯϩⲟⲩⲓϯ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ. ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϩⲱⲥ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲑⲉⲟⲇⲟⲕⲟⲥ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓ⳥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙⲃⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛⲡⲓⲥⲡⲉⲗⲉⲱⲛ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉϯⲓⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲉⲛ ⲉⲍⲣⲁ ⲉϥⲱⲗⲓ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲓⲍⲁ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ. ϧⲉⲛⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ϧⲉⲛϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀ⲧⲉⲁⲙⲃⲣⲟⲥ ⲡϣⲏ ⲁⲗⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ϧⲉⲛ642.

ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲁⲃⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥϫⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲡⲁⲣⲕⲱⲕ ϧⲉⲛⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ

ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ

[edit | edit source]

ⲁⲩⲕⲏⲧϥ ϧⲉⲛϯⲣⲁⲃⲏ ⲛⲓⲍⲟⲙⲗⲟⲕ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ1988 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ.

ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ

ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲡⲓϧⲓⲣ ϥ̀ϣⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓϭⲣⲟ ϣⲁ ⲡⲓⲣⲟ ⲛ̀ⲍⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.

ϯⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ

[edit | edit source]
ⲡⲓⲙⲁⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ϧⲉⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ

ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉϯϫⲉⲗⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϣϭⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙⲛⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉⲩⲧⲱⲙⲓ ⲛⲓⲥⲁ ⲛ̀ⲧⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲋ̅ ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉⲙⲡⲁⲡⲉ.

ϯⲥⲩⲥⲧⲏⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲟ ⲥϩⲱⲃⲥ ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ⲛⲉⲙⲛⲓⲕⲉⲑⲟϣ.

ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲑⲣⲁⲙ ϧⲉⲛ2014.

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲉϣⲗⲱⲗ.

ϩⲁⲛⲗⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ

[edit | edit source]

ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥⲁϧ

[edit | edit source]
  1. "Towards a Shi'i Mediterranean Empire: Fatimid Egypt and the Founding of Cairo". I.B.Tauris. 30 July 2009. p. 78. ISBN 978-0-85771-742-9.
  2. Crum, W.E. (1909). Catalogue of the Coptic manuscripts in the collection of the John Rylands library, Manchester. Manchester. p. 211.