Jump to content

Wn/cdo/«Sé̤ṳ-sék Chĭng-chŭng» 3 hô̤ gŭng-ióng, ô Guōng-dĕ̤ng-uâ Siông-hāi-uâ

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > «Sé̤ṳ-sék Chĭng-chŭng» 3 hô̤ gŭng-ióng, ô Guōng-dĕ̤ng-uâ Siông-hāi-uâ
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 8 ng. 5 h. séng

Cī-nguŏk 3 hô̤, dông-uâ diêng-īng «Sé̤ṳ-sék Chĭng-chŭng» (肆式青春) găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gŭng-ióng. Cī siŏh-buô diêng-īng sê Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gâe̤ng Nĭk-buōng-nè̤ng găk siŏh-dŏi có̤ gì. Diêng-īng iù 3 bĭh gó-sê̤ṳ cū-siàng, hŭng-biék huák-sĕng găk Báe̤k-gĭng, Siông-hāi, Guōng-ciŭ, gáuk-bĭh gó-sê̤ṳ cĭ-găng mò̤ guăng-hiê. Gì-dṳ̆ng, Siông-hāi-piĕng ô Siông-hāi-uâ, Guōng-ciŭ-piĕng ô Guōng-ciŭ-uâ. Piéng-huŏng gōng: „Huŏng-ngiòng ô niĕ-ài tā̤-hiêng dŏng-dê ùng-huá gâe̤ng dĕk-séng. Gó-gă hiêng-câi Pū-tŭng-uâ puō-gĭk-lŭk iā gà̤ng, huŏng-ngiòng sāi-ê̤ṳng-lŭk muōng biéng muōng dă̤, nāng-gă hĭ-uông sāi «Sé̤ṳ-sék Chĭng-chŭng» niông gó sâ̤ hâiu-săng-giāng â̤-báik huŏng-ngiòng gì muôi-lĭk.“

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]