Jump to content

Wp/cop/Ⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > Ⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ
Ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙⲡⲓⲕⲟⲧ ⲛ̀ϯⲭⲁⲣⲙⲁ

Ϯⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲟⲩⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀̀ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲥⲓⲇϩⲁⲣⲑϩⲁ ⲅⲁⲩⲑⲁⲙⲁ. Ⲥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲥⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲑⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲉ̀ϥⲟⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙϩⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲙⲟⲥϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁϯ.

Ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲉⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲟⲩ ϯⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲛⲁϩϯ ⲉ̀ϯⲭⲁⲣⲙⲁ ⲛⲉⲙϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲓⲥⲙⲟⲥ. Ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲫⲟϩ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ (ⲛⲓⲣⲃⲁⲛⲁ) ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲃⲱⲗ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲥ.

Ϯⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲥⲓⲇϩⲁⲣⲑϩⲁ ⲅⲁⲩⲑⲁⲙⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ (563–483 ⲥ⳪) ϧⲉⲛⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. Ⲁϥⲃⲏϣϥ ⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉ̀ⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϥⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛϯⲁ̀ⲥⲓⲁ̀ ⲉⲧϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ ⲛⲉⲙⲧⲓⲫⲏⲧ ⲛⲉⲙϣⲣⲓ ⲗⲁⲛⲕⲁ ⲛⲉⲙϯⲁⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲣⲏ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲁ (ⲁ̀ⲙⲓⲧⲱⲛ, ⲙⲟⲛⲅⲟⲗⲓⲁ̀, ⲕⲟⲣⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙ ⲓ̀ⲏ̀ⲗⲓⲟ̀ⲡⲟⲛ).

Ⲟⲩⲟⲛ ⲃ̅ ⲛ̀ⲗⲁϧⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ – ⲑⲉⲣⲁⲃⲁⲇⲁ (ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ) ⲛⲉⲙ ⲙⲁϩⲁⲓⲁⲛⲁ (ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟ̀ⲭⲏⲙⲁ).