Jump to content

Wn/cdo/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă kēng-nièng gék-siòng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng cé̤ṳk dài-gă kēng-nièng gék-siòng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 16 h. séng

Buōng-nguŏk (2 ng.) 3 hô̤ Â-hòng gì siā chŭng-lièng uăk-dông (cṳ̆-lâiu-dù)

Ék-nguòng hók-sṳ̄, uâng-chiông gêng-sĭng. Gĭng-dáng (16 hô̤) sê gô-lĭk ciáng-nguŏk chĕ̤-ék. Găk kēng-nièng tàu siŏh nĭk, Wiki Sĭng-ùng ké̤ṳk tĕ̤k-ciā bèng-iū bái-nièng lá. Cé̤ṳk dài-gă sĭng-nièng gék-siòng, sĭng-tā̤ giông-kŏng!

Siŏh-nièng-màng 12 nguŏk Wiki Sĭng-ùng cháung-gióng ī-lài, gáu cī piĕng sĭng-ùng-gō̤ huák-buó, Wiki Sĭng-ùng ī-gĭng ô sāi Bàng-uâ-cê siā gì bó̤-dō̤ 20 piĕng, Háng-cê siā gì 24 piĕng. Wiki Sĭng-ùng â̤ có̤ gáu gĭng-dáng, mò̤ bâing-huák liê-kŭi dài-gă gì bŏng-cô gâe̤ng ciĕ-tì. Sĭng gì siŏh nièng, hĭ-uông dài-gă cà̤ lì siā Bàng-uâ sĭng-ùng, tăng-sáuk cī bĭh sì-dô̤i Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì ngièng-sé̤ṳk sāi-ê̤ṳng.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Cī piĕng bó̤-dō̤ gōng gáu lāu Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi hĕ̤k-ciā gĭ-gĭng-huôi gì hó-sṳ̆k gé-huăh (pī-ṳ̀-gōng Wiki Sĭng-ùng, Wiki Báik-kuŏ) dēng-dēng nô̤i-ṳ̀ng.