Jump to content

Category:Wn/cdo/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄

From Wikimedia Incubator
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
2018 nièng chŭng-cáik, Hók-ciŭ Săng-huŏng Chék-háe̤ng gì Mìng-kiŏk biēu-iēng. Mìng-kiŏk cêu-sê sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Hók-ciŭ-uâ chióng, niêng-băh gì.
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄, sê diŏh Hók-gióng dĕ̤ng buô dê-kṳ̆ gâe̤ng Ciék-gŏng dĕ̤ng-nàng buô dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng Mìng-ngṳ̄, dâi-biēu huŏng-ngiòng sê Hók-ciŭ-uâ. Gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nè̤ng gó̤ cê-gă gì mū-ngṳ̄ hô̤ lō̤ Bàng-uâ, é-sé̤ṳ sê „bàng-siòng gōng gì uâ“.>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...

Có̤i-sĭng siĕu-sék