Jump to content

Category:Wn/cdo/動畫

From Wikimedia Incubator
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.

動畫
第22回Comicup,有儂扮日本動畫其腳色。
動畫是由野価張影格靜止其畫面,使一定其速度連續播放其時候,目睭因視覺殘象產生錯覺,以為是畫面活動其作品。→世落讀……

最新消息