Wb/nia/Danieli/12

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Danieli
Wb > nia > Danieli > 12

Fango'ozui:

I. Famalua fangorifi banua Lowalangi[edit | edit source]

1 Ba na luo da'ö dania, ba maoso Mikhaeli andrö, salaŵa mala'ika, sebua, samaigi-maigi soimi andrö, ba götö wamakao ba da'ö, si lö irai, irugi da'ö, i'otarai mböröta soi niha. Ba ba götö da'ö, ba da'ö fefu ni'orifi, soimi, si no mutanö ba zura.[1] 2 Ba ato zi maoso dania, si no mörö barö danö, ba wa'auri si lö aetu ösa, ba tanö bö'ö, ba ba wa'aila ba ba wa'ogoro si lö aetu.[2] 3 Ba satua-tua, ba sihaga, timba haga mbanua si yaŵa, ba si no ato molohe ba wa'atulö, ba timba dröfi dania, götö-götö wa'ara, si lö aetu.[3] 4 Ba ya'ugö Danieli, ba böi ombakha'ö huhuoda andre ba fotandro zura, irugi ba götö safuria. Ato dania zangalu-ngalui eluaha ba tedou-dou dania wa'aboto ba dödö.[4]

II. Nibini'ö ua gangilata andrö[edit | edit source]

5 Ba ya'odo, Danieli, ba u'ila, ba hiza mala'ika, darua, si so ba da'ö, si samösa, ba ba mbewe nidanö tanö andre, ba si samösa, ba ba mbewe tanö si yefo. 6 Ba imane si samösa ba niha andrö, sonukha tarafali, si so yaŵa nidanö: Ha wa'ara dania wa'a'ozu zahöli-höli dödö andrö?[5] 7 Ba urongo me humede zonukha tarafali andrö, si so yaŵa nidanö — i'oro'ö miyaŵa dangania ma'adua, miyaŵa ba zorugo, fahölu ia ba khö zauri andrö, irugi zi lö aetu — imane: Fa'arania, ba döfi ba mendrua fakhe, ba matonga ndröfi; na no a'ozu wa'abölö zamakiko soi ni'amoni'ö, ba itörö da'ö no mege fefu![6] 8 Urongo sa, ba lö aboto ba dödögu, ba umane: He Tuha! He wisa lua-lua da'ö no mege fefu dania? 9 Ba imane khögu: Fuli'ö, ya'ugö Danieli! irege götö safuria andrö, ba tenga sa ni'ombakha'ö huhuo andre; nifotandro. 10 Ato dania zi hulö nitafi, nihaogö, ba niheta si lö sökhi, ba sebua horö, ba si dörö-dörö manao horö; dozi sebua horö, ba dörödöro lö fa'aboto ba dödö; ba ba zatua-tua, ba so wa'aboto ba dödö.[7] 11 Ba i'otarai luo andrö, na tetenaŵa zumange andrö, nibe'e-be'e mege, ba wamedadao sogoro ita andrö, fanudugö huku Lowalangi, ba 1.290 wongi tö.[8] 12 Ya ahowu zanau ölö ba sanau noso, irugi no numalö zi 1.335 wongi! 13 Ba ya'ugö, ba ae'e, amaedola öfaondragö gamozua; solombase ndra'ugö ua, ba maoso'ö dania, ba wanema tana khöu andrö, ba gamozua götö danö andre.[9]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

  1. Faigi 10:21; Mat 24:21; Faigi 12:7
  2. Yes 66:24; Mat 25:46; Yoh 5:29; HalZin 24:15
  3. Amaed 4:18; Mat 13:43; Yak 5:20
  4. Yes 29:11
  5. Faigi 10:5
  6. Faigi 7:25; Fam 10:5,6
  7. Faigi 11:35; Hos 14:9; Fam 22:11
  8. Faigi 8:11; 9:27; 11:31
  9. Kol 1:12

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Danieli: 123456789101112

Amabu'ulali Siföföna: Moze IMoze IIMoze IIIMoze IVMoze VYosuaSanguhukuRutiSamueli ISamueli IIRazo IRazo IINga'ötö INga'ötö IIEseraNehemiaEsiteraYobiSinunöAmaedola ZelomoSangombakhaSinunö SebuaYesayaYeremiaNgenu-Ngenu YeremiaHezekieliDanieliHoseaYoeliAmosiObadiaYonaMikhaNakhumiHabakukiSefaniaHagaiSakhariaMaleakhi

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö