Wp/cop/ⲡϣⲉⲣⲡϩⲟ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲡϣⲉⲣⲡϩⲟ
ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲓ
ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲃⲓⲕⲓⲡⲁⲓⲇⲉⲓⲁ
ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ


ϣⲁⲡⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲛ 1,539 ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ.
ⲭⲏⲙⲓ

ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓⲣⲁⲕⲟϯⲫⲓⲟⲙϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥⲛⲉⲛⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲡⲩⲣⲁⲙⲓⲥ ⲛ̀ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥⲡⲉⲗϩⲱⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲫⲣⲁⲛϣⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲛⲓⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥϯⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲥⲱⲟⲩⲛ

ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲃⲱⲗⲫⲩⲥⲓⲕⲏⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲱⲛϧⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲕⲁϩⲓⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲥⲓⲟⲩ

ⲙⲉⲛⲣⲉⲙⲉⲧⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ

ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲙⲉⲧⲍⲁⲣⲇⲣⲟⲩϣⲧⲙⲉⲧϩⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲉϩⲁⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ

ⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲥⲓⲟⲩ

ⲕⲁϩⲓⲓⲟϩⲭⲏⲙⲓϯⲗⲩⲃⲏⲡⲁⲛϩⲱⲥⲓⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁⲓⲧⲁⲗⲓⲁⲫⲣⲁⲅⲅⲓⲁⲛⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏⲛⲓⲟⲩⲓⲟⲣⲕⲁⲩⲥⲧⲣⲁⲗⲓⲁⲭⲁⲛⲁⲧⲁⲣⲱⲥⲓⲁ

ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲱⲡ

ⲁⲗϫⲉⲡⲉⲣⲓⲉⲃϣⲓϫⲓⲛⲱⲡ

ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ

ⲁϩⲙⲉⲧ ⲍⲱⲓⲗⲙⲟⲥⲑⲉϥⲁ ⲙⲟϣⲉⲣⲉϥⲁⲑⲉϩⲁ ϩⲟⲩⲥⲉⲉⲓⲛⲛⲉϫⲓⲃ ⲙⲉϩϥⲱⲍⲁⲗⲡⲉⲣⲧ ⲁⲓⲛϣⲑⲁⲓⲛⲁⲣⲛⲟⲗⲧ ϣⲃⲁⲣⲧⲥⲉⲛⲉⲕⲉⲣⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥϩⲁⲗⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲁⲗⲓⲟⲩⲙ ⲕⲁⲗⲉⲥⲙⲁⲡⲧⲉⲗϩⲉⲗⲓⲙ ϩⲁϥⲉⲍⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲡⲧⲉⲗⲟⲩϩⲁⲡⲁⲙⲉⲣ ϯⲁⲃⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡϣⲏ ϩⲉⲛⲁ

ⲙⲉⲧϣⲱϫⲓ

ϭⲗⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲏⲧⲉϭⲗⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲱⲣⲓⲙⲁϩⲙⲟⲩⲧ ⲉⲗϧⲁⲑⲓⲃⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲡⲟⲑⲣⲓⲭⲁⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲥⲉⲗⲁϩ

ⲭⲏⲙⲓ

ⲭⲏⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: مِصر ⲙⲓⲥⲣ) ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲉⲛ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲧⲉ. ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲑⲟ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲟⲩϭⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲓ ⲛ̀ⲅⲁⲍⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲏⲧⲓⲉⲃⲧ, ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲗⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲗⲁⲕⲉⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ, ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ϩⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲫⲣⲏⲥ, ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲛϩⲱⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲏⲥ (ⲡⲓϣⲟⲙⲧⲛ̀ⲭⲟϩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲩϫⲁⲗ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲱⲛ) ⲛⲉⲙ ϯⲗⲩⲃⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲛⲓϣⲉⲛⲥⲁⲩⲟⲩⲧ ⲟⲩϭⲓⲏ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲗⲗⲁⲥ, ⲧⲟⲩⲣⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲧϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲓϯⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲓⲗⲓⲱⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ. ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲉ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ. ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲁⲡⲧⲉⲗϥⲉⲑⲁϩ ⲁⲥⲓⲥⲓ. ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥ̀ⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲗⲟⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲉⲣⲓⲉⲃ. ϥ̀ⲱⲗⲓ ⲛⲓⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲥⲟⲩ ⲛ̀ⲥⲱⲓⲧ ϩⲱⲥ ⲛⲓⲡⲩⲣⲁⲙⲓⲥ ⲛ̀ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ, ⲡⲉⲗϩⲱⲛ, ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲙⲉⲛϥⲓ, ⲡⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ, ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲛⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϯⲙⲏϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲣⲗⲁϩⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ak: