Wp/cop/ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ
Jump to navigation Jump to search
ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ
ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ
Kashromi panorama.jpg
ⲉϣⲉⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀̀ⲉⲓⲡⲛ ⲧⲟⲩⲗⲟⲩⲛ, ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ, ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ, ⲡⲓⲡⲁⲣⲕ ⲛ̀ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ, ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟⲛ, ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ
ϯⲭⲱⲣⲁⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲑⲱϣϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ
ⲡⲓⲁⲫⲉⲭⲁⲗⲉⲧ ⲁⲃⲇⲉⲗⲁⲁⲗ

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القاهرة‎ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ) ⲧⲉ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲡⲓⲣⲉⲛϯⲙⲓ[edit | edit source]

ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲥⲉϯⲣⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲥⲣ (ⲭⲏⲙⲓ) ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲉϯⲭⲱⲣⲁ.

ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ ϥ̀ϫⲉⲣⲉ "ⲡⲓⲣⲉϥⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ" ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲏ ⲛ̀ϩⲁⲣⲑⲱϣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: النجم القاهر‎ ⲁⲛⲛⲁϫⲙ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣ) ⲉⲧⲛⲁϥϣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ.[1]

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ: ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲓⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϩⲓⲣⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲗⲓⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲓϯⲙⲓ. ⲣⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲡⲉ القاهرة‎.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ϯⲥⲉⲛϯ[edit | edit source]

ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 969 (685 ⲣ.⳥.) ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ϫⲁⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ. ⲁⲩⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲙϯ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉⲁⲩϯⲣⲉⲛⲥ ⲁⲗⲙⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲡⲁⲓϯⲙⲓ ⲉⲣϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲙⲟⲩⲉⲓⲍ ϫⲁⲟⲩϩⲁⲣ ⲟⲛ ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲉϧⲟⲩⲛ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲙⲟⲩⲓⲍ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲁϩⲇⲓⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲧⲩⲛⲓⲥ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ 973 ⲁϥⲙⲟⲩϯ `ⲛϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

ⲁⲗⲗⲁ ⲁϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ `ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲁⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉⲥϫⲓⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲉ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ `ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ `ⲛⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲙⲏⲛ ϧⲉⲛⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉ200 `ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ. ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1168 ⲁⲡⲓⲗⲁⲥⲁϧ `ⲛⲣⲉⲙϥⲁϯⲙⲁ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ ⲣⲉⲕ ϩ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ `ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ `ⲙⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲛ̀ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϣⲁϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲥⲑⲱⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲓⲥⲧⲣⲁⲙ (ⲁⲗⲁⲥⲕⲁⲣ) ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ (ⲁⲗⲕⲁⲑⲁⲓ). ⲧⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱⲥ «ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ» ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ, ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲙⲟⲩⲣⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲍⲉⲛⲕⲓ ϣⲓⲣⲕⲟⲩϩ ⲁⲩⲉⲣϫⲱⲃ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ.

ϧⲉⲛ 1169 ⲁⲩⲑⲱϣ ⲉⲡⲓⲗⲁⲥⲁϧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲁⲗⲁϩⲁⲧⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 2 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲙϩⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲁⲗϩⲁⲗⲓϥⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲛ̀ϧⲁⲓⲉ ⲁⲗⲁⲧⲓⲧ. ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲓⲫⲱⲣ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲓⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲁϥⲉⲣⲥⲟⲩⲗⲑⲁⲛ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲓ ⲧⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲃⲱⲕ ϩⲱⲥ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ϣⲁ ϯⲙⲏϯ ⲛϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲑ̅.

ϧⲉⲛ 1250 ⲁⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ⲉⲣⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ϩⲉⲗⲉⲙ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲧⲡ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ `ⲛⲧⲉⲥⲉⲣϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ. ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲓⲱⲃ ⲛⲁⲩϫⲕⲱ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲓⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲛⲓϩⲱⲃ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲁⲩⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛⲓϭⲓⲏ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁⲕⲁⲓ ⲁⲩⲓⲛⲓ ϧⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲉⲃ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲙⲡⲁⲓⲛⲁⲩ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲟⲩⲓⲉⲃ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϯⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲱⲙⲁ. ϧⲉⲛ 1340 ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ⲡⲓⲛⲟϫ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϫⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ.

ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ[edit | edit source]

ⲡⲓⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲁⲙⲉ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲃⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ 1348 ϣⲁ 1517 ⲉⲧⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲁⲟⲩⲏⲣ 200.000 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲟⲩⲏⲣ 150,000 – 300,000. ⲡⲓϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲉⲣⲥⲃⲟⲕ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲃⲁⲥⲕⲟ ⲧⲁ ⲅⲁⲙⲁ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲓⲟⲙ ⲉ̀ⲕⲟⲧ ⲛ̀ϯⲁⲫⲉ ⲛ̀ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ 1497 ⲛⲉⲙ 1499 ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲙⲁ ⲛⲓϣⲟϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲱⲙⲁ ⲉⲉⲣⲉⲃⲟⲗ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ. ⲛⲉ ⲡⲓⲑⲱⲃϣ `ⲛϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ ⲁⲙⲟⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1517. ⲁϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛ ⲡⲓⲉⲃ ⲛ̀ϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲭⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϯⲁⲣⲱⲙⲁ, ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲥⲉⲣⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϫⲓⲛⲫⲟⲛⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲓⲕⲏ ⲉ̀ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲓⲁ, ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲕⲁⲛ. ⲛⲓϣⲟⲧ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲓⲁⲃⲓⲛ ⲉ̀ϩⲓϫⲁⲍ ⲛ̀ⲁⲧϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲓ ⲁⲗϩⲁϫ.

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲑ̅

ϧⲁⲣⲟ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϩⲟⲑⲙⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉ̀ⲟⲩⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲓⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲛ. ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲉⲣⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ϧⲉⲛ 1798 ⲛⲁⲡⲟⲗⲉⲱⲛ ⲁϥⲫⲟϩⲥ 300,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲱⲛϧ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲡⲓⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϥⲣⲁⲛⲥⲁ ⲁⲩϫⲱⲕ ϧⲉⲛ 1801 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲡⲁⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲁⲩⲥⲉϫⲡ ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛ̀2 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϩⲟⲑⲙⲉⲛ, ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲡⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛ̀ϫⲱⲃ ⲉⲙⲓϣⲓ ⲉϩⲣⲓ ⲉϫⲉⲛϯϫⲟⲙ. ⲡⲁⲓⲙⲓϣⲓ ⲁϥϯⲙⲁ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲡⲁⲛⲓⲁ ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ ⲉϣⲟⲡⲓ ⲁⲗⲟⲩⲁⲗⲓ ϧⲉⲛ 1805.

ⲡⲉⲛⲉϩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ[edit | edit source]

ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲓⲡⲣⲁϩⲓⲙ ⲡⲁϣⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ "ⲣⲱⲥⲓⲁ"

ϣⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ 1848 ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ ⲁϥⲙⲟⲛⲕ ⲛⲓϫⲓⲛⲟⲛⲧⲁⲃⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩϯϥ ⲡⲓϧⲉⲙⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲛⲓϣⲓⲃϯ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϧⲁⲣⲟ ⲡⲉϥϣⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲡⲁϣⲁ (1863-1879). ⲁⲩⲉⲣⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲁⲣⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲁⲩϩⲁⲛⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲉⲙⲙⲁ ⲉⲕⲱⲧ1 ϧⲉⲛ ϯⲙⲏϯⲛⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲙⲁ. ⲁϥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲅⲁⲍ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ.

ⲡⲓⲇⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓϫⲓⲛϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲁϥⲧⲁϣⲟ ⲡⲓⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲗϫ ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ 1882 ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡ ϣⲁ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲕ̅. ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ 1914. ϧⲉⲛ 9 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1919 (30 ⲙ̀ⲙⲉϣⲓⲣ 1635 ⲣ.⳥.) ⲛⲓⲁⲡⲟⲇⲉⲓⲝⲓⲥ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲁⲩϣⲟⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲫⲟ ⲉ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ 1922. ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲧ ϩⲁⲛⲫⲱϧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ϣⲁ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ϯⲙⲓⲛϭⲱⲙ, ⲛ̀ⲥⲟⲩⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ⲱⲛ. ⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲓ 1882 ⲛⲉⲙ 1937 ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ 347,000 ϣⲁ 1.3 ⲛ̀ϩⲁϩ.

ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩϣⲱϥ ⲉⲧⲓ ⲛⲓⲁⲡⲟⲇⲉⲓⲝⲓⲥ ⲛ̀1952 ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩϧⲟⲙϧⲉⲙ 7000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϣⲱⲧ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϥⲓⲗⲙ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲁⲥⲓⲛⲱ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϩⲁⲛⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ . ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲣⲁⲕⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀1952 ϫⲁⲙⲁⲗ ⲁⲡⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲉⲣ ⲉⲭⲱ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲟⲛⲕⲱⲧ ⲡⲓⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲣⲛⲓϣ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ.

ϧⲉⲛ 1992 ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲧⲟ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ 545 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲟⲩ, 6,512 ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲃⲗⲁⲗⲏ ⲛⲉⲙ 50,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲏⲓ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ[edit | edit source]

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ[edit | edit source]

ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

ϯⲁⲥⲡⲓ[edit | edit source]

ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ[edit | edit source]

ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲙⲟⲥⲗⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲩⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ.

ϯⲣⲁⲛⲉⲙⲓ[edit | edit source]

ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ

ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟⲛ 136,000 ⲛ̀ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲱⲣ.

ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ[edit | edit source]

ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓϧⲁⲣⲉⲃ ⲙⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯϣⲟⲣⲡⲓ ⲛ̀ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ. ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϩⲱⲥ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲉⲟⲇⲟⲕⲟⲥ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓ⳥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲡⲉⲗⲉⲱⲛ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲓⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛ ⲉⲍⲣⲁ ⲉϥⲱⲗⲓ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲓⲍⲁ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ. ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ϧⲉⲛ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲙⲃⲣⲟⲥ ⲡϣⲏ ⲁⲗⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ϧⲉⲛ 642.

ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲁⲃⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥϫⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲡⲁⲣⲕⲱⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ

ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ[edit | edit source]

ⲁⲩⲕⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲁⲃⲏ ⲛⲓⲍⲟⲙⲗⲟⲕ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ 1988 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ.

ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ

ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲡⲓϧⲓⲣ ϥ̀ϣⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓϭⲣⲟ ϣⲁ ⲡⲓⲣⲟ ⲛ̀ⲍⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.

ϯⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ[edit | edit source]

ⲡⲓⲙⲁⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ

ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲉⲗⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϣϭⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉⲩⲧⲱⲙⲓ ⲛⲓⲥⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲋ̅ ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉⲙⲡⲁⲡⲉ.

ϯⲥⲩⲥⲧⲏⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲟ ⲥϩⲱⲃⲥ ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲑⲟϣ.

ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲑⲣⲁⲙ ϧⲉⲛ 2014.

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲉϣⲗⲱⲗ.

ϩⲁⲛⲗⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ[edit | edit source]

ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥⲁϧ[edit | edit source]

  1. "Towards a Shi'i Mediterranean Empire: Fatimid Egypt and the Founding of Cairo". I.B.Tauris. 30 July 2009. p. 78. ISBN 978-0-85771-742-9.