Category:Wn/cdo/dông-uâ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

dông-uâ
-CP22-「这组人文片叫`活在当下`」这个角度想必许多摄影师的照片里都有我的反图吧。正片修完了可以去修小姐姐了 (5).jpg
Dâ̤ 22 huòi Comicup, ô nè̤ng bâing Nĭk-buōng dông-uâ gì giók-sáik.
Dông-uâ sê iù iā sâ̤ diŏng īng-gáik (影格) cêng-cī gì uâ-miêng, sāi ék-dêng gì sók-dô lièng-sṳ̆k bó̤-huóng gì sì-hâiu, mĕ̤k-ciŭ ĭng sê-gáuk (視覺) càng-chiông (殘象) sāng-sĕng cháuk-gáuk (錯覺), ī-ùi sê uâ-miêng uăk-dông gì cáuk-pīng.>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...

Có̤i-sĭng siĕu-sék