Wp/nod/ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩮᩢ᩶ᩣ
Jump to navigation Jump to search
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาล้านนานี้ เชิญติดตั้งฟ้อนต์และทดสอบการใช้ระบบพิมพ์ได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งอักษรธรรมล้านนาและใช้ Virtual Keyboard ในการพิมพ์ภาษาล้านนาบนอินเทอร์เน็ต หรือเพจของคุณ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย
If you have any problem reading this article in the Lanna language Wikipedia, Please install the font and test the typing system: How to install Lanna font and use Virtual Keyboard to type Lanna on the internet. Or Alan Wood's page: Tai Tham (Lanna) Unicode Download, Learning how to type, and start writing an article.

ᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᨲ᩠ᩋ᩶ᩁᩁᩢ᩠ᨷᨡᩮᩢ᩶ᩣᩈᩪ᩵ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩈᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᩁᩂᨣᩤᩴᨾᩮᩨ᩠ᩋᨦ

ᨲᩬ᩶ᩁᩁᩢ᩠ᨷ

Wikipedia-Lanna-Logo.png

ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᩁᩂᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨣᩴᩣᨾᩮᩧᩬᨦᨡᩴᩬᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᨲ᩠᩶ᩋᩁᩁᩢ᩠ᨷᨴ᩵ᩤ᩠ᨶᨡᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶᩱᨶᩦ᩶ ᨽᩣᩇᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩇᩣᨡᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦ ᨲᩢᩬᨦᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᩁᩢᨠ᩠ᩇᩣᩅᩱ᩶ᩉᩨ᩶ᨯᩦ ᨾᩣᨩ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨿᩁᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨠ᩠ᨶᩢᨶᩮ᩠ᩋᩥ᩵ ᨣᩕᩰ᩠ᨦᩫᨠᩣ᩠ᩁᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨯᩲ᩶ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨸᩦᩖᨶᩢ᩠ᨠᨣᩯ ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨧᩲᨧᩢᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨵ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱ ᨡᩴᩬᨩᩮᩥ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨿᩁᨶ᩠ᨠᩢᪧ ᩉᩨ᩶ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨡᩬᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩥᩬᨦᨾᩦᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨠᩀ᩠ᨦᩢ᩵ᨽᩣᩇᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ ᨽᩣᩇᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨶᩦ᩶ᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ᨷ᩵ᩤᨯ᩠ᨿ᩵ᩅᩁᩮᩢᩣᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩇᩣᨴᩦ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨷ᩶ᩤ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣᨶᩱᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵ ᨻᩕᨿᩣ᩠ᩅ ᩃᨻᩪᩁ ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ ᨻᩯᩖ᩵ ᨶᩣ᩠᩵ᨶ ᨾᩯ᩵ᩁ᩵ᩬᨦᩈᩬᩁ ᨲᩣ᩠ᨠ ᩈᩩᨡᩰᨴᩢ᩠ᨿ ᩏᨲ᩠ᨲᩁᨯᩧᨲ᩠ᨳ᩼ ᩓ ᨠᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨻᩮᨩ᩠ᨩ᩼ ᨩᩲ᩶ᩈᩨ᩵ᩈᩣ᩠ᩁᩉᩣᨠᩢ᩠ᨶ

ᩃᩬᨦᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩲ᩠ᨾ᩵ᨠ᩠᩵ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨷᨯᩣᩁᩣᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦ ᩀᩢ᩠᩵ᨦ ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩤᨣ᩵ᩤ ᨯᩣᩁᩣᨴᩱ᩠ᨿ ᩀᩢ᩠᩵ᨦ ᨵᩤᨵᩤ ᩀᩢ᩠ᨦ ᨠᩦᩊᩣᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᩀᩢ᩠᩵ᨦ ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠ᩠ᩋᩁᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᩀᩢ᩠᩵ᨦ ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶ ᨣᩤᩅ᩵ᩤ ᩋᩣᨪ᩠ᨿ᩵ᩁ ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ ᩋᨴᩬᨾ

ᨳ᩶ᩣᨹᩲᨣᩕᩲ᩵ᩀᩣ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨣᩴᨡᩴᩬᨩᩮᩥ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩠᩵ᩅᨾᨡ᩠ᨿᩁᨯᩱ᩶ᩃᩮᩥ᩠ᨿᨶᩮᩥ᩠᩵ᩋᨧᩮᩢ᩶ᩣ


  • ᨷᨯ᩠ᨿ᩵ᩅᨶᩦ᩶ ᩁᩮᩢᩣᨾᩦ 70 ᨷᩫ᩠ᨴᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩓ᩠ᩅ

ᩁᩪ᩶ᨣᩴ᩵ᩅ᩵ᩤ[edit | edit source]

ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾ᩠ᨦᩢᩁᩣ᩠ᨿᨯᩱ᩶ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨡ᩠ᨶᩧ᩶ᩃ᩠ᩋ᩶ᨾᩁ᩠ᩋᨷᨯᩬ᩠ᨿᨧ᩠ᩋᨾᨴᩬᨦᩅᩱ᩶ᨶᩱᨸᩖᩦᨧᩩᩃᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪆᪂᪄
ᨶᩣᩴ᩶ᨾᩯ᩵ᨠ᩠ᨠᩫᩉᩱᩖᨧᩣ᩠ᨠᨾᩮᩧᩬᨦᨠ᩠ᨠᩫ ᩁᩢᨭᩛ᩼ᨨᩣ᩠ᨶᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨽᨾ᩵ᩣ ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨾᩣᨿᩢ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩧᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣᨴᩦ᩵ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶᨴ᩵ᩣᨴᩬᩁ ᩋᩴᩣᨽᩮᩧᩬᨾᩯ᩵ᩋᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉᩲ᩠ᨾ᩵
ᨯᩬ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨦᨶᩬᩁ ᩋᩴᩣᨽᩮᩧᩬᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨾᩦᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩᨯᩬ᩠ᨿᨴᩩᨦᩀᩪ᩵ᨷ᩠ᨶᩫᩀ᩠ᩋᨯ ᩓ᩠ᩅᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨻᩕᨲᩴᩣᩉ᩠ᨶᩢᨠᨯᩬ᩠ᨿᨴᩩᨦᨪᩧ᩠᩵ᨦᨣᩮᩥ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨷᩕᨵᩢ᩠ᨷᨡ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᩢᨿ᩵ᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ
ᩋᨶᩩᨽᩣ᩠ᨣᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩬᩢ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨴᩦ᩵ᨿᩢ᩠ᨦᩈᨯᩯ᩠ᨦᩈᩫ᩠ᨾᨷᩢᨲᩥ᩺ᨡᩬᨦᩈᩈᩣ᩠ᩁᩁ᩶ᩬᨦᩅ᩵ᩤ ᩋᨴᩬᨾ
ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨠᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦᨾᩦᨻᩕᨵᩣ᩠ᨲᩩᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦᩉᩖᨦ᩠ᩅᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩋᩴᩣᨽᩮᩧᩬᨠᩰ᩠ᩋᩫᩡᨤᩣ
ᨯᩬ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨦᨶᩬᩁ ᩋᩴᩣᨽᩮᩬᩧᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ

ᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨶᩲᨽᩣᩇᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵[edit | edit source]

ᨶᩬᨠᨧᩣ᩠ᨠᨣᩴᩣᨾᩮᩧᩬᨦᩓ᩠ᩅᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨷ᩠ᨴᩫᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩅᩧᨠᩧᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᩉᩯ᩠ᨾᩈᩢᨻᩛᨽᩣᩇᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ ᩉᩯ᩠ᨾ ᪂᪅᪀ ᨽᩣᩇᩣᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᩃᩰ᩠ᨠᩫ