Wp/cop/ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ
Jump to navigation Jump to search

ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ (`ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲧϭⲓⲛϣⲁϫⲉ `ⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ `ⲛⲧⲉ ⲡⲣⲏⲥ) ⲡⲉ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ.

ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit]

ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙϯ `ⲙⲙⲉⲧϣⲉ ϣⲁϯⲙⲁϩⲙⲉⲧϥⲧⲟ `ⲙⲙⲉⲧϣⲉ `ⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲛ.

ⲡⲓⲙⲁ `ⲛⲁⲣⲭⲏ[edit]

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲣⲉⲙⲡⲉⲗϫⲓⲭⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ ϥⲉⲣⲅⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ `ⲛⲁⲣⲭⲏ `ⲙⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲙⲉⲛϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲫⲣⲏⲥ `ⲛⲭⲏⲙⲓ. `ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣ ϣⲉⲃⲓⲱ `ⲛⲛⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ `ⲛⲁⲡⲁⲥ `ⲛⲧⲁⲓϧⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙϣⲙⲓⲛ ⲛⲉⲙⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙϣⲙⲟⲩⲛⲉⲓⲛ.

ⲡⲓⲣⲟⲗⲟⲥ[edit]

ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲉ ⲫⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ `ⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ `ⲛⲛⲓϫⲱⲙ `ⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ. ⲁⲡⲁⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲡⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ϩⲱϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ 1000 ⲁⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ϣⲱⲡⲓ ⲉϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ[edit]

 • ⲭⲏⲙⲓ = ⲕⲏⲙⲉ
 • ⲥⲟⲛ = ⲥⲟⲛ
 • ⲣⲁⲛ = ⲣⲁⲛ
 • ⲟⲩⲁⲓ = ⲟⲩⲁ
 • ⲥⲛⲁⲩ = ⲥⲛⲁⲩ
 • ϣⲟⲙⲧ = ϣⲟⲙⲛⲧ
 • ϥⲧⲟⲟⲩ = ϥⲧⲟⲟⲩ
 • ϯⲟⲩ = ϯⲟⲩ
 • ⲥⲟⲟⲩ = ⲥⲟⲟⲩ
 • ϣⲁϣϥ = ⲥⲁϣϥ
 • ϣⲙⲏⲛ = ϣⲙⲟⲩⲛ
 • ⲯⲓⲧ = ⲯⲓⲥ, ⲯⲓⲧ
 • ⲙⲏⲧ = ⲙⲏⲧ