Wp/cop/ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ
Jump to navigation Jump to search
ⲉϣⲉⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀̀ⲉⲓⲡⲛ ⲑⲱⲗⲱⲛ, ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲓⲍ, ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ, ⲡⲓⲡⲁⲣⲕ ⲛ̀ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ, ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟⲛ, ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ⲗⲓⲟⲩⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القاهرة‎ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ) ⲧⲉ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲡⲓⲣⲉⲛϯⲙⲓ[edit]

ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲥⲉϯⲣⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲥⲣ (ⲭⲏⲙⲓ) ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲉϯⲭⲱⲣⲁ.

ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ ϥ̀ϫⲉⲣⲉ "ⲡⲓⲣⲉϥⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ" ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲏ ⲛ̀ϩⲁⲣⲑⲱϣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: النجم القاهر‎ ⲁⲛⲛⲁϫⲙ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣ) ⲉⲧⲛⲁϥϣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ.[1]

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ: ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲓⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϩⲓⲣⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲓϯⲙⲓ. ⲣⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲡⲉ القاهرة‎.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit]

ϯⲥⲉⲛϯ[edit]

ⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲥ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 969 (685 ⲣ.⳥.) ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲫⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ϫⲉⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ. ⲁⲩⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲥ Ϧⲉⲛ ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲙϯ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲁⲩϯⲣⲉⲛⲥ ⲁⲗⲙⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓⲁ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲙⲟⲩⲉⲓⲍ ϫⲉⲟⲩϩⲁⲣ ⲟⲛ ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲉϦⲟⲩⲛ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲙⲟⲩⲓⲍ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϥⲁⲧⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲁϩⲧⲓⲁ ⲉⲧϦⲉⲛ ⲑⲱⲛⲓⲥ ⲉϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ Ϧⲉⲛ 973 ⲁϥⲙⲟⲩϯⲥ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ – ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ.

ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛ̀ϫⲓⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧϩⲱⲕ ⲁϥϣⲱⲡ Ϧⲉⲛ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉ̀200 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϣⲁⲉϦⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϥⲁⲧⲙⲁ ϩⲁ ⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲥⲁϧ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲓⲣⲓ ⲉϭⲓ ⲣⲱϫⲓⲛⲇⲙⲁⲍⲓⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲕⲓⲙ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϣⲁ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲓⲥⲧⲣⲁⲙ (ⲁⲗⲁⲥⲕⲁⲣ) ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ (ⲁⲗⲕⲁⲑⲁⲓ). ⲧⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱⲥ «ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ» ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ, ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲙⲟⲩⲣⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲍⲉⲛⲕⲓ ϣⲓⲣⲕⲟⲩϩ ⲁⲩⲉⲣϫⲱⲃ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϥⲁⲧⲙⲁ.

Ϧⲉⲛ 1169 ⲁⲩⲑⲱϣ ⲉⲡⲓⲗⲁⲥⲁϦ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲁⲗⲁϩⲁⲧⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϥⲁⲧⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 2 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲙϩⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲁⲗϩⲁⲗⲓϥⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϥⲁⲧⲙⲁ ⲛ̀Ϧⲁⲓⲉ ⲁⲗⲁⲧⲓⲧ. ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲓⲫⲱⲣ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲓⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲁϥⲉⲣⲥⲟⲩⲗⲑⲁⲛ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲓ ⲧⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲃⲱⲕ ϩⲱⲥ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧϩⲱⲕ ϣⲁ ϯⲙⲏϯ ⲛϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲑ̅.

Ϧⲉⲛ 1250 ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ Ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲩⲉⲣϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲫⲱⲣ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ. ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲓⲱⲃ ⲛⲁⲩϫⲕⲱ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲓⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϥⲁⲧⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲛⲓϩⲱⲃ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲁⲩⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛⲓϭⲓⲏ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁⲕⲁⲓ ⲁⲩⲓⲛⲓ Ϧⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲉⲃ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲙⲡⲁⲓⲛⲁⲩ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲟⲩⲓⲉⲃ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϯⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲱⲙⲁ. Ϧⲉⲛ 1340 ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ⲡⲓⲛⲟϫ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ Ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛ̀ϭⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϫⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ.

ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ[edit]

ⲡⲓⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲁⲙⲉ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲃⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ 1348 ϣⲁ 1517 ⲉⲧⲁϥϦⲱⲧⲉⲃ ⲁⲟⲩⲏⲣ 200.000 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲟⲩⲏⲣ 150,000 – 300,000. ⲡⲓϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲉⲣⲥⲃⲟⲕ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲃⲁⲥⲕⲟ ⲧⲁ ⲅⲁⲙⲁ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲓⲟⲙ ⲉ̀ⲕⲟⲧ ⲛ̀ϯⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩϥⲓ Ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ 1497 ⲛⲉⲙ 1499 ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲙⲁ ⲛⲓϣⲟϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲱⲙⲁ ⲉⲉⲣⲉⲃⲟⲗ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ. ⲁⲥⲥⲱⲣⲉⲙ ⲧⲉϥϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲭⲏⲙⲓ Ϧⲉⲛ 1517. ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛ ⲡⲓⲉⲃ ⲛ̀ϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲭⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲟⲡ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϯⲁⲣⲱⲙⲁ, ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲥⲉⲣⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϫⲓⲛⲫⲟⲛⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧ ⲉ̀ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲓⲁ, ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲉⲧⲥⲁϦⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲕⲁⲛ. ⲛⲓϣⲟⲧ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲓⲁⲃⲓⲛ ⲉ̀ϩⲓϫⲁⲍ ⲛ̀ⲁⲧϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲓ ⲁⲗϩⲁϫ.

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲑ̅

Ϧⲁⲣⲟ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉ̀ⲟⲩⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲓⲉⲃ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲛ. ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲉⲣⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲟⲥⲙⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ Ϧⲉⲛ 1798 ⲛⲁⲡⲟⲗⲉⲱⲛ ⲁϥⲫⲟϩⲥ 300,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲱⲛϦ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲡⲓⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϥⲣⲁⲛⲥⲁ ⲁⲩϫⲱⲕ Ϧⲉⲛ 1801 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲡⲁⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲁⲩⲥⲉϫⲡ ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛ̀2 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ, ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲡⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛ̀ϫⲱⲃ ⲉⲙⲓϣⲓ ⲉϩⲣⲓ ⲉϫⲉⲛϯϫⲟⲙ. ⲡⲁⲓⲙⲓϣⲓ ⲁϥϯⲙⲁ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲡⲁⲛⲓⲁ ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ ⲉϣⲟⲡⲓ ⲁⲗⲟⲩⲁⲗⲓ Ϧⲉⲛ 1805.

ⲡⲉⲛⲉϩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ[edit]

ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲓⲡⲣⲁϩⲓⲙ ⲡⲁϣⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲟ "ⲣⲱⲥⲓⲁ"

ϣⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ Ϧⲉⲛ 1848 ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ ⲁϥⲙⲟⲛⲕ ⲛⲓϫⲓⲛⲟⲛⲧⲁⲃⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩϯϥ ⲡⲓϦⲉⲙⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲛⲓϣⲓⲃϯ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲛⲏⲟⲩ Ϧⲁⲣⲟ ⲡⲉϥϣⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲡⲁϣⲁ (1863-1879). ⲁⲩⲉⲣⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲁⲣⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲁⲩϩⲁⲛⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲉⲙⲙⲁ ⲉⲕⲱⲧ1 Ϧⲉⲛ ϯⲙⲏϯⲛⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲙⲁ. ⲁϥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲅⲁⲍ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ.

ⲡⲓⲇⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓϫⲓⲛϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲁϥⲧⲁϣⲟ ⲡⲓⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲗϫ ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ Ϧⲉⲛ 1882 ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡ ϣⲁ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲕ̅. ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ Ϧⲉⲛ 1914. Ϧⲉⲛ 9 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1919 (30 ⲙ̀ⲙⲉϣⲓⲣ 1635 ⲣ.⳥.) ⲛⲓⲁⲡⲟⲇⲉⲓⲝⲓⲥ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲁⲩϣⲟⲡⲓ Ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲫⲟ ⲉ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ Ϧⲉⲛ 1922. ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲧ ϩⲁⲛⲫⲱϦⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ϣⲁ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ϯⲙⲓⲛϭⲱⲙ, ⲛ̀ⲥⲟⲩⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ⲱⲛ. ⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲓ 1882 ⲛⲉⲙ 1937 ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ 347,000 ϣⲁ 1.3 ⲛ̀ϩⲁϩ.

ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩϣⲱϥ ⲉⲧⲓ ⲛⲓⲁⲡⲟⲇⲉⲓⲝⲓⲥ ⲛ̀1952 ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩϦⲟⲙϦⲉⲙ 7000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϣⲱⲧ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϥⲓⲗⲙ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲁⲥⲓⲛⲱ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϩⲁⲛⲁⲛϣⲉⲙⲙⲟ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲣⲁⲕⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀1952 ϫⲁⲙⲁⲗ ⲁⲡⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲉⲣ ⲉⲭⲱ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲟⲛⲕⲱⲧ ⲡⲓⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲣⲛⲓϣ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ.

Ϧⲉⲛ 1992 ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲧⲟ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ 545 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲟⲩ, 6,512 ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲃⲗⲁⲗⲏ ⲛⲉⲙ 50,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲏⲓ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ[edit]

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ[edit]

ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

ϯⲁⲥⲡⲓ[edit]

ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ[edit]

ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲙⲟⲥⲗⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲩⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ.

ϯⲣⲁⲛⲉⲙⲓ[edit]

ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ

ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟⲛ 136,000 ⲛ̀ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ Ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ Ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲱⲣ.

ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ[edit]

ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓϦⲁⲣⲉⲃ ⲙⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯϣⲟⲣⲡⲓ ⲛ̀ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ. ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϩⲱⲥ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲉⲟⲇⲟⲕⲟⲥ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ Ϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓ⳥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲭⲟⲥ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲡⲉⲗⲉⲱⲛ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲓⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛ ⲉⲍⲣⲁ ⲉϥⲱⲗⲓ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲓⲍⲁ ⲥⲉⲭⲏ Ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ. Ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ Ϧⲉⲛ ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲙⲣ ⲓⲃⲛ ⲁⲗⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ Ϧⲉⲛ 642.

ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ[edit]

ⲁⲩⲕⲏⲧϥ Ϧⲉⲛ ϯⲣⲁⲃⲏ ⲛⲓⲍⲟⲙⲗⲟⲕ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ Ϧⲉⲛ 1988 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ.

ϯⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ[edit]

ⲡⲓⲙⲁⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ Ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲉⲗⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϣϭⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲱⲡⲣⲓ ⲉⲩⲧⲱⲙⲓ ⲛⲓⲥⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲭⲱⲡⲣⲓ ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲓⲭⲱⲡⲣⲓ ⲋ̅ ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲱⲡⲣⲓ ⲉⲙⲡⲁⲡⲉ.

ϯⲥⲩⲥⲧⲏⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲟ ⲥϩⲱⲃⲥ ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲑⲟϣ.

ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲑⲣⲁⲙ Ϧⲉⲛ 2014.

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲉϣⲗⲱⲗ.

ϩⲁⲛⲗⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ[edit]

ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥⲁϧ[edit]

  1. "Towards a Shi'i Mediterranean Empire: Fatimid Egypt and the Founding of Cairo". I.B.Tauris. 30 July 2009. p. 78. ISBN 978-0-85771-742-9.