Category:Wn/cdo/閩東語

From Wikimedia Incubator
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.

閩東語
2018年春節,福州三坊七巷其閩劇表演。閩劇就是使閩東語福州話唱、念白其。
閩東語是着福建東部地區共浙江東南部地區通行其蜀種閩語,代表方言是福州話。講閩東語其儂告自家其母語號𡅏平話,意思是平常講其話。→世落讀……

最新消息