Category:Wn/cdo/Wiki Muòi-tā̤

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Wiki Muòi-tā̤
2017 nièng, siŏh-dŏi Wiki-nè̤ng găk Báe̤k-gĭng cê̤ṳ-huôi.
Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi sê siŏh-bĭh hĭ-ìng-lé cū-cék, ông-ìng iā sâ̤ ciáh hâung-mŭk, bī-ṳ̀ báik-kuŏ, sĭng-ùng, dēng-dēng. Ngṳ̄-ngiòng ng-sié siŏh-cṳ̄ng, â̤-sāi cê̤ṳ-iù sṳ̄-ê̤ṳng.>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...

Có̤i-sĭng siĕu-sék