Jump to content

Wp/cop/Ⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ)
Wp > cop > Ⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
Ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ Ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲙⲁ`ⲙⲙⲁⲩ Ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ Ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲏⲓ `ⲛϯⲁⲥⲡⲓ Ⲛⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲫⲣⲓⲕⲏⲛⲉⲙⲁ̀ⲥⲓⲁ̀
  • ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ
    • ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲛⲉⲛⲕⲁⲡ `ⲛϯⲙⲉⲧⲥϧⲁⲓ Ⲛⲉⲛⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲛⲉⲛϣⲱⲗϩ `ⲛϯⲁⲥⲡⲓ
ISO 639-1 Ⲙ̀ⲙⲟⲛ
ISO 639-2 cop
ISO 639-3 cop
Oⲩⲉⲣⲃⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ, ϯϧⲁⲉ ⲛ̀ⲧⲉ3 ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ – ϯϩⲏ ⲛ̀ⲧⲉ4 ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲁⲣⲧⲓⲛ ϥⲟⲛ ⲃⲁⲅⲛⲉⲣ ϧⲉⲛⲃⲓⲟⲩⲣⲧⲥⲡⲟⲩⲣⲅ, ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ̀

Ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϣⲁⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉ̀ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ϣⲁ17 ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ. Ⲙ̀ⲙⲫⲟⲩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲉ̀ⲙⲓ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ̀

[edit | edit source]

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲛⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ oⲩⲟϩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲁⲓⲟⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛ̀ϧⲁⲉ.

Ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲱⲩⲓ

[edit | edit source]

Ⲛⲉϯⲙⲉⲑⲟⲇⲟⲥ ⲛ̀ϩⲟⲩⲓϯ ⲉ̀ⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲫⲣⲁⲛϣ

Ⲁⲩⲉⲣⲭⲣⲓⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲫⲣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲭⲓⲣⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ̀ ⲉ̀ⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲛϫⲱⲙ ⲛ̀ⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀ ⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲏⲃ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ̀ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥϧⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓ ⲉ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲱⲛⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϣⲏ.

Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓϣⲉⲛ̀ⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲛⲧⲓⲅⲣⲁⲫⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛϩⲁⲛⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲑⲃⲉϯⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙⲡⲓϩⲓⲕ. Ⲁⲩϭⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲛⲓⲕⲁⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϣⲏ ⲛ̀ϫⲉ Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ⳉ Ϫ Ϭ Ϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ Ⲳ Ⲵ Ⲷ Ⲹ Ⲻ Ⲽ Ⲿ Ⳁ Ⳃ Ⳅ Ⳇ Ⳋ Ⳍ Ⳏ Ⳑ Ⳓ Ⳕ Ⳗ Ⳙ ⲁⲗⲗⲁ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉ ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲁⲥⲥⲱⲣⲡ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲧ ⲛ̀ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϧⲉⲛ ⲁⲩ4 ⲛ̀ⲉ̀ⲱⲛ. Ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ Ⳉ ⲛⲉⲙ Ϧ ⲭⲏ ϧⲉⲛⲛⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉϣⲙⲏⲛ ⲛⲉⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ.

ϮⲙⲉⲑⲃⲁⲗϦⲣⲱⲟⲩ

[edit | edit source]

Ⲟⲩⲟⲛ 3 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲏϯ ⲛ̀ϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲓⲧ (ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁ̀ⲃⲟⲥ) ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. Ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲩϣⲁⲩ Ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

Ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ
Ⲡⲓⲥⲁⲓ Ⲡⲓⲣⲁⲛ Ϯⲙⲉⲧϫⲓⲛⲙⲟⲩϯ
ⲁⲗⲫⲁ /a/
ⲃⲏⲧⲁ /β/ /b/ (Ϧⲉⲛ ⲡⲓϦⲁⲉⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲧⲭⲁⲣⲁⲕⲁⲡ)
ⲅⲁⲙⲙⲁ /g/
ⲇⲉⲗⲧⲁ /d/
ⲉⲓ /ɛ/
ⲥⲟⲩ `ϥϫⲉⲣⲉ ⲡⲓⲱⲡ ⲛ̀ⲥⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ
ⲍⲏⲧⲁ /z/
ϩⲏⲧⲁ /e/
ⲑⲏⲧⲁ /tʰ/
ⲓⲱⲧⲁ /i:/ (ⲛ̀ⲧⲉⲛⲛⲟ) /i/ (ⲛ̀ⲁⲧⲧⲉⲛⲛⲟ)
ⲕⲁⲡⲡⲁ /k/
ⲗⲁⲩⲗⲁ /l/
ⲙⲓ /m/
ⲛⲓ /n/
ⲕⲥⲓ /ks/
/ɔ/
ⲡⲓ /p/
ⲣⲟ /r/
ⲥⲓⲙⲁ /s/
ⲧⲁⲩ /t/
ϩⲩ /i/
ⲫⲓ /pʰ/
ⲭⲓ /kʰ/
ⲯⲓ /ps/
ⲁⲩ /o/
ϣ ϣⲉⲓ /ʃ/
ϥ ϥⲉⲓ /f/
Ϧ Ϧⲉⲓ /x/
ϩ ϩⲟⲣⲓ /h/
ϫ ϫⲁⲛϫⲁ /d͡ʒ/, /c/, /t͡ʃ/
ϭ ϭⲓⲙⲁ /cʰ/, /t͡ʃ/
ϯ ⲧⲓ /ti/

Ϯⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ̀

[edit | edit source]

Ⲛⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ

[edit | edit source]

Ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ:

Ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲏ

[edit | edit source]