Wp/cop/ⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲧ ⲛ̀ⲕⲁⲣⲙⲁ

ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲟⲩϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲥⲓⲇϩⲁⲣⲑϩⲁ ⲅⲁⲟⲩⲑⲁⲙⲁ. ϥ̀ϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉ̀ϣⲱϣⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧ ⲡⲓϫⲓⲛⲉⲣⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲓ, ⲡⲟⲩⲙⲟⲥϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁϯ. ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛⲓⲕⲉϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲟⲩ ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ϥ̀ⲛⲁϩϯ ⲉⲕⲁⲣⲙⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲓⲥⲙⲟⲥ. ⲡⲓⲙⲁⲛ̀ⲫⲟϩ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ (ⲛⲓⲣⲃⲁⲛⲁ) ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϫⲓⲛⲫⲟⲗϫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲥ.

ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲥⲓⲇϩⲁⲣⲑϩⲁ ⲅⲁⲟⲩⲑⲁⲙⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ (563–483 ⲥ⳪) ϧⲉⲛ ⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ⲁϥⲃⲟϣϥ ⲛ̀ⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲡⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ϥ̀ⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲙⲏϯ, ⲧⲓⲡⲉⲧ, ϣⲣⲓ ⲗⲁⲛⲕⲁ, ϯⲁⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲣⲏⲥⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲓⲉⲃⲧ (ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ, ⲙⲟⲛⲅⲟⲗⲓⲁ, ⲕⲟⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲡⲁⲛ).

ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓⲗⲁϧⲉⲙ ⲃ̅ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ – ⲑⲉⲣⲁⲃⲁⲇⲁ (ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ) ⲛⲉⲙ ⲙⲁϩⲁⲓⲁⲛⲁ (ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟⲭⲏⲙⲁ).