Wp/nod/ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาล้านนานี้ เชิญติดตั้งฟ้อนต์และทดสอบการใช้ระบบพิมพ์ได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งอักษรธรรมล้านนาและใช้ Virtual Keyboard ในการพิมพ์ภาษาล้านนาบนอินเทอร์เน็ต หรือเพจของคุณ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย
If you have any problem reading this article in the Lanna language Wikipedia, Please install the font and test the typing system: How to install Lanna font and use Virtual Keyboard to type Lanna on the internet. Or Alan Wood's page: Tai Tham (Lanna) Unicode Download, Learning how to type, and start writing an article.


ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦ​ᨲ᩶ᩬᩁ​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᩈᩪ᩵​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᩁᩂ​ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ

ᨲᩬ᩶ᩁᩁᩢ᩠ᨷ

Wikipedia-Lanna-Logo.png

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ ᩁᩂ ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨣᩣᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨡᩬᩴ​ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦ​ᨲ᩶ᩬᩁ​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨶᩲ​ᨶᩦ᩶ ᨽᩣᩇᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩇᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᩅᩱ᩶​ᩉᩨ᩶​ᨯᩦ ᨾᩣ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨠᩢ᩠ᨶᨶᩮᩬᩥ᩵ ᨣᩕᩰᩫ᩠ᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩖᩦ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨣᩯ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨧᩲ​ᨧᩢ​ᩉᩨ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨵ᩠ᩅᩫ᩵​ᨻᩱ ᨡᩬᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᪧ ᩉᩨ᩶​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉᩖᩣ᩠ᨠ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᪧ ᨽᩣᩇᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨶᩦ᩶​ᩈ᩠ᨾ᩻ᩱ᩠ᨿ​ᨷ᩵ᩤ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᩅ᩵ᩤ ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩇᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨶᩲ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩺​ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨻᩕᨿᩣ᩠ᩅ ᩃᨻᩪᩁ ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨻᩖᩯ᩵ ᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨾᩯ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ ᨲᩣ᩠ᨠ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ ᩏᨲ᩠ᨲᩁᨯᩥᨲ᩠ᨳ᩺ ᩓ ᨠ᩵ᩣᩴᨻᩯ᩠ᨦᨻᩮᨩ᩠ᨩ᩺ ᨩᩲ᩶​ᩈᩨ᩵​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᩉᩣ​ᨠᩢ᩠ᨶ

ᩃᩬᨦ​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩣ​ᩁᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ ᨯᩣ​ᩁᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨵᩤᨵᩤ ᩀᩢ᩠ᨦ ᨠᩦᩊᩣ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩋᩫᩘᨣ᩺​ᨠᩬᩁ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾ​ᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ​ᩋᩮ​ᨪ᩠ᨿᩮ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨨ᩠ᨿᨦ​ᨲᩲ᩶ ᨣᩤᩅ᩵ᩤ ᩋᩣᨪ᩠ᨿ᩵ᩁ ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ​ᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᨴᩬᨾ

ᨳ᩶ᩣ​ᨹᩲ​ᨣᩕᩲ᩵​ᩀᩣ᩠ᨠ​ᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨣᩴ​ᨡᩬᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨯᩱ᩶​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᨶᩮᩬᩥ᩵​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ

ᨷ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨶᩦ᩶ ᩁᩮᩢᩣ​ᨾᩦ 69 ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩓ᩠ᩅ

ᩁᩪ᩶​ᨣᩴ᩵​ᩅ᩵ᩤ[edit | edit source]

ᨻᩕ᩠ᨿᩣ​ᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ​ᨯᩱ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ ᩅ᩠ᨿᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩃᩬ᩶ᨾ​ᩁᩬᨷ​ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨧᩬᨾ​ᨴᩬᨦᩅᩱ᩶​ᨶᩲ​ᨸᩖᩦ​ᨧᩩᩃᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪆᪂᪄
ᨶ᩶ᩣᩴ​ᨾᩯ᩵ᨠᩫ᩠ᨠ​ᩉᩖᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩫ᩠ᨠ ᩁᩢᨭᩛᨨᩣ᩠ᨶ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨽᨾ᩵ᩣ ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨹᩯ᩠᩵ᨶ​ᨯᩥ᩠ᨶ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨴ᩵ᩣ​ᨴᩬᩁ ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩯ᩵​ᩋᩣ᩠ᨿ ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵
ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨶᩣ᩠ᨦᨶᩬᩁ ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨾᩦ​ᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩ​ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨴᩩᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨷᩫ᩠ᨶ​ᨿᩬᨯ​ ᩓ᩠ᩅ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨻᩕᨲᩣᩴ​ᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨴᩩᨦ​ᨪᩧ᩠᩵ᨦ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨵᩢ᩠ᨷ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩫ᩠ᨾ​ᨯᩮᩢ᩠ᨫ​ᨿ᩵ᩣ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ
ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ​ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ​ᨴᩦ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩠ᨾ​ᨷᩢᨲ᩠ᨲᩥ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᩅ᩵ᩤ ᩋᨴᩬᨾ
ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨠ​ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦᨾᩦ​ᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩ​ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨠᩰᩬᩡ​ᨤᩣ
ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᨶᩬᩁ ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨶᩲ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ[edit | edit source]

ᨶᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨣᩣᩴᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩓ᩠ᩅ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩈᩢᨻᩛᨽᩣᩇᩣᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨳᩯ᩠ᨾ ᪂᪅᪀ ᨽᩣᩇᩣ​ᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠยินดี​ต้อร​รับ​เข้า​สู่​วิกิพีเดีย​ภาสา​ล้านนา​รือ​คำเมือง

ต้อรรับ

Wikipedia-Lanna-Logo.png

วิกิพีเดีย​อักขระ​ธัมม์​ล้านนา​ รือ ​วิกิพีเดีย​คำเมือง ขอ​ยินดี​ต้อร​รับ​ท่าน​เข้า​มา​เขียน​บท​ฅวาม​ใน​นี้ ภาษา​ล้านนา​ชื่อ​ว่า​เปน​ภาษา​ของ​ฅน​เมือง ต้อง​ช่วย​กัน​รักษา​ไว้​หื้อ​ดี มา​ช่วย​กัน​เขียน​วิกิพีเดีย​กันเน่อ โครง​การ​วิกิพีเดีย​ภาษา​ล้านนา​ได้​ตั้ง​เค้า​มา​หลาย​ปลี​นัก​แค ตั้ง​ใจ​จัก​หื้อ​เปน​ที่​อ่าน​บท​ฅวาม​ธั่ว​ไพ ขอ​เชิน​มา​ร่วม​กัน​เขียน​นัก​ๆ หื้อ​วิกิพีเดีย​ของ​ฅน​เมือง​มี​บท​ฅวาม​หลาย​หลาก​อ‍⁠ย่าง​ภาษา​อื่น​ๆ ภาษา​ล้านนา​นี้​ไสมย​บ่า​เดี่ยว​เรา​ร้อง​ว่า คำเมือง เปน​ภาษา​ที่​ฅน​บ้าน​เรา​ใน​เขตต์​จัง​หวัด​เชียงราย เชียงใหม่ พระยาว ลพูน ลาํพาง แพล่ น่าน แม่ร่องสอร ตาก สุโขไทย อุตตรดิตถ์ แล ก่ำแพงเพชช์ ใช้​สื่อ​สาร​หา​กัน

ลอง​อ่าน​บท​ฅวาม​ใหม่​เกี่ยว​กับดา​รา​ฝรั่งอ‍⁠ย่างเลดี้ คาค่า ดา​รา​ไทยอ‍⁠ย่างธาธา อ‍⁠ยัง กีฬา​รหว่าง​ประเทสอ‍⁠ย่างฟุตบอล์โลก องค์​กอร​รหว่าง​ประเทสอ‍⁠ย่างสมาคม​ประชาชาต​เอ​เซีย​ตวัน​ออก​เฉียง​ใต้ คาว่า อาเซี่ยน วิทยา​ศาสตร์อ‍⁠ย่างอทอม

ถ้า​ใผ​ใคร่​อ‍⁠ยาก​เขียรบท​ฅวาม ค็​ขอ​เชิน​มา​ร่วม​เขียน​ได้​เลิย​เน่อ​เจ้า

บ​เดี่ยว​นี้ เรา​มี 69 บท​ฅวาม​แล้ว

รู้​ค็​ว่า[edit source]

พรยา​มังราย​ได้​ส้าง เวียง​เชียงราย ขึ้น​ล้อม​รอบ​ดอย​จอม​ทองไว้​ใน​ปลี​จุลสักราช 624
น้ำ​แม่กก​ไหล​จาก​เมือง​กก รัฏฐฉาน​ประเทส​ภม่า เข้า​มา​ยัง​แผ่น​ดิน​ล้านนา​ที่​บ้าน​ท่า​ทอร อำ​เภอ​แม่​อาย จัง​หวัด​เชียงใหม่
ดอย​นางนอร อำ​เภอ​แม่สาย จังหวัดเชียงราย มี​พระธาตุ​ดอย​ทุง​อ‍⁠ยู่​บน​ยอด​ แล้ว​ยัง​มี​พระตำ​หนัก​ดอย​ทุง​ซึ่ง​เคิย​เปน​ที่​ประธับ​ของ​สม​เด็ฌ​ย่า​ทวย
อนุภาค​ที่หน้อย​ที่สุด​ที่​ยัง​สแดง​สม​บัตติ​ของ​สสาร​ร้อง​ว่า อทอม
จังหวัก​ลาํพางมี​พระธาตุ​ลาํพาง​หลวง​อ‍⁠ยู่​ที่​อำเภอ​เกาะ​ฅา
ดอย​นาง​นอร อำ​เภอ​แม่สาย จัง​หวัด​เชียงราย

วิกิพีเดีย​ใน​ภาษา​อื่น[edit source]

นอก​จาก​คำเมือง​แล้ว​ยัง​มี​บท​ฅวาม​วิกิพีเดีย​ภาษา​อื่น​แถม​สัพพะภาษาอื่น แถม 250 ภาษา​ทั่วโลก