Jump to content

Wp/cop/ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ

ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲡⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. `ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ϯⲁⲣⲭⲏ `ⲙⲡⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲙⲉⲛⲧ `ⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ `ⲛⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛϯⲙⲁϩⲙⲉⲧ `ⲙⲙⲉⲧϣⲉ ⲁϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲕⲓⲙ `ⲛⲧⲉⲥⲥⲓ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ. ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯϧⲉ `ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲉⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ, ⲟⲛ ⲡⲓⲉⲩⲭⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲉⲙⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ.

ϯⲡⲣⲟⲫⲟⲣⲁ[edit | edit source]

ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲇ̄ ⲛⲉⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲣⲓⲁⲛ ⲙⲟⲫⲧⲁϩ ⲁϥⲓ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁϥϣⲉⲛϥ ϧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲫⲱⲣϫ ⲟⲩⲧⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲁϥϣⲓⲃϯ ⲛ̀ϯⲡⲣⲟⲫⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϣⲱⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣⲓⲃϯ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩϣⲱϥⲧ ⲡⲉ.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲣ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̄ ⲁⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲉⲣⲉⲛϥ ⲡⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲓⲥϩⲁⲕ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀́ⲧϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϧⲉⲛ ⲁⲅⲅⲗⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲝⲫⲟⲣⲇ ϫⲉ ϩⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥϭⲓⲥⲃⲱ. ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁϥⲉⲣϩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϩⲱϥ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲭⲱ ⲛ̀ⲥⲱⲥ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲟⲛⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ.