Wp/cop/ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ

Ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ
The British Empire
c. 1583 - 1977
Flag of the United Kingdom.svg

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg

ⲡⲓⲥⲓⲅⲛⲟⲛ
British Empire 1921.png
ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓⲗⲟⲛⲧⲣⲁ
ϯⲁⲥⲡⲓϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ
ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ `ⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ
ϯⲏⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ `ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ1922 AD est. 458,000,000
ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓϯⲗⲓⲧⲣⲁ `ⲛⲣⲉⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ

Ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϩⲁⲛⲕⲟⲗⲟⲛⲓ, ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲛⲧⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉⲭⲱⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲡⲉ.

ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲕⲓⲁ ⲉⲥⲁⲙⲛⲏⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁ `ⲙⲙⲉⲧⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲁⲩⲥⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲟⲩⲧⲉ ϯϦⲁⲉ `ⲛϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲏ `ⲛϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲏ̅. ⲁϥϣⲟⲡ ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲡⲓⲛⲟϫ Ϧⲉⲛ ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲭⲱⲣⲁ ⲟ `ⲛϩⲟⲩⲟ `ⲛϯⲙⲉⲧϣⲉ. Ϧⲉⲛ 1922 `ⲉϩⲟⲧⲉ 458 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲟⲛϦ Ϧⲉⲛ ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡ `ⲛϩⲟⲩⲟ 1/5 `ⲛϯⲏⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ `ⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲟϫ ⲉ 33,700,000 km2 ϣⲁⲧⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ 1/4 `ⲛⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲁϥⲭⲱ ⲟⲩⲑⲱⲃϣ ⲛⲟϫ `ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ, `ⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲙ `ⲛⲕⲟⲩⲗⲧⲟⲩⲣⲁ. `ⲙⲫⲣⲏϯ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲛⲓⲥⲡⲁⲛⲓⲁ, ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ «ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ϩⲓϫⲉⲛ `ⲉϩⲱⲧⲡ ⲁⲛ ⲡⲓⲣⲏ» ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲉⲛⲕⲁϩⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲣⲉⲕⲁϩⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲉⲧⲓ ⲡⲓⲉⲱ `ⲛϫⲓⲙⲓ Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ⲋ̅ ⲫⲟⲣⲑⲟⲕⲁⲗ ⲛⲉⲙ ⲓⲥⲡⲁⲛⲓⲁ ⲁⲩⲉⲣ `ⲛϩⲟⲩⲓⲧ `ⲛⲛⲓⲑⲟ ⲉⲧⲁⲩϣⲁ ⲉϫⲓⲙⲓ. ⲫⲁⲓ ⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛⲱⲟⲩ `ⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ `ⲛⲉⲩⲕⲉⲣⲟⲥ ⲛⲓⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲛⲕⲟⲗⲟⲛⲓ. ⲉⲡⲓⲇⲉ ⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ, ϥⲣⲁⲛⲥⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϧⲣⲏⲓ ⲁⲩϣⲁ ⲉⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲟⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲙⲁ `ⲙⲙⲉⲧⲓⲉⲃϣⲱⲧ Ϧⲉⲛ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲁⲥⲓⲁ. ⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ ⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛ `ⲙⲃⲉⲧⲥ ⲟⲩⲃⲉ ϥⲣⲁⲛⲥⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϦⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϫⲟⲙ `ⲛⲕⲟⲗⲟⲛⲓ ⲡⲓⲛⲟϭϫ Ϧⲉⲛ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲉⲧⲥⲁϦⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲉⲛⲧ.