Wn/cdo/Gĭng-dŭ Dông-uâ «Ciē-lò̤-làng», Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k kăi-sṳ̄ bó̤-bóng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Gĭng-dŭ Dông-uâ «Ciē-lò̤-làng», Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k kăi-sṳ̄ bó̤-bóng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 1 ng. 11 h. séng

Gĭng-dáng (11 hô̤) 0 diēng, «Ciē-lò̤-làng Īng-hèng Huă-huòng» (紫羅蘭永恆花園) găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k uōng-lŏk bóng-ióng (網絡放映). Cĭ-sèng, Bék-lī-bék-lī (嗶哩嗶哩) dáik gáu lāu cī buô dông-uâ găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gì uōng-lŏk bóng-ióng-guòng (播映權). Kŭi-sṳ̄ bó̤-bóng gì tàu siŏh diēng cṳ̆ng, pàng-lâung-só (評論數) cêu chiĕu-chók 3 uâng dèu. Gáu huák-gō̤ gì sì-hâiu (màng-buŏ 11:59), ī-gĭng bó̤-bóng lāu 210.5 uâng huòi, 183.9 uâng ciáh nè̤ng dŭi-huăng (追番) — iâ cêu sê déng-iók (訂閱) cī buô dông-uâ, pàng-lâung 8 uâng dŏ̤ dèu.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: