Category:Wn/cdo/語言

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bāng-buōng.

語言
Kituwah Academy.png
美國蜀芘印第安保留地其學校,使自家其母語上堂。
語言是人類掏來交流其蜀套系統。→世落讀……

最新消息