Wp/nod/ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาล้านนานี้ เชิญติดตั้งฟ้อนต์และทดสอบการใช้ระบบพิมพ์ได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งอักษรธรรมล้านนาและใช้ Virtual Keyboard ในการพิมพ์ภาษาล้านนาบนอินเทอร์เน็ต หรือเพจของคุณ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย
If you have any problem reading this article in the Lanna language Wikipedia, Please install the font and test the typing system: How to install Lanna font and use Virtual Keyboard to type Lanna on the internet. Or Alan Wood's page: Tai Tham (Lanna) Unicode Download, Learning how to type, and start writing an article.


ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᨲᩬ᩶ᩁᩁᩢ᩠ᨷᨡᩮᩢ᩶ᩣᩈᩪ᩵ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩈᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᩁᩂᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ

ᨲᩬ᩶ᩁᩁᩢ᩠ᨷ

Wikipedia-Lanna-Logo.png

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ ᩁᩂ ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨣᩣᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨡᩬᩴ​ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦ​ᨲ᩶ᩬᩁ​ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶᨴᩢᩗᩣ​ᨡᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨶᩲ​ᨶᩦ᩶ ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣ​ᩅᩱ᩶​ᩉᩨ᩶​ᨯᩦ ᨾᩣ​ᨩ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨠᩢ᩠ᨶᨶᩮᩬᩥ᩵ ᨣᩕᩰᩫ᩠ᨦ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨣᩮᩢ᩶ᩣ​ᨾᩣ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨣᩯ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨧᩲ​ᨧᩢ​ᩉᩨ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᨵ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱ ᨡᩬᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᪧ ᩉᩨ᩶​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉᩖᩣ᩠ᨠ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᪧ ᨽᩣᩇᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨶᩦ᩶​ᩈ᩠ᨾ᩻ᩱ᩠ᨿ​ᨷ᩵ᩤ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩁ᩶ᩬᨦ​ᩅ᩵ᩤ ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨶᩲ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨻᩕᨿᩣ᩠ᩅ ᩃᨻᩪᩁ ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨻᩖᩯ᩵ ᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨾᩯ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ ᨲᩣ᩠ᨠ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ ᩏᨲ᩠ᨲᩁᨯᩥᨲ᩠ᨳ᩺ ᩓ ᨠᩣᩴᨻᩯ᩠ᨦᨻᩮᨩ᩠ᨩ᩼ ᨩᩲ᩶​ᩈᩨ᩵​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᩉᩣ​ᨠᩢ᩠ᨶ

ᩃᩬᨦ​ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵​ᨠ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩣ​ᩁᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ[[|Wp/nod/ᩈᨴᩮᨼᩣᨶᩦ ᨩᩰᩋᩯᨶ᩠ᨶ᩼ ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩦᨶᩣ ᨩᩮᩥᩬᩁ᩼ᨾᩣᨶᩬ᩶ᨴ᩠ᨴᩣ|ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ]] ᨯᩣ​ᩁᩣ​ᨵᩱ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ[[|Wp/nod/ᩋᨾᩥᨴᩤ ᨵᩤᨵᩤ ᩀᩢ᩠ᨦ|ᨵᩤᨵᩤ ᩀᩢ᩠ᨦ]] ᨠᩦᩊᩣ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᨴᩮ᩠ᩈᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ[[|Wp/nod/ᨼᩩᨲᨷᩬᩃᩃᩰ᩠ᨠᩫ |ᨼᩩᨲᨷᩬᩃᩃᩰ᩠ᨠᩫ]] ᩋᩫᩘᨦ᩠ᨣ᩼​ᨠᩬᩁ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᨴᩮ᩠ᩈᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ[[|Wp/nod/ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶|ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾ​ᨷᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ​ᩋᩮ​ᨪ᩠ᨿᩮ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨨ᩠ᨿᨦ​ᨲᩲ᩶ ᨣᩤᩅ᩵ᩤ ᩋᩣᨪ᩠ᨿ᩵ᩁ]] ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ​ᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ[[|Wp/nod/ᩋᨴᩬᨾ|ᩋᨴᩬᨾ]]

ᨳ᩶ᩣ​ᨹᩲ​ᨣᩕᩲ᩵​ᩀᩣ᩠ᨠ​ᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨣᩴ​ᨡᩬᩴ​ᨩᩮᩥ᩠ᨶ​ᨾᩣ​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨯᩱ᩶​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᨶᩮᩬᩥ᩵​ᨧᩮᩢ᩶ᩣ

ᨷᩢ᩠ᨯ​ᨯ᩠ᨿ᩵ᩅ​ᨶᩦ᩶ ᩁᩮᩢᩣ​ᨾᩦᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ 70 ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᩓ᩠ᩅ

ᩁᩪ᩶​ᨣᩴᩅ᩵ᩤ[edit | edit source]

ᨻᩕ᩠ᨿᩣ​ᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ​ᨯᩱ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ[[|Wp/nod/ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ | ᩅ᩠ᨿᨦ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ]] ᨡᩧ᩠᩶ᨶ​ᩃᩬ᩶ᨾ​ᩁᩬᨷ​ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨧᩬᨾ​ᨴᩬᨦᩅᩱ᩶​ᨶᩲ​ᨸᩖᩦ​ᨧᩩᩃᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪆᪂᪄
ᨶ᩶ᩣᩴ​ᨾᩯ᩵ᨠᩫ᩠ᨠ​ᩉᩖᩱ​ᩃᩩᨠᨠ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩫ᩠ᨠ ᩁᩢᨭᩛᨨᩣ᩠ᨶ​ᨷᨴᩮ᩠ᩈ​ᨽᨾ᩵ᩣ ᩃᩮᩥ᩠ᨠᩡᨡᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᨳᩮᩥ᩠ᨦ​​ᨹᩯ᩠᩵ᨶ​ᨯᩥ᩠ᨶ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨴ᩵ᩣ​ᨴᩬᩁ ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩯ᩵​ᩋᩣ᩠ᨿ ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵
ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨶᩣ᩠ᨦᨶᩬᩁ ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ [[|Wp/nod/ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ | ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ]] ᨾᩦ​ᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩ​ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨴᩩᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨸᩖᩣ᩠ᨿᨿᩬᨯ​ ᩓ᩠ᩅ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨻᩕᨲᩣᩴ​ᩉ᩠ᨶᩢᨠ​ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨴᩩᨦ​ᨪᩧ᩠᩵ᨦ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨵᩢ᩠ᨷ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩫ᩠ᨾ​ᨯᩮᩢ᩠ᨧ​ᨿ᩵ᩣ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ
ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩥ᩶ᩅ​ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ​ᨴᩦ᩵​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᩈᩫ᩠ᨾ​ᨷᩢᨲ᩠ᨲᩥ᩼​ᨡᩬᨦ​ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᩅ᩵ᩤ [[|Wp/nod/ᩋᨴᩬᨾ | ᩋᨴᩬᨾ]]
[[|Wp/nod/ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ| ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨠ​ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ]]ᨾᩦ​ᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩ​ᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ​ᩉᩖ᩠ᩅᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥ​ᨠᩰᩬᩡ​ᨤᩣ
ᨯᩬ᩠ᨿ​ᨶᩣ᩠ᨦ​ᨶᩬᩁ ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ ᨧᩢ᩠ᨦ​ᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯ᩠ᨿᩮ​ᨶᩲ​ᨽᩣᩇᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ[edit | edit source]

ᨶᩬᨠ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨣᩣᩴᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩓ᩠ᩅ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩫ᩠ᨴ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩋᩨ᩠᩵ᨶ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᩈᩢᨻᩛᨽᩣᩈᩣᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨳᩯ᩠ᨾ ᪂᪅᪀ ᨽᩣᩈᩣ​ ᨤ᩠ᩅᩱ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠยินดีต้อรรับเข้าสู่วิกิพีเดยภาสาล้านนา​รฤคำเมือง

ต้อรรับ

Wikipedia-Lanna-Logo.png

วิกิพีเดีย​อักขระ​ธัมม์​ล้านนา​ รือ ​วิกิพีเดีย​คำเมือง ขอ​ยินดี​ต้อร​รับ​ท่านทังลา​เข้า​มา​เขียน​บท​ฅวาม​ใน​นี้ ภาสา​ล้านนา​ชื่อ​ว่า​เปน​ภาสา​ของ​ฅน​เมือง ต้อง​ช่วย​กัน​รักษา​ไว้​หื้อ​ดี มา​ช่วย​กัน​เขียน​วิกิพีเดีย​กันเน่อ โครง​การ​วิกิพีเดีย​ภาสา​ล้านนา​ได้​ตั้ง​เค้า​มา​หลาย​ปี​นัก​แค ตั้ง​ใจ​จัก​หื้อ​เปน​ที่​อ่าน​บท​ฅวาม​ธั่วไพ ขอ​เชิน​มา​ร่วม​กัน​เขียน​นัก​ๆ หื้อ​วิกิพีเดีย​ของ​ฅน​เมือง​มี​บท​ฅวาม​หลาย​หลาก​อ‍⁠ย่าง​ภาษา​อื่น​ๆ ภาษา​ล้านนา​นี้​ไสมย​บ่า​เดี่ยว​เรา​ร้อง​ว่า คำเมือง เปน​ภาสา​ที่​ฅน​บ้าน​เรา​ใน​เขตต์จัง​หวัด​เชียงราย เชียงใหม่ พระยาว ลพูน ลาํพาง แพล่ น่าน แม่ร่องสอร ตาก สุโขไทย อุตตรดิตถ์ แล กำแพงเพชช์ ใช้​สื่อ​สาร​หา​กัน

ลอง​อ่าน​บท​ฅวาม​ใหม่​เกี่ยว​กับดา​รา​ฝรั่งอ‍⁠ย่าง[[|Wp/nod/สเทฟานี โชแอนน์ แอนเชลีนา เชิอร์มาน้อททา|เลดี้ คาค่า]] ดา​รา​ไธยอ‍⁠ย่าง[[|Wp/nod/อมิทา ธาธา อ‍⁠ยัง|ธาธา อ‍⁠ยัง]] กีฬา​รหว่าง​บเทสอ‍⁠ย่าง[[|Wp/nod/ฟุตบอลโลก |ฟุตบอลโลก]] องงค์​กอร​รหว่าง​บเทสอ‍⁠ย่าง[[|Wp/nod/สมาคมบชาชาตเอเซยตวันออกเฉียงใต้|สมาคม​บชาชาต​เอ​เซีย​ตวัน​ออก​เฉียง​ใต้ คาว่า อาเซี่ยน]] วิทยา​ศาสตร์อ‍⁠ย่าง[[|Wp/nod/อทอม|อทอม]]

ถ้า​ใผ​ใคร่​อ‍⁠ยาก​เขียรบท​ฅวาม ค็​ขอ​เชิน​มา​ร่วม​เขียน​ได้​เลิย​เน่อ​เจ้า

บัด​เดี่ยว​นี้ เรา​มีบทฅวาม 70 เรื่อง​แล้ว

รู้​คํว่า[edit source]

พรยา​มังราย​ได้​ส้าง[[|Wp/nod/เชียงราย | เวียง​เชียงราย]] ขึ้น​ล้อม​รอบ​ดอย​จอม​ทองไว้​ใน​ปลี​จุลสักราช 624
น้ำ​แม่กก​ไหล​ลุกกะ​เมือง​กก รัฏฐฉาน​บเทส​ภม่า เลิกะเข้ามาเถิง​​แผ่น​ดิน​ล้านนา​ที่​บ้าน​ท่า​ทอร อำ​เภอ​แม่​อาย จัง​หวัด​เชียงใหม่
ดอย​นางนอร อำ​เภอ​แม่สาย [[|Wp/nod/เชียงราย | จังหวัดเชียงราย ]] มี​พระธาตุ​ดอย​ทุง​อ‍⁠ยู่​ปลายยอด​ แล้ว​ยัง​มี​พระตำ​หนัก​ดอย​ทุง​ซึ่ง​เคิย​เปน​ที่​ประธับ​ของ​สม​เด็จ​ย่า​ทวย
อนุภาค​ที่หนิ้ว​ที่สุด​ที่​ยัง​สแดง​สม​บัตติ์​ของ​สสาร​ร้อง​ว่า [[|Wp/nod/อทอม | อทอม]]
[[|Wp/nod/ลําพาง| จังหวัก​ลาํพาง]]มี​พระธาตุ​ลาํพาง​หลวง​อ‍⁠ยู่​ที่​อำเภอ​เกาะ​ฅา
ดอย​นาง​นอร อำ​เภอ​แม่สาย จัง​หวัด​เชียงราย

วิกิพีเดีย​ใน​ภาษา​อื่น[edit source]

นอก​จาก​คำเมือง​แล้ว​ยัง​มี​บท​ฅวาม​วิกิพีเดย​ภาสา​อื่น​แถม​สัพพะภาสาอื่น แถม 250 ภาสา​ ไฅว่โลก