Wp/nod/ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩱ᩠ᨿ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨧᩲ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦᨽᩣ᩠ᨣ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨲᩬᩁ​ᨷᩫ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᩓ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩈᩴᩣᨣᩢ᩠ᨬ​ᨡᩬᨦ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨲᩯ᩵​ᨷᩫ᩠ᩅᩁᩣ᩠ᨱ ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨩᩣ᩠ᨯ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨩᩨ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩫ᩠᩶ᨶ​ᩅ᩵ᩤ ᨡᩮᩃᩣᨦ᩠ᨣ᩼​ᨶᨣᩬᩁ ᩅ᩠ᨿᨦ​ᩃᨣᩬᩁᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨶᨣᩬᩁ​ᩃᨾᩛᩣ᩠ᨦ ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​​ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ​ᨾᩦ ᪁᪃ ᩋᩴᩣᨽᩮᩬᩧ ᨾᩦ​ᩋᩴᩣᨽᩮᩬᩧ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩃᩴᩣᨻᩣ᩠ᨦ ᨾᩯ᩵​ᨾᩰᩬᩡ ᨠᩰᩬᩡ​ᨤᩣ ᩈᩮᩕᩧ᩠ᨾ​ᨦᩣ᩠ᨾ ᨦᩣ᩠ᩅ ᨩᩯ᩵​ᩉᩫ᩠᩵ᨾ ᩅᩢ᩠ᨦ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ ᨳᩮᩥ᩠ᨶ ᨾᩯ᩵​ᨵᩡ ᩈᩫ᩠ᨷ​ᨸᩣ᩠ᨷ ᩉ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨨᩢᨲ᩠ᨲ᩼ ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨻᩣ᩠ᨶ ᩓ ᨾᩯ᩵​ᨻᩕᩧ᩠ᨠ

ᨻᩨ᩠᩶ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨲᩧ᩠ᨯ​ᨲᩬᩴ᩵[edit | edit source]

ᨴᩧ᩠ᩆ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨽᩡᨿᩣ᩠ᩅ
ᨴᩧ᩠ᩆ​ᨲᩡᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ ᨽᩡᨿᩣ᩠ᩅ ᨻ᩠ᩃᩯ᩵ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ
ᨴᩧ᩠ᩆᨲᩲ᩶ ᨲᩣ᩠ᨠ ᩈᩩᨡᩰᨴᩱ᩠ᨿ
ᨴᩧ᩠ᩆᨲᩡᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ ᩃᩴᩣᨻᩪᩁ ᨩ᩠ᨿᨦ​ᩉ᩠ᨾᩲ᩵ ᨲᩣ᩠ᨠ