Jump to content

Category:Wn/cdo/Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié
2018 n. 5 ng. 19 h., sê dâ̤ 22 huòi Comicup gì tàu siŏh-gĕ̤ng, chăng-gă huôi-diēng gì nè̤ng dôi bà̤ iā dòng.
Comicup, bó hô̤ lā̤ Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié (魔都同人祭), sê siŏh-bĭh huôi-diēng, ciō-dà̤ sê dông-uâ, mâng-uâ, iù-hié. Huôi-diēng ô nê-ché̤ṳ cháung-cáuk gì nó̤h mâ̤, iâ ô chiōng-siŏng lì sŏng-diòng. Huôi-diēng iù 2008 nièng kăi-sṳ̄ có̤.>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...

Có̤i-sĭng siĕu-sék


Pages in category "Wn/cdo/Mò̤-dŭ Dùng-ìng-cié"

This category contains only the following page.