Wp/nod/ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ
ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨴᩱ᩠ᨿ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩀᩪ᩵ᩉ᩠ᨶᩮᩥᩬᩋᩈᩩᨯᨶᩲᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨡᩬᨦᩅ᩠ᨿᨦᨠᩮᩢ᩵ᩣᨩᩣ᩠ᨲᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶᩅ᩵ᩤ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩈᩯ᩠ᨶ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨡᩬᨦ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᩅ᩠ᨿᨦᨠᩣᩉᩖᩫᨦ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᩁᩩ᩶ᨦ ᩅ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᩅ᩠ᨿᨦᨠᩯ᩠᩶ᩅ ᩅ᩠ᨿᨦᩉ᩶ᩣ᩠ᩅ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨾᩦᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁᨾᩬᨠ 1.2 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶ


จังหวัดชยงราย

จังหวัดชยงราย เปนจังหวัดของบรเทสไทย ตั้งยู่̱หเนิออสุดในบรเทส เปนที่ตั้งของวยงเกั่าชาตหลายที่ เปนต็้นว่า วยงชยงแสน วยงชยงของ วยงชยงราย วยงกาหล็ง วยงชยงรุ้ง วยงหวาย วยงแก้ว วยงห้าว เปนต็้น จังหวัดชยงราย มีบรชากอรมอก 1.2 ล้านฅ็น