Wp/nod/ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาล้านนานี้ เชิญติดตั้งฟ้อนต์และทดสอบการใช้ระบบพิมพ์ได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งอักษรธรรมล้านนาและใช้ Virtual Keyboard ในการพิมพ์ภาษาล้านนาบนอินเทอร์เน็ต หรือเพจของคุณ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย

ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ ᩁᩂ ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰᩫ᩠ᨠᨼᩦᨼ᩵ᩣ (TH ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า EN: FIFA World Cup) ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶᨠᩦᩊᩣᨼᩩᨲᨷᩬᩃᩁᨯᩢ᩠ᨷᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨯᩰ᩠ᨿᩫᨴᩦ᩵ᨾᩦᨶᩢ᩠ᨠᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᨩᩣ᩠ᨿᩃᩩᨠᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩁ᩠᩵ᩅᨾᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨲ᩶ᩬᨦᨸᩮ᩠ᨶᨵᩦ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲᨶᩱᩈᨾᩣᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ᨼᩩᨲᨷᩬᩃᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩉᩮ᩠ᨿᨠ᩵ᩬᩁ ᩈᩦ᩵ᨸᩖᩦᩉᩱ᩠ᨶᨾᩦᨴᩮᩧ᩵ᩬᩋ ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰᩫ᩠ᨠᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩮᩢ᩶ᩣᨲᩢ᩠᩶ᨦᨲᩯ᩵ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1930 ᨲᩯ᩵ᨯᩱ᩶ᩅᩮ᩠᩶ᨶᨸᩖᩦ 1942 ᩓ 1946 ᨻᩱᨿ᩶ᩬᩁᩅ᩵ᩤᨾᩦᩈᩫ᩠ᨦᨣᩕᩣ᩠ᨾᩃᩰᩫ᩠ᨠᨴᩮᩧ᩵ᩬᩋᨴᩦ᩵ 2 ᨵᩦ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩯ᩶ᨴᩮᩧ᩵ᩬᩋᩃ᩵ᩣᩈᩩᨯᨤᩨᨵᩦ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲᩈᨻᩮ᩠ᨶ ᨸᩖᩦᨶᩦ᩶ᨧᩢ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨷᩕᩣᨪᩧ᩠ᩃ


ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶ ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩃᩰ᩠ᨠᩫ
ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨣᩮᩢ᩶ᩣᨶᩱᨸᩖᩦ 1930
ᨽᩪᨾᩧᨽᩣ᩠ᨣ ᨶᩣᨶᩣᨩᩣ᩠ᨲ
ᨧᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᨵ᩠ᨾᩦ 32 (ᩁᩬᨷᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ) 205 (ᩁᩬᨷᨤᩢ᩠ᨯᩃᩮᩧᩬᨠ)
ᨵ᩠ᨾᩦᨴᩦ᩵ᨻᩯ᩶ (ᩃ᩵ᩣᩈᩩᨯ) Flag of Spain.svg ᩈᨻᩮ᩠ᨶ
ᨵ᩠ᨾᩦᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩢᨯᩉᩮᩬᩖᩧᩋᩉ᩠ᨾᩪ᩵ Flag of Brazil.svg ᨷᩕᩣᨪᩧ᩠ᩃ (ᨻᩯ᩶ ᪕ ᨴᩮᩧᩬ᩵ᩋ)
ᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ World Cup

ᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩧ[edit | edit source]

ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶᨿᩩᨣ᩼ᨣᩮᩢ᩶ᩣ[edit | edit source]

ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨴᩮᩧ᩵ᩬᩋᩁᩯ᩠ᨠ ᨧᩢ᩠ᨯᨡᩧ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵ᨾᩮᩧᩬᨦᨠᩖᩣ᩠ᩈᨣᩰ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩈᨣᩬᩢᨲᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ ᨶᩲᨸᩖᩦ 1872 ᨡᩯ᩠᩵ᨦᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨵᩦ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩈ ᩓ ᨵᩦ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲᩈᨣᩬᩢᨲᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ [1] ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᨻᩮᩧ᩵ᩬᨩᩧ᩠ᨦᨩᩯᨾᩛ᩼ᨴᩮᩧ᩵ᩬᩋᩁᩯ᩠ᨠ ᨩᩨ᩠᩵ᩅᩣ ᨷᩕᩧᨴᩧ᩠ᨩᨩᩯᨾᩛ᩼ᨻ᩠ᨿ᩵ᩁᨩᩧ᩠ᨻ ᨶᩱᨸᩖᩦ 1884 [2]
ᩈᨾᩣᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ᨼᩩᨲᨷᩬᩃ᩼ᨡᩬᨦᨼᩦᨼ᩵ᩣ

ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. England National Football Team Match No. 1 http://www.englandfootballonline.com/Seas1872-00/1872-73/M0001Sco1872.html
  2. British PM backs return of Home Nations championship http://www.soccerway.com/news/2007/November/22/british-pm-backs-return-of-home-nations-championship