Wn/cdo/Hók-ék-dṳ̆ng Hók-ciŭ-uâ ngiēng-hŏk lâng gā nguŏk-nĭk, gŭng-buó uăk-dông sìng-guō

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ék-dṳ̆ng Hók-ciŭ-uâ ngiēng-hŏk lâng gā nguŏk-nĭk, gŭng-buó uăk-dông sìng-guō
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 18 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-dáng (18 hô̤) sê Ngô-nguŏk-cáik. Gĭng-nièng 4 nguŏk, Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ Dâ̤-ék Dṳ̆ng-hŏk (福建省福州第一中學) kŭi-diēng lāu Hók-ciŭ-uâ ngiēng-giú-séng hŏk-sĭk kuó-tiàng, miêng-hióng gŏ̤-ék hŏk-sĕng. Cháik-hĕk cī siŏh bĭh ngiēng-giú-séng hŏk-sĭk gì nè̤ng, iâ sê hâiu-săng-giāng, iù Huōi-cṳ̄ng Huŏng-ngiòng Bō̤-ṳ̆k-cū (火種方言保育組) lì. Bō̤-ṳ̆k-cū gì nè̤ng gĭ-buōng dŭ-sê Hók-ciŭ Ék-dṳ̆ng gì hŏk-sĕng, ô gì bék-ngiĕk lāu, ô gì gó găk Ék-dṳ̆ng lā̤ tĕ̤k-cṳ̆.

Siông sié-gī 60 nièng-dâi, Dìng Bō̤-tĭng (陳寶琛) gì giāng Dìng Lĭk-ĕu (陳立鷗) găk Mī-guók chók-bēng lāu siŏh buōng Hók-ciŭ-uâ gáu-cài, hô̤ lā̤ «Mìng-ngṳ̄ Ĭk-muòng» (閩語入門). Ngiēng-hŏk kăi-sṳ̄ cĭ-hâiu, muōi siŏh lā̤-bái, sĭng-săng dŭ â̤ gâe̤ng bó̤-miàng ngiēng-hŏk gì hŏk-sĕng gá cī siŏh buōng cṳ̆. Gá-cṳ̆ gì sĭng-săng, cêu-sê gŏ̤-nê hŏk-sĕng Dĕk-săng (澤生). Dĕk-săng dó̤i Mì-gĭ Gé-ciā biēu-sê, ĭ cī siŏh hŏk-gĭ siông-dòng, iâ ô téng gīng-diŏng gáu sṳ̆k-sék gì guó-tiàng. Ĭ huòi-é tàu-lùng siông-dòng gì sèng-hâiu, „Uă, nè̤ng â̤ cī-muāng sâ̤ kó̤!“ Ké̤ṳk sôi muāng gó̤-lòng bĭh găi-tăi gáu-sék gì nè̤ng giăng lāu siŏh hâ, sák-mò̤-dòng-sì biéng gīng-diŏng kó̤. Cĭ-hâiu ĭ téng gái-siêu Bàng-uâ gì lĭk-sṳ̄ kī-chiū, gáu gōng-gāi kuó-buōng pĭng-ĭng gì ê̤ṳng-huák, tiăng lā̤ hŏk-sĕng hēng cà̤ gì gṳ̆ng-tĕ̤k gì siăng-ĭng, ĭ bô ô lāu nék-dék cê̤ṳ-séng. Mâing-mâing-nióh, ĭ iâ ô lāu siŏh tó̤ ciōng gì siông-dòng gì huŏng-huák, kuó-tiàng iâ biéng sông-lé lāu. Gōng gáu dó̤i ê-lài gì diēng-uông, Dĕk-săng biēu-sê, ĭ siông-dòng sèng-hâiu, ék-buăng sê gó̤-lòng piĕng kuó-ùng sĕng tĕ̤k siŏh huòi, gái ĭ-ché̤ṳ-giâ lā̤ gōng sṳ̀, ngṳ̄-huák. Dáng-sê ĭ iâ gōng: „Ciŏng-uâng tiék-sĭk â̤ cháu-mông kó̤.“ Ĭ nêng-ùi, hĕ̤k-ciā iâ kō̤-ī hăk siŏh dău, găk kuó-ùng diē gâe̤ng sṳ̀, ngṳ̄-huák cà̤ gōng kó̤, ciŏng-uâng dùng-hŏk â̤ gâing-hō̤ lièu-gāi kuó-ùng, sṳ̀ gâe̤ng ngṳ̄-huák iâ â̤ gé gì chĭng-chū nék-giāng. Guăng-ṳ̆ gá Bàng-uâ gì bâing-huák, ĭ nêng-ùi dṳ̀ kó̤ gĭ-chū gì tĕ̤k gâe̤ng siā, gì-sĭk iâ kō̤-ī gă nék-giāng gì-tă gì nó̤h. Ŏk Bàng-uâ gì lĭk-sṳ̄, ùng-ciŏng, cê-diēng, kó̤ sāi Bàng-uâ tĕ̤k bó̤, sĭ-sṳ̀, gū-ùng, dŭ-sê iā ô mê gì, nâ sê â̤ gă nék-giāng diē, cêu â̤ hō̤ iā sâ̤ kó̤.

Dṳ̀ lā̤ găk siŏh dŏi ŏk kuó-buōng, ngiēng-hŏk gó buŏng lāu săng bĭh cū: sṳ̆-ĭk-huák-cū (輸入法組), chāi-huōng-cū (採訪組), Mì-gĭ-cū (維基組), muōi siŏh cū uăk-dông mâ̤ siŏh-iông, hŏk-sĕng sōng diē siŏh cū dŭ câi ĭ.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Cī piĕng bó̤-dō̤ gōng gáu lāu Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi hĕ̤k-ciā gĭ-gĭng-huôi gì hó-sṳ̆k gé-huăh (pī-ṳ̀-gōng Wiki Sĭng-ùng, Wiki Báik-kuŏ) dēng-dēng nô̤i-ṳ̀ng.