Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵉⴽ. ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵙⵏⵣⵉⴽⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵟⵟⴼⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵡⴰⵙⴰ.

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⴳⵙⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

'ⴷ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏⴻⵏ
ⴳⵯ ⴽⵯ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ